viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Elbląg - Pasłęk

Budowa drogi krajowej S7 Elbląg - Olsztynek, etap I na odcinku Elbląg - Kalsk (Pasłęk) wraz z budową drogi dojazdowej do pól od ul. Żuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudową węzła drogowego Raczki.

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość:13,7 km

- obecny etap: inwestycja zakończona

 - lata realizacji: 2008-2011

- wartość projektu: 662,1 mln PLN

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Początek odcinka drogi S7 km znajduje się w km 83+040 istniejącej drogi nr 7 Koniec budowy drogi S7 w km 97+867 istniejącej drogi krajowej nr 7 (km projektowy 96+760).

2. Podstawowe parametry techniczne

- Dwujezdniowa droga ekspresowa długości 13,72 km
- Klasa techniczna - S
- Przekrój poprzeczny - 2/2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa dzielącego/bez opasek/ – 5,00 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Szerokość pobocza gruntowego - 1,25m
- Pochylenie poprzeczne jezdni – 2,5 %
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

3. zakres inwestycji

Kontrakt składał się czterech części:
a) budowy drogi krajowej S7 Elbląg-Olsztynek na odcinku Elbląg-Kalsk,
b) rozbudowy węzła drogowego Raczki na skrzyżowaniu dróg S7 i 22 w km 78+385 drogi S7
c) budowy drogi dojazdowej do pól wzdłuż drogi krajowej nr 7 od ul. Żuławskiej do ulicy Nizinnej w Elblągu,
d) budowy tablic o zmiennej treści przed węzłami.

 

Budowa drogi krajowej S7 polegała na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od węzła Elbląg Wschód (na skrzyżowaniu dróg krajowych S7 i 22, w km 82+880 drogi S7) do węzła Pasłęk Północ w km 95+910 drogi S7.

 

Rozbudowa węzła drogowego Raczki polegała na rozbudowie istniejącego obiektu do pełnej formy typu przymostowego poprzez budowę dwóch nowych, przebudowę dwóch istniejących dróg łącznikowych na węźle wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 22 i budowę dwóch skrzyżowań.

 

Budowa drogi dojazdowej do pól wzdłuż drogi krajowej nr 7 od ul. Żuławskiej do ulicy Nizinnej w Elblągu umożliwiła obsługę terenów rolniczych położonych między drogą krajową nr 7, a gruntami miasta Elbląg po przekształceniu drogi krajowej w drogę ekspresową o ograniczonym dostępie.

 

Budowa tablic o zmiennej treści przed węzłami usprawniła sterowanie ruchem i zwiększyła bezpieczeństwo ruchu na drodze S7. Na tablicach są wyświetlane informacje dotyczące obowiązujących w danym momencie ograniczeniach prędkości, zakazach wyprzedzania lub odwołaniu zakazów, zwężeniach jezdni, robotach drogowych, śliskości nawierzchni, silnym wietrze, zatorach (korkach), wypadkach drogowych, z podaniem lokalizacji zagrożenia.

 

4. Obiekty inżynierskie

- 3 wiadukty drogowe nad liniami kolejowymi,
- 6 wiaduktów drogowych na drogą S7,
- 2 przejazdy gospodarcze pod drogą S7,
- 3 mosty w ciągu drogi S7,
- 2 mosty w ciągu dróg bocznych,
- 123 przepusty pod drogą S7 i drogami bocznymi
- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,

 

5. Dwa węzły drogowe typu przymostowego - „Bogaczewo” i „Pasłęk Północ”
 

III. Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne

 

IV. Bezpieczeństwo

Budowa tablic o zmiennej treści przed węzłami usprawniła sterowanie ruchem i zwiększyła bezpieczeństwo ruchu na drodze S7. Na tablicach są wyświetlane informacje dotyczące obowiązujących w danym momencie ograniczeniach prędkości, zakazach wyprzedzania lub odwołaniu zakazów, zwężeniach jezdni, robotach drogowych, śliskości nawierzchni, silnym wietrze, zatorach (korkach), wypadkach drogowych, z podaniem lokalizacji zagrożenia.