viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S10 Obwodnica Wyrzyska

Budowa obwodnicy m. Wyrzyska w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła-Bydgoszcz od km 0+000,00 do km 7+795,39

 

Oddział: Poznań

długość – 7,8 km

obecny etap – oddany do użytku 

lata realizacji: 2008 – 2010

wartość projektu: 171 mln  zł

 

1. etap zrealizowany: 

30.04.2007 r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

19.06.2008 r. – data podpisania umowy na roboty z konsorcjum firm: POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY ŁÓDŹ S.A., WAKOZ Sp. z o.o., GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.

25.05.2008 r. – data rozpoczęcia prac budowlanych

30.04.2010 r. – data zakończenia realizacji zadania

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Obwodnica przebiega w granicach administracyjnych miasta i gminy Wyrzysk, na terenie powiatu pilskiego. Rozpoczyna się w km 209+900 istniejącej drogi nr 10 na zachód od Wyrzyska w miejscowości Kosztowo  i łączy się z istniejącą drogą nr 10 w km 217+900 w miejscowości Ruda.

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi  S

- szerokość pasa ruchu - 3,50 m

- Droga jest jednojezdniowa (dwujezdniowa tylko w obrębie węzłów 2 x 2 x 3,5m)

- pas awaryjny 2 x 2,5m

- pas dzielący 4,0m + 2 x 0,5 m

- pobocze gruntowe 0,75 m / 1,75 m

Wyznaczona trasa, położenie urządzeń technicznych oraz obiekty mostowe przystosowane są do dobudowy drugiej jezdni.

 

3. Zakres inwestycji:

Inwestycja obejmowała m.in. budowę  drogi krajowej S10 o dł. 7,70 km, łącznice o dł. 1,80 km, drogi poprzeczne o dł. 1,93 km, drogi dojazdowe o dł. 0,90 km oraz drogi wewnętrzne o dł. 6,30 km. Wybudowano 6 obiektów mostowych, w tym: dwa wiadukty węzłowe, dwa wiadukty nad obwodnicą w ciągu dróg poprzecznych, jeden wiadukt w ciągu obwodnicy, pod którym przebiega poprzecznie droga gminna oraz estakadę w ciągu drogi krajowej nr 10 przez dolinę rzeki Łobżonki. Jej długość wynosi 246,96 m. Konstrukcję stanowi pięć przęseł stalowych. Wysokość podpór wynosi od 10,00 do 16,85 m. Ponadto wybudowano urządzenia ochrony środowiska (ekrany, zieleń izolacyjną i ozdobną) o raz elementy bezpieczeństwa ruchu.

Nadzór prowadzony był przez ECM Group Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-24 Warszawa.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi:

I. Najkorzystniejszym wariantem pod względem układu komunikacyjnego, rozwiązań technicznych, oddziaływania na środowisko i kosztów inwestycyjnych  był przebieg trasy głównie po terenach użytkowanych rolniczo. W km 1+357 trasa obwodnicy krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 242, na fragmencie od km 2+400 do km 3+000 nowa trasa przebiega przez tereny leśne i przekracza dolinę rzeki Łobżonki. Na dalszym odcinku przecina drogę powiatową nr 29366 (ul. Wiejska) oraz drogę powiatową nr 29375 (ul. Polna). W rejonie km 5+423 nowa trasa przecina drogę gminną gruntową, stanowiącą przedłużenie ulicy Wierzbowej. Biegnąc dalej na wschód trasa przecina tereny leśne, gdzie w km 6+866 zlokalizowany jest węzeł „Wyrzysk”.

 

5. Obiekty inżynierskie

Na budowie obwodnicy Wyrzyska wybudowano 6 obiektów mostowych w tym:

- 2 wiadukty węzłowe,

- 2 wiadukty nad obwodnicą w ciągu dróg poprzecznych,

- 1 wiadukt w ciągu obwodnicy, pod którym przebiega poprzecznie droga gminna.

- estakada nad rzeką Łobżonką.

 

6. Węzły:

- węzeł  „Wyrzysk”,

- węzeł „Łobżenica”,

- jednopoziomowe skrzyżowanie skanalizowane.

 

 

III. Ochrona środowiska: Obwodnica Wyrzyska przebiega przez Obszary Chronionego Krajobrazu: „Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie” oraz „Dolina Noteci”.  Projektanci dołożyli wszelkich starań, aby droga wpisała się w ten wyjątkowo ciekawy krajobraz. Wybudowano przepusty na ciekach wodnych, rowach przydrożnych i ekologicznych (przejścia dla drobnych zwierząt) – łącznie 39 szt.

Ekrany akustyczne stanowią zieloną ścianę, przewidziano liczne nasadzenia i trawniki.