viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S5 Kaczkowo - Korzeńsko

oddział: Poznań 

długość: 29,2 km + ( 8,9 km )

obecny etap: inwestycja oddana do użytku

lata realizacji : 2009-2014

Wartość projektu: 1 148 mln zł

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań-Wrocław jest dofinansowana ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013.

Umowa nr POIS.08.02.00-00-056/09 z dnia 06.06.2011r.  

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

Biuro projektowe: Arcadis Sp. z o.o. - Umowa nr 7/2006 z dnia 07.08.2006 r.- tym Nadzór Autorski

Nadzór Inwestorski: Promost Sp. z o.o. – Umowa nr GDDKiA/O-PO/R-2/95/2009 z dnia 03.08.2010r.

Wartość umowy: 4 145 754,25 brutto

Wykonawca : Konsorcjum Alpine Bau GmbH – lider, PBG S.A., Aprivia S.A. Hydrobudow Polska S.A. Umowa nr GDDKiA/O-PO/R-2/92/2009 z dnia 30.07.2010r.

Przekazanie Placu Budowy: 03.08.2010r.

Zadanie realizowane w systemie Buduj.

Wartość projektu 1 038 914 833,66 brutto

Termin zakończenia 27.09.2013r.

 

W dniu 21.02.2014r. Została podpisana umowa  nr GDDKiA/O-PO/100/2013 z firmą BUDIMEX  p.n . Budowa drogi ekspresowej S5 Odcinek Poznań - Wrocław , odc. Kaczkowo- Korzeńsko – dokończenie budowy.

Przekazanie Placu Budowy: 25.02.2014r.

Zadanie realizowane w systemie Buduj.

Wartość projektu 244 523219,69 brutto

Termin zakończenia 15.11.2014r.

 

Nadzór Inwestorski: Lafrentz Polska Sp. z o.o. – Umowa nr GDDKiA/O-PO/R-2/121/2013 z dnia 22.04.2014r.

Wartość umowy: 1 094 735,25 brutto

 

W dniu 12.09.2014r. Uzyskano Pozwolenie na Użytkowanie, a w dniu 15.09.2014r nastąpiło otwarcie długo wyczekiwanej drogi S5.

 

Decyzja ZRID (woj. Wielkopolskie)  28.07.2010, ZRID (woj. Dolnośląskie) 29.04.2011

II. Opis Inwestycji

1.      Przebieg drogi

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Na terenie województwa wielkopolskiego droga S5 odc. Kaczkowo-Korzeńsko przebiega przez tereny powiatu leszczyńskiego – gmina Rydzyna, powiatu Rawickiego – gmina Bojanowo i Rawicz, natomiast na terenie województwa dolnośląskiego przez tereny powiatu trzebnickiego – gmina Żmigród oraz powiatu górowskiego – Gmina Wąsocz.

Integralną częścią, związaną z budową drogi S5 jest budowa północnej obwodnicy miasta Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36 Lubin- Rawicz-Krotoszyn – Ostrów Wlkp. Obwodnica ta przechodzi w większości przez tereny gminy Rawicz oraz we fragmencie przez gminę Wąsocz.

 

 

GDDKiA 

2.      Podstawowe parametry techniczne:

-     długość obwodnicy:    29,2 km + ( 8,9 km )

-     klasa drogi:    kl. S ekspresowa dwujezdniowa

-     nośność nawierzchni:    kategoria ruchu KR5, 11,5 tony/oś

-     ilość węzłów dwupoziomowych:  4 węzły: Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsko

-     ilość obiektów mostowych: 19 wiaduktów, 5 przejść dla zwierząt górą, 1 most oraz 2 przejścia dla rowerzystów

-     Szerokość pasa ruchu: 3,50 m

-     Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m (2x2,5 m)

-     Szerokość pobocza gruntowego: 1,25 m (2x1,25 m)

-     Szerokość pasa dzielącego: 5,00 m (w tym opaski 2x0,5 m)

-     Szerokość korony drogi: 26,50 m

-     Skrajnia pionowa: 4,70 m

-     Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: min. 60 m

 

3.      Zakres inwestycji:

-     długość obwodnicy:    29,2 km + ( 8,9 km )

-     klasa drogi:    kl. S ekspresowa dwujezdniowa

-     ilość węzłów dwupoziomowych:  4 węzły: Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsko

-     ilość obiektów mostowych: 19 wiaduktów, 5 przejść dla zwierząt górą, 1 most oraz 2 przejścia dla rowerzystów

Przebudowy (dojazdy do obiektów wraz z korektą przebiegu dróg) 12 dróg poprzecznych o łącznej długości 13.6 km,

48 dróg dojazdowych o łącznej długości 40,5 km ( w tym 7 wyjazdów awaryjnych),

Przejazdy awaryjne w ilości 9 szt.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu (oznakowanie Pionowe i poziome),

Bariery ochronne.

 

 

4.      Obiekty inżynierskie w ilości 102 szt. w tym:

               - nad droga S5 - 3 przejścia ekologiczne dla dużych zwierząt, 8 wiaduktów drogowych w ciągu dróg gminnych, powiatowych, krajowych i  wojewódzkich.

               - w ciągu drogi S5 – 3 wiadukty nad drogą, 1 wiadukt nad linią kolejową, 1 most nad rzeka Masłówką,

               - pod droga S5 – 1 przejazd na szlaku rowerowym, 1 przejazd drogi dojazdowej, 1 przejście między MOP,

               - nad dk 36 – 1 wiadukt w ciągu drogi powiatowej,

               - w ciągu dk 36 – 3 mosty, 1 wiadukt nad linia kolejową,

               - pod dk 36 – 1 przejazd drogi dojazdowej,

               - 3 przejścia ekologiczne nad linią kolejową,

               - 2 przejazdy pod przejściami ekologicznymi w ciągu dróg krajowych,

               - 3 wiadukty drogowe nad linia kolejową w ciągu pozostałych dróg,

               - 1 most w ciągu drogi dojazdowej,

               - 67 żelbetowych przepustów skrzynkowych pod droga S5 i dk 36

5.      Węzły drogowe

4 węzły: Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsko

 

6.      MOPy

Powstały cztery miejsca obsługi podróżnych: „Gołaszyn Wschodni”, „Gołaszyn Zachodni”, „Folwark Wschodni” i „Folwark Zachodni