viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S11 Obwodnica Szczecinka

 I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 12 km

- obecny etap – w użytkowaniu

- lata realizacji – 2015-2019

- wartość projektu: 402,980 mln złotych

 

etap zrealizowany

decyzja środowiskowa: 30.10.2012 (ostateczna 05.12.2012)

przetarg ogłoszony: 28.08.2014

umowa na zaprojektowanie i budowę podpisana: 13.11.2015

uzyskanie decyzji ZRID; 14.03.2017

podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków UE: 18.07.2018

oddanie drogi do użytkowania; 07.11.2019

 

strona internetowa projektu: http://www.obwodnica-szczecinka.pl/

Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

GDDKiA

 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

 

Droga krajowa nr 11 Kołobrzeg – Bytom to jedna z podstawowych tras komunikacji drogowej na terenie województwa zachodniopomorskiego i jedna z głównych tras drogowych Polski. Łączy Środkowe i Wschodnie Wybrzeże Bałtyku poprzez tereny Wielkopolski ze Śląskiem, a poprzez autostradę A-4 z Małopolską i Podkarpaciem. Docelowo trasa ta ma posiadać parametry drogi ekspresowej.

Obecnie DK nr 11 przebiega przez miasto Szczecinek. Natężenie ruchu na przejściu przez Szczecinek wynosi 12,7 tys. pojazdów na dobę (GPR 2010). Ze względu na stale rosnący ruch pojazdów konieczna jest budowa obwodnicy, która wyprowadzi ze Szczecinka uciążliwy ruch tranzytowy.

Ze względu na usytuowanie miasta na względnie wąskim pasie terenu pomiędzy jeziorami Trzesiecko po stronie zachodniej i Wielimie po stronie wschodniej oraz obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Wytyczenie trasy obwodnicy po zachodniej stronie jeziora Trzesiecko lub omijającej po stronie wschodniej jezioro Wielimie wiązałoby się ze znaczącym wydłużeniem drogi i dużą ingerencją w obszary cenne przyrodniczo. Dlatego planowana obwodnica w ciągu DK nr 11 będzie omijać Szczecinek od wschodu.  

 

Plan orientacyjny z etapu koncepcji programowej:

GDDKiA 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna – S,
 • prędkość projektowa – 100 km/h,
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m,
 • liczba pasów ruchu – 2 x 2 pasy,
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,
 • opaski wewnętrzne – 0,50 m,
 • szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m,
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN,

 

3. Zakres inwestycji

 • budowę nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S o przekroju dwujezdniowym, każdy o dwóch pasach ruchu,
 • budowę dwupoziomowych bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową,
 • budowę dróg wspomagających,
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową i łącznikiem (wiadukty, mosty, przepusty, przejścia dla zwierząt),
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (zieleń ochronna, urządzenia podczyszczające wody opadowe, ekrany akustyczne),
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie),
 • przebudowę istniejących dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych),
 • przebudowę istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowych i instalacji sanitarnych.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

Rozpatrywano 3 warianty przebiegu obwodnicy Szczecinka, w decyzji środowiskowej został wybrany wariant II.

 

Mapy z przebiegami wariantów obwodnicy Szczecinka.

 mapa1 mapa2 mapa3

 

5. Obiekty inżynierskie

         Wiadukty, mosty, przejścia ekologiczne, przepusty.

 

6. Węzły

 • "Szczecinek Centrum",
 • "Szczecinek Wschód",

 III. Ochrona środowiska

 

przejścia dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę 2 przejścia dla zwierząt.

 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Na odcinku przebiegającym przez strefę ochronną ujęcia wody zostanie wprowadzona kanalizacji deszczowa z układami podczyszczającymi ( osadnik i separator ).

 

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.