viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S10 Obwodnica Wałcza

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – około 17,8 km

- obecny etap – w użytkowaniu

- planowane lata realizacji – 2015-2020

- wartość projektu - 657 mln złotych

 

etap zrealizowany:

złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej: 15.07.2010

uzupełnienie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej: 21.01.2011

uzyskanie decyzji środowiskowej: 30.08.2011

uzyskanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej: 25.02.2015

przetarg ogłoszony: 28.08.2014

umowa podpisana: 18.11.2015

odstąpienie od umowy z winy wykonawcy: 14.10.2019

 

podpisanie umów na dokończenie inwestycji:

Roboty na trasie głównej - 01.06.2020 

Roboty na obiektach mostowych -  29.05.2020

Roboty na węzłach drogowych - 30.06.2020 

Ogrodzenie, oznakowanie i bariery - 02.07.2020 

Kanał technologiczny - 27.08.2020 

Zieleń i uporządkowanie placu budowy - 11.09.2020 

 

oddanie drogi do ruchu: 19.12.2020

 

strona internetowa projektu: http://www.obwodnicawalcz-dk10.pl/

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków UE: 17.03.2017

GDDKiA

 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

 

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S10 we wszystkich analizowanych wariantach rozpoczyna się ok. 1 500 m przed granicą administracyjną Miasta Wałcz, natomiast kończy się za miejscowością Witankowo. Początek oraz koniec obwodnicy ma miejsce na przecięciu z istniejącą DK 10.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 

– klasa techniczna drogi S (ekspresowa)

– prędkość projektowa 100 km/h

– prędkość miarodajna 110 km/h

– skrajnia drogowa pionowa 4,7 m

– skrajnia drogowa pozioma 0,5 m od krawędzi jezdni

– obciążenie na oś 115 kN/oś

 

Parametry przekroju poprzecznego:

– ilość pasów ruchu 2 x 2 pasy ruchu

– szerokość jezdni 2 x 7 m

– szerokość pasa awaryjnego 2,5 m

– szerokość pasa dzielącego 4,5 m (w tym dwie opaski po 0,5 m)

szerokość poboczy gruntowych 2 x 1,25 m

 

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska.

 

Plan orientacyjny:

 GDDKiA 

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

 

Wariant preferowany przez inwestora to patrząc od zachodu połączenie wariantu III na odcinku od początku obwodnicy do węzła Kołobrzeska i wariantu IV na reszcie przebiegu drogi. Taki przebieg został wskazany również w decyzji środowiskowej.

 

Mapa z wariantami przebiegu obwodnicy Wałcza: link

 

5. Obiekty inżynierskie

13 wiaduktów
2 mostów
2 estakad
14 przepustów ekologicznych

 

6. Węzły

Wałcz Zachód

Wałcz Północ

Wałcz Wschód

Witankowo

 

III. Ochrona środowiska

przejścia dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt, w rekomendowanym wariancie będzie to 11 przejść.

 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Kanalizacja i rowy sprowadzą wody do ziemnych, otwartych zbiorników retencyjno– infiltracyjnych. Mają one za zadanie złagodzenie fali spływu przed skierowaniem wód do odbiornika oraz redukcję stężeń zanieczyszczeń. Do oczyszczania wykorzystane będą naturalne procesy. Zbiorniki posiadały będą przelewy awaryjne oraz będą miały zapewniony dojazd dla ich okresowego czyszczenia. Wody opadowe przed wprowadzeniem do opisywanych zbiorników lub bezpośrednio do odbiorników będą podczyszczane w osadnikach lub piaskownikach.

 

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.

 

Powiązane informacje:

Jest decyzja środowiskowa dla obwodnicy Wałcza (01.09.2011)

Przetargi ogłoszone - powstaną obwodnice Koszalina i Sianowa, Wałcza oraz Szczecinka (28.08.2014)

Duże zainteresowanie budową dróg w naszym regionie (06-10-2014)

Jest Decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla obwodnicy Wałcza (25-02-2015)

Umowy podpisane - rusza budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (18-11-2015)

Powstaje obwodnica Wałcza (28-04-2016)