viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S10 Obwodnica Stargardu

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 13,43 km

- obecny etap: istniejące

- lata realizacji: 2008-2009

- wartość projektu: 339 mln. złotych

 

harmonogram realizacji:

decyzja lokalizacyjna: 03.07.2007

decyzja środowiskowa: 16.04.2007

pozwolenia na budowę: 15.11.2007

rozpoczęcie budowy: 19.05.2008

zakończenie budowy: 30.11.2009

otwarcie drogi: 21.12.2009

 

II. Opis inwestycji:

 

Przejazd krajową „dziesiątką” przez miasto Stargard Szczeciński był bardzo uciążliwy. Odbywał się przez teren zabudowany, z wieloma utrudnieniami w ruchu z uwagi na liczne przejścia dla pieszych, sygnalizacje świetlne i skrzyżowania. Nawierzchnia drogi była zniszczona i nie przystosowana do przenoszenia nacisków 115 kN/oś. Średni dobowy ruch pojazdów przez Stargard wynosił około 15 000. Znaczny ruch tranzytowy przez centrum miasta Stargard i bardzo duży ruch lokalny stwarzały duże zagrożenie i dla mieszkańców i dla użytkowników drogi. Budowa obwodnicy Stargardu stanowiła kontynuację przebudowy drogi realizowanej od strony Szczecina.

 

1. Przebieg drogi

         Obwodnica obejmuje budowę odcinka dwujezdniowej drogi krajowej nr 10 na długości 13,43 km wraz z budową 3 węzłów drogowych. Obwodnica omija Stargard od południa. Trasa zaczyna się na wykonanym częściowo w ramach budowy obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa węźle Stargard Szczeciński Zachód. Następnie droga biegnie w kierunku południowym, w rejonie Golczewa skręca za zachód. W rejonie węzła Centrum obwodnica przecina linię kolejową Stargard - Pyrzyce. Dalej trasa przecina linię kolejową Szczecin – Poznań i dolinę Iny. Za węzłem wschód droga włącza się w DK nr 10.  

ORIENT STARGARDdzth.jpg  

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: "S"

- prędkość projektowa: 100 km/h

- przewidywany ruch: KR 6

- obciążenie nawierzchni: 115 KN

- przekrój:

• liczba jezdni: 2 + pas rozdziału

• ilość pasów ruchu na jezdni: 2 + pas awaryjnego postoju

• szerokość:

2 x ( 2 x 3,5 m pas ruchu + 1 x 2,5 m pas aw. postoju) + 4,0 m pas rozdziału

 

3. zakres inwestycji

 

Przedmiotem inwestycji była budowa południowej dwujezdniowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10 o długości odcinka 13,43 km na parametrach drogi ekspresowej. Została zrealizowana przebudowa lokalnego układu komunikacyjnego, w tym: budowa dojazdów do wiaduktów na drogach: powiatowej, gminnych, wewnętrznej; przebudowa ścieżki rowerowej; budowa odcinków dróg gminnych i wewnętrznych zapewniających odtworzenie i ciągłość przeciętych przez obwodnicę połączeń komunikacyjnych i dojazd do pól. Budowa oświetlenia, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej gazowej i wodociągowej oraz przebudowa kanalizacji i przebudowa urządzeń melioracyjnych. Budowa urządzeń ograniczających uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska. W ramach inwestycji wyremontowano również dawny przebieg DK  nr 10 przez miasto Stargard, mianowicie ulice: Szczecińska, Bema i Bogusława.

 

4. obiekty inżynierskie

estakady/ 1 szt.

wiadukty/ 8 szt.

kładki/ 2 szt.

przepusty/ 61 szt.

 

5. węzły:

Węzeł Stargard Szczeciński Zachód

Węzeł Stargard Szczeciński Centrum

Węzeł Stargard Szczeciński Wschód

 

III. Ochrona środowiska

 

1.Estakada nad doliną Iny umożliwiająca migrację zwierząt.

2.Przepusty ekologiczne dla zwierząt.

3.Ogrodzenie.

4. Zieleń izolacyjna i dogęszczająca.

5. Ekrany akustyczne

urządzenia odwadniające:

1. Szczelny system odprowadzenia wód opadowych

wraz z urządzenia podczyszczającymi.

2. Przydrożne rowy trawiaste.

 

IV. Bezpieczeństwo

bariery ochronne stalowe w pasie dzielącym i w poboczu,

przejazdy awaryjne przez pas dzielący drogi ekspresowej,

wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

ogrodzenie na całej długości drogi ekspresowej,

oznakowanie poziome i pionowe:

Oznakowanie pionowe folia II generacji, konstrukcje kratowe wsporcze

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

 

zdjęcia drogi

_DSC0632th.jpg  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA