viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S6 Obwodnica Nowogardu

I. Podstawowe informacje o inwestycji

długość – 9,4 km

obecny etap – w użytkowaniu

lata realizacji – 2010 – 2012

wartość projektu – 228 mln złotych

 

harmonogram realizacji:

decyzja środowiskowa: 22.07.2008

decyzja ZRID: 07.10.2009

rozpoczęcie budowy: 21.04.2010

oddanie drogi do użytkowania: 22.12.2011

planowany termin zakończenia robót: 20.02.2012

 

GDDKiA

 

II. Opis inwestycji:

Budowa obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi krajowej nr 6 pozwoli na wyprowadzenie z miasta uciążliwego ruchu tranzytowego. Obecnie doga krajowa nr 6 przebiega przez centrum Nowogardu, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów chronionych przed hałasem. W przebiegu drogi przez miasto występują dwa skrzyżowania z drogami wojewódzkimi. Natężenie ruchu na terenie przejścia przez miasto kształtuje się na poziomie 16 tys. pojazdów na dobę (przy udziale samochodów ciężarowych sięgającym nawet 30%). Drogą nr 6 prowadzi jedna z głównych tras nad Morze Bałtyckie, normą są wielokilometrowe korki paraliżujące przejazd przez miasto i poruszanie się w obrębie samego Nowogardu przez okres wakacyjny. W związku z wyczerpaniem się innych możliwości usprawnienia ruchu i rosnącym z roku, na rok ruchem pojazdów konieczna stała się budowa obwodnicy miasta. Jej zaniechanie może doprowadzić do całkowitego zablokowania miasta, dalszego pogarszania się jakości życia mieszkańców Nowogardu i spadku atrakcyjności turystycznej Wybrzeża Bałtyckiego w skutek występowania poważnych niedogodności komunikacyjnych.

 

1. Przebieg drogi

warianty przebiegu:

 

Prace koncepcyjne nad obwodnicą Nowogardu rozpoczęły się na początku lat 1990.  Podczas opracowywania koncepcji programowej obwodnicy Nowogardu analizowano następujące warianty:

  • wariant I północny o długości 7,8 km
  • wariant II północny o długości 6,0 km
  • wariant III południowy o długości 11,5 km

Po analizie wariantów obejmującej uwarunkowania ruchowe, istniejące i projektowane zainwestowanie, warunki gruntowo – wodne, własnościowe, kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem i długość analizowanych wariantów zadecydowano że dalszy etap prac powinien obejmować warianty północne. O odrzuceniu wariantu południowego zadecydowała jego prawie dwukrotnie większa długość w stosunku do najkrótszego wariantu północnego, dwukrotne przecinanie przez wariant południowy linii kolejowej. Dodatkowo trasa biegłaby w terenie charakteryzującym się złymi warunkami terenowymi, co wymagało by znacznej ingerencji w naturalne (min torfowe) podłoże. Argument odciążenia Nowogardu z ruchu tranzytowego ze strony Stargardu okazał się nie przekonywujący. Na drodze wojewódzkiej nr 106 dominuje ruch lokalny do Nowogardu, podobnie jak na drodze wojewódzkiej nr 144. Dane z Generalnego Pomiaru Ruchu za rok 2005 (pomiar wykonywany jest w skali całego roku, z uwzględnieniem ruchu wakacyjnego) jednoznacznie wskazują na to że pojazdy poruszające się po drogach wojewódzkich 106 i 144 nie zwiększają potoku ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 6. W ciągu najbliższych lat ruch w sezonie wakacyjnym na drodze wojewódzkiej nr 106 drastycznie zmaleje w wyniku oddania do ruchu drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin – Gorzów Wielkopolski oraz budową obwodnicy Miękowa i węzła Parłówko..

Po odrzuceniu wariantu południowego kontynuowano prace nad wariantami północnymi.. Koncepcja programowa obwodnicy Nowogardu została ponownie przeanalizowana w roku 2000 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zadecydowano o aktualizacji koncepcji dla wariantu I i II, ponownie odrzucając wariant południowy. Następnie na posiedzeniu KOPI w roku 2003 przyjęto wariant I. Ostatecznie przebieg drogi według wariantu 1 ustaliła decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana 22 lipca 2008 roku. 

Nowy-7th.jpg 
warianty przebiegu z aktualizacji KP obwodnicy Nowogardu  

 

opis przebiegu:

         Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest w rejonie miejscowości Olchowo. Dalej łagodnym łukiem trasa obwodnicy odsuwa się od terenów zabudowy mieszkaniowej. Za miejscowością Olchowo obwodnica skręca na północ, omijając jezioro Nowogardzkie od strony zachodniej i przecinając pas lasów usytuowany po stronie północno – zachodniej jeziora Nowogardzkiego w jego najwęższym miejscu. Trasa planowanej obwodnicy do miejscowości Karsk poprowadzona została przez tereny pól, łąk i pastwisk, równolegle do skraju terenów leśnych. Dalej trasa prowadzona jest na północ i łagodnym łukiem w rejonie miejscowości Otręby skręca w kierunku zachodnim. Obwodnica włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 6 na wysokości miejscowości Wojcieszyn.

 

nowogard2th.jpg 
plan orientacyjny obwodnicy Nowogardu  

 

ortofoto th.jpg 
przebieg obwodnicy Nowogardu nałożony na ortofotomapę  

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: droga ekspresowa dwujezdniowa

- prędkość projektowa: 100 km/h

- prędkość miarodajna: 110 km/h

- obciążenie nawierzchni: 115 KN/oś

- szerokość jezdni: 7,0 m jezdnia + 2,5 m pas awaryjnego postoju + 0,5 m opaska wewnętrzna

 

3. zakres inwestycji

Projekt obejmuje budowę obwodnicy Nowogardu o długości 9,41 km przebiegającej po północno zachodniej stronie miasta. Będzie to w pełni bezkolizyjna dwujezdniowa droga ekspresowa. W ciągu drogi powstaną 3 węzły drogowe. W ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg lokalnych powstanie 8 wiaduktów drogowych.  Projekt obejmuje również budowę dróg wspomagających zapewniających dostęp do terenów przyległych do drogi.

 

4. obiekty inżynierskie

W ciągu obwodnicy zaprojektowano szereg obiektów inżynierskich, wymaganych ze względu na krzyżowanie się nowej trasy z licznymi drogami lokalnymi oraz z siecią rowów melioracyjnych.

Ogółem zaprojektowano: 8 szt. wiaduktów drogowych oraz 24 szt. przepustów drogowych.

 

5. węzły:

•węzeł "Olchowo" - przecięcie z istniejącą drogą krajową nr 6,

•węzeł "Warnkowo" - przecięcie z drogą wojewódzką nr 106 Nowogard - Golczewo,

•węzeł "Wojcieszyn" - przecięcie z istniejącą drogą krajową nr 6. 

 

III. Ochrona środowiska

  •  system odprowadzenia ścieków opadowych – rowy drogowe, zbiorniki odparowujące w przypadku braku możliwości odpływu wody, systemy podczyszczania (piaskowniki i separatory materiałów ropopochodnych), na obszarze ochrony pośredniej ujęcia wody oczyszczone ścieki opadowe będą wyprowadzane poza granicę strefy ochrony pośredniej.
  •  ochrona zwierząt – droga będzie na całym odcinku ogrodzona siatką minimalizując prawdopodobieństwo wtargnięcia zwierząt na drogę, na obszarach leśnych powstaną przejścia dla zwierząt zapewniające swobodną migrację, na kolizjach z istniejącymi ciekami wodnymi powstaną przepusty zapewniające możliwość migracji płazów
  •  ochrona przed hałasem -  na odcinkach zbliżonych do ludzkich domostw powstaną ekrany akustyczne, na pozostałym przebiegu zostanie nasadzona zieleń zmniejszając natężenie hałasu

 

 zdjęcia lotnicze budowanej trasy - październik 2010 (autor Cezary Skórka - 4D Foto) 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

GDDKiA 

 

Zdjęcia skończonej drogi: 

GDDKiA 

GDDKiA GDDKiA 

GDDKiA 

 

Zdjęcia lotnicze (czerwiec 2012)

GDDKiA  GDDKiA 

 GDDKiA  GDDKiA 

 GDDKiA  GDDKiA 

 

GDDKiA  GDDKiA 

 

GDDKiA  GDDKiA