viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S3 Brzozowo - Miękowo

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

długość – 22,38 km

obecny etap – w użytkowaniue

planowane lata realizacji – 2017-2021

wartość projektu - 413,136 mln złotych

 

etapy zakończone:

zatwierdzenie STEŚ przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalny  Dyrektorze DKiA (przebieg według wariantu II): 31.03.2010

złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej: 15.07.2010

wydanie decyzji środowiskowej (Brzozowo - Miękowo): 16.03.2011

wydanie decyzji środowiskowej (obwodnica Brzozowa): 14.06.2013

ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę: 12.10.2015

podpisanie umowy na realziację inwestycji: 18.12.2017

wydanie decyzji ZRID: 25.04.2019

oddanie do ruchu: 27.04.2021 

 

Wykonawca: Budimex S.A.

strona internetowa projektu:http://s3.brzozowo-miekowo.pl/

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Droga krajowa nr 3 jest jedną z najważniejszych dróg w Polsce. Stanowi fragment międzynarodowej drogi E-65. Odcinek Brzozowo – Miękowo  stanowi część północnego odcinka DK nr 3, droga łączy Szczecin i południe Polski z wybrzeżem morskim i terminalem promowym w Świnoujściu. Droga w stanie istniejącym na odcinku od końca obwodnicy Troszyna, Parłówka i Ostromi do początku obwodnicy Miękowa posiada przekrój jednojezdniowy, dwupasowy z bitumicznymi poboczami, o łącznej szerokości nawierzchni bitumicznej 11 metrów.

Droga rozpoczyna się od obejścia m. Brzozowo, droga ekspresowa ominie tą miejscowość od strony wschodniej. Za m. Brzozowo droga ekspresowa wraca na istniejący przebieg (zlokalizowany jest tam węzeł drogowy Brzozowo). Pomiędzy m. Brzozowo i m. Przybiernów droga zaprojektowana została z wykorzystaniem istniejącej jezdni, zaadaptowanej jako jedna z jezdni drogi ekspresowej, do której zostanie dobudowana druga jezdnia. Obwodnica m. Przybiernów na przeważającej długości będzie wykorzystywać istniejącą jezdnię zaadaptowaną jako jedna z jezdni drogi ekspresowej, do której zostanie dobudowana druga jezdnia. Na fragmencie obwodnicy istniejąca jezdnia będzie stanowić drogę zbiorcza, natomiast droga ekspresowa przebiegać będzie nowym śladem. Projektuje się przedłużenie obwodnicy m. Przybiernów w kierunku południowym, w celu ominięcia istniejącej zabudowy, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 3. Połączenie drogi ekspresowej z m. Przybiernów będzie się odbywać za pomocą węzła drogowego „Przybiernów”. Pomiędzy miejscowością Przybiernów, a miejscowością Babigoszcz droga będzie przebiegać po obecnym śladzie z wykorzystaniem istniejącej jezdni jako jednej z jezdni drogi ekspresowej. Połączenie drogi ekspresowej z m. Babigoszcz będzie się odbywać za pomocą projektowanego węzła drogowego „Babigoszcz”. Pomiędzy m. Babigoszcz a m. Miekowo do istniejącej jezdni zostanie dobudowana druga jezdnia.  Droga kończy się na włączeniu w istniejącą obwodnicę Miękowa.

 

2. Podstawowe parametry projektowe

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

- prędkość projektowa - 100 km/h

- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

- ilość pasów ruchu - 2 x 2 -

- szerokość pasa ruchu – 3,5 m

- szerokość jezdni - 2 x 7,0 m –

- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m

- szerokość poboczy gruntowych - 2 x 1,25 m

- szerokość pasa dzielącego - 5,0 m – (w tym opaski 2 x 0,5 m)

 

3. zakres inwestycji

Budowa drogi ekspresowej, dróg zbiorczych dla obsługi ruchu lokalnego. Budowa bądź przebudowa obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji planowane są również miejsca obsługi podróżnych. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej. 

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

 

 

Wariant I

Droga została zaprojektowana w przeważającej części z wykorzystaniem istniejącej jezdni. Istniejąca jezdnia zostanie wykorzystana jako jedna z jezdni drogi ekspresowej. Tylko na niewielkich odcinkach o łącznej długości około 6,3 km zostanie wybudowana nowa droga. W przebiegu trasy zaprojektowano budowę trzech węzłów drogowych („Przybiernów”, „Zielonczyn” oraz „Babigoszcz”).

 

Wariant II

Generalnie przebieg trasy jest identyczny jak w wariancie I. Zasadnicza różnica jest lokalizacja i ilość projektowanych węzłów. Otóż_ w wariancie II proponuje się budowę 2 węzłów („Przybiernów” oraz „Babigoszcz”). Jest to wariant wybrany w decyzji środowiskowej.

 

Wariant III+I

Wariant III+I – przebieg wariantu III+I częściowo pokrywa się z przebiegiem wariantu I. Jedyna różnicą jest poprowadzenie obwodnicy miejscowości Babigoszcz po nowym śladzie, tj. przesuniecie trasy o około 400 m na zachód od istniejącej drogi krajowej nr 3 (obecnej obwodnicy m. Babigoszcz).

 

Wariant III+II

Przebieg wariantu III+II częściowo pokrywa się z przebiegiem wariantu II. Jedyna różnicą jest poprowadzenie obwodnicy miejscowości Babigoszcz po nowym śladzie, tj. przesuniecie trasy o około 400 m na zachód od istniejącej drogi krajowej nr 3 (obecnej obwodnicy m. Babigoszcz).

 

Shemat drogi:

GDDKiA 

 

Plan orientacyjny z projektu budowlanego:

GDDKiA 

 

5. obiekty inżynierskie

wiadukty

przejścia dla zwierząt górą – „zielony wiadukt”

przepusty melioracyjne z funkcją przejścia dla zwierząt

most z funkcją przejścia zwierząt

 

 

6. węzły:

  • Węzeł Brzozowo
  • Węzeł Przybiernów
  • Węzeł Babigoszcz

 

7. Miejsca obsługo podróżnych (MOP)

 

MOP kategorii II Przybiernów

 

III. Ochrona środowiska

 

Przejścia dla zwierząt

W ramach inwestycji planuje się budowę dużych przejść dla zwierząt górą „zielony most”, poszerzonych mostów, które umożliwią również migrację zwierząt. Ponadto zostaną wykonane przejścia/przepusty dla małych zwierząt, płazów.

 

Ochrona przed hałasem

Planuje się wykonanie ekranów akustycznych chroniących teren przyległy przed nadmiernym hałasem.

 

Ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Na węzłach, mostach, wiaduktach szczelna kanalizacje odprowadzająca wody opadowe poprzez piaskowniki i separatory do rowów melioracyjnych i dalej do wód powierzchniowych, na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych i terenach zalewanych niweleta drogi podniesiona, a wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzane do rowów trawiastych z zastawkami piętrzącymi wodę.