viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S3 Obwodnica Miękowa

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość – 4,8 km

- obecny etap – w użytkowaniu

- lata realizacji – 2009 - 2012

- wartość projektu – 65 mln złotych

- wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

 

harmonogram realizacji:

decyzja środowiskowa: 12.02.2007

pozwolenie na budowę: 27.05.2009

rozpoczęcie budowy: 18.12.2009

oddanie drogi do użytkowania: 16.12.2011

zakończenie wszystkich robót: 14.05.2012

04a42dbea0c6b7205ac4314464ca304e.gif

 

II. Opis inwestycji:

Droga krajowa nr 3 (E65) w miejscu planowanej inwestycji przebiega przez miejscowość Miękowo. Na odcinku o długości 1,4 kilometra przebiegającym przez miejscowość obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zabudowa zlokalizowana jest w odległości kilku metrów od granicy pasa drogowego, wzdłuż drogi znajdują się liczne bramy zjazdowe i gospodarcze. Na niektórych odcinkach brak jest chodników i ruch pieszych odbywa się poboczem. Zważywszy na duże natężenie ruchu na tym odcinku DK-3 mieszkańcy są stale narażeni na wszelkie uciążliwości związane z bliskim sąsiedztwem ruchliwej drogi. Na południe od miejscowości Miękowo kończy się odcinek DK nr 3 o parametrach drogi ekspresowej, droga zwęża się do jednej jezdni, dodatkowo występuje tam kolizyjne skrzyżowanie z ulicą Wolińską. Połączenie przejścia drogi z dwóch jezdni do jednej wraz z kolizyjnym skrzyżowaniem i wjazdem do miejscowości z ograniczeniem prędkości do 50 km/h powoduje powstawanie na tym odcinku DK-3 korków. Trudności w ruchu nasilają się szczególnie w okresie wzmożonego ruchu dojazdowego nad morze w okresie wakacyjnym.

Budowa obwodnicy Miękowa zwiększy dostępność ekonomiczną i komunikacyjną regionu, poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, jak również pozytywnie wpłynie na kreowanie sieci nowoczesnego systemu transportowego opartego o sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu. Zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu Pomorza Zachodniego poprzez likwidację „wąskiego gardła” w rejonie miejscowości Miękowo.

 

1. Przebieg drogi

Obwodnica Miękowa będzie omijać miejscowość od zachodu. Zostanie rozdzielony ruch lokalny od ruchu tranzytowego. Jadąc od strony Świnoujścia od km 62+300 zostanie dobudowana druga jezdnia. W miejsce dotychczasowego skrzyżowania skanalizowanego z drogą powiatową na Stepnice zostanie wybudowany węzeł drogowy typu WB. Dalej droga odejdzie od dotychczasowego śladu krajowej „trójki” omijając Miękowo od zachodu. W kilometrze 63+002 powstanie przejazd gospodarczy zapewniający obsługę terenów rolniczych po zachodniej stronie obwodnicy. W kilometrze 63+734 powstanie nad jezdniami obwodnicy wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej Białuń – Miękowo – Krępsko. Następnie w kilometrze 64+297 będzie ulokowana łącznica obsługująca relacje Szczecin – Miękowo, na końcu której powstanie rondo. Następnie nowa trasa wejdzie w ślad obecnej drogi krajowej numer 3, gdzie zostanie dobudowana druga jezdnia aż do istniejącego dwujezdniowego odcinka. Istniejące skrzyżowanie z ulicą Wolińską zostanie zlikwidowane, a droga z Goleniowa do Miękowa zostanie przełożona obok nowej trasy. Inwestycja obejmie również budowę remont istniejącego odcinka dwujezdniowej DK-3 o długości 0,7 km.

 

Schowek01kkkkth.jpg 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

 prędkość  projektowa Vp - 100 km/h,

 prędkość miarodajna  Vm – 110 km/h,

 szerokości jezdni 2 x 7,00 m (po dwa pasy ruchu),

 szerokość pasa awaryjnego postoju 2 x 2,50 m,

 szerokość poboczy ziemnych 2 x 0,75(1,25) m,

 szerokość pasa dzielącego 5,00 m (łącznie z opaskami wewnętrznymi po 0,5m),

 obciążenie nawierzchni 115 kN/oś,

 

3. zakres inwestycji

 • Budowa dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej
 • Budowa węzła drogowego
 • Przebudowa dróg poprzecznych
 • Budowa dróg dojazdowych
 • Budowa obiektów inżynierskich
 • Przebudowa linii energetycznych
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych dalekosiężnych
 • Budowa kanalizacji deszczowej
 • Wycinka drzew i krzewów
 • Nasadzenia drzew i krzewów
 • Wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu

4. obiekty inżynierskie

 

W ramach inwestycji na budowanym odcinku wykonane zostaną 2 obiekty mostowe, przejazd gospodarczy oraz 3 przepusty na rowach melioracyjnych:

- WD-1 w km 62+249,91 w ciągu drogi powiatowej 0716Z Zielończyn-Miękowo

- P-2 w km 62+709,43

- PG-3 w km 63+002,27 pod obwodnicą w ciągu drogi gminnej do obsługi terenów rolnych znajdujących się po stronie zachodniej obwodnicy

- P-4 w km 63+144,86

- P-5 w km 63+480,00

- WD-6 w km 63+734,79 w ciągu drogi powiatowej 0715Z Krępsko-Miękowo-Białuń

 

5. Węzły

Węzeł „Miękowo” – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0716Z Zieloczyn-Miękowo (kierunek Stepnica) zaprojektowano jako węzeł typu WB.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa obwodnicy miejscowości Miękowo w ciągu drogi ekspresowej S3 przewiduje zastosowanie licznych urządzeń ochrony środowiska, które zminimalizują wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne zarówno na etapie jej budowy jak i późniejszej eksploatacji.

Ochrona środowiska naturalnego, w tym życia i zdrowia ludzi, realizowana będzie poprzez:

•właściwą organizację robót m.in. dbałość o porządek,

•właściwy dobór sprzętu oraz dbałość o jego stan,

•właściwą gospodarkę odpadami,

•stosowanie do budowy nasypów surowców naturalnych, w celu uniknięcia ługowania substancji niebezpiecznych,

•zapewnienie migracji podczas prac budowlanych dla wszystkich grup zwierząt;

•zapewnienie nadzoru służb ochrony zabytków w pobliżu obiektów archeologicznych,

•zapewnienie szczelnej kanalizacji z odprowadzeniem do zbiorników retencyjno - odparowujących

•wyposażenie wszystkich wlotów kanalizacji deszczowej osadniki do redukcji zawiesiny ogólnej oraz prewencyjnie filtry koalescencyjne do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń ropopochodnych

•wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej

•zabezpieczenie miejsca pod lokalizację ekranów akustycznych

 

IV. Bezpieczeństwo

- wzdłuż całej drogi wykonane zostały bariery ochronne w pasie dzielącym oraz w miejscach wysokich nasypów i na obiektach,

- przejazd awaryjny przez pas dzielący drogi ekspresowej,

- zjazd ppoż z drogi ekspresowej,

- oznakowanie poziome i pionowe drogi ekspresowej, węzła i dróg bocznych. 

 

Wizualizacja trasy:

 

k,iu,ui,s.jpg

jkuykuyk,k.jpg

 

 

 

Zdjęcia lotnicze (czerwiec 2012)

GDDKiA  GDDKiA 

 

GDDKiA  GDDKiA 

GDDKiA  GDDKiA