viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S3 Obwodnica Wolina

 I. Podstawowe informacje o inwestycji

długość – 2,56 km

obecny etap – istniejące

lata realizacji – 2002-2003

wartość projektu – 65 mln złotych

 

harmonogram realizacji:

pozwolenie na budowę dla kontraktu 91.1: 28.03.2000

pozwolenie na budowę dla kontraktu 91.1: 28.06.2001

rozpoczęcie budowy: 14.03.2002

zakończenie robót: 30.10.2003

oddanie drogi do ruchu: 02.12.2003

 

II. Opis inwestycji:

Inwestycja obejmowała swym zakresem dwa zadania:

- Kontrakt Nr 91.1 "Budowa obwodnicy Wolina w ciągu drogi krajowej nr 3 Świnoujście - Szczecin od km 26+500 do km 29+067. Budowa mostu przez rzekę Dziwnę."

- Kontrakt Nr 91.2 "Budowa obwodnicy Wolina w ciągu drogi krajowej nr 3 Świnoujście - Szczecin od km 26+500 do km 29+067. Budowa obwodnicy, estakady i wiaduktu."

Obwodnica powstał w parametrach jednojezdniowej drogi ekspresowej, DK nr 3 na tym odcinku zostanie oznaczona jako droga ekspresowa po dostosowaniu do parametrów drogi ekspresowej odcinka Świnoujście – Troszyn.

 

1. Przebieg drogi

Droga krajowa Nr 3 jest drogą międzynarodową do portu w Świnoujściu i stanowi jego połączenie z siecią dróg krajowych. Jako główna ulica miasta Wolin stwarzała zagrożenie i uciążliwość dla kierowców i pieszych, warunki techniczne na drodze spowodowały ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h. Dodatkowym utrudnieniem przejazdu przez miasto jest obrotowy most na rzece Dziwna - otwarcie mostu dla żeglugi na rzece powodując kilkakrotne zamknięcie ruchu w ciągu doby.

W związku z tym zaistniała potrzeba budowy obwodnicy Wolina w ciągu drogi krajowej Nr 3 jako drogi ekspresowej wraz z budową estakady od ul. Kolejowej do ul. Prostej, mostu przez rz. Dziwnę i wiaduktu nad drogą wojewódzką Nr 41112 Wolin-Kamień Pomorski oraz przebudowę dróg i ulic bocznych, budowę dróg łącznikowych, drogi manewrowej i stanowisk autobusów.

GDDKiA

 

2. Podstawowe parametry techniczne 

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

 prędkość  projektowa Vp - 80 km/h,

 szerokości jezdni 1 x 7,00 m,

 szerokość pasa awaryjnego postoju 2 x 2,0 m,

 szerokość poboczy ziemnych 2 x 0,75 m,

 obciążenie nawierzchni 115 kN/oś.

 

3. zakres inwestycji

 

Inwestycja obejmowała budowę 2,56 km dróg oraz obiektów inżynierskich o łącznej długości 1.146,45 m:

W ramach zadania I wykonano:

- przebudowę ulic: Prostej i Polnej

- budowę dojazdu do separatorów z ul. Prostej i z ul. Polnej

- budowę mostu przez rzekę Dziwną (sekcja III, IV, V) - długość 664,45m, w tym most: 165,0 m

- przebudowę urządzeń energetycznych, teletechnicznych, gazowych i wodociągowych

- budowę oświetlenia mostu oraz oznakowania nawigacyjnego toru wodnego

- budowę kanalizacji deszczowej

 

W ramach zadania II wykonano:

- budowę 1 jezdni drogi ekspresowej

- budowę 10 dróg łącznikowych

- przebudowę ulic: Mickiewicza, Kolejowej, Świerczewskiego

- przebudowę drogi powiatowej. nr 41112 Wolin-Kamień Pom. i nr 41110 Wolin-Stepnica

- przebudowę drogi krajowej istn. - droga do Wolina

- budowę drogi manewrowej i stanowisk dla autobusów

- budowę placu do zawracania przy ul. Kolejowej

- budowę chodników

- budowę estakady od ul. Kolejowej do ul. Prostej (sekcja I i II) - długość 434,5m

- budowę wiaduktu nad drogą powiatową nr 41112

- budowę oświetlenia i kanalizacji deszczowej

- przebudowę urządzeń energetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej i wodociągowych

 

4. obiekty inżynierskie

most przez rzekę Dziwną (sekcja III, IV, V) - długość 664,45m, w tym most: 165,0 m

estakada od ul. Kolejowej do ul. Prostej (sekcja I i II) - długość 434,5m

wiadukt nad drogą powiatową nr 41112

 

5. Węzły

Wolin Wschód

Wolin Zachód

 

III. Ochrona środowiska

odwodnienie - wpusty uliczne z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej, lub rowów, po oczyszczeniu w piaskownikach i sepraatorach substancji ropopochodnych odprowadzenie do instniejących cieków wodnych

ekrany dźwiękochłonne - 300 metrów

 

IV. Bezpieczeństwo

  • oznakowanie poziome grubowarstwowe
  • oznakowanie poziome cieńkowarstwowe
  • bariery ochronne
  • oświetlenie drogi
  • barieroporęcze sztywne

zdjęcia odcinka:

 

DSCN01741th.jpg 
(zdjęcie wykonał Cezary Skórka)  
DSCN01911th.jpg 
(zdjęcie wykonał Cezary Skórka)  
GDDKiA
GDDKiA