viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2010

Umowy na budowę obwodnicy Jarosławia i odcinka trasy ekspresowej S19 podpisane

11-03-2010
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie podpisała kolejne umowy na realizację planowanych inwestycji drogowych na terenie Podkarpacia.

Umowa na budowę obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 została podpisana z z polsko-niemieckim konsorcjum firm, z liderem Eurovia Polska S.A. Koszt realizacji inwestycji to 431,5 mln zł. Kierowcy skorzystają z nowego połączenia za dwa lata.

Inwestycja zakłada budowę 11-kilometrowego odcinka drogi obwodowej o klasie GP. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić budowę węzłów, 9 wiaduktów, 3 mostów, 4 przejazdów gospodarczych, remont 1 wiaduktu kolejowego, a także budowę przepustów na ciekach i murów oporowych. Zakres prac obejmował będzie również budowę ekranów akustycznych, dróg dojazdowych, przejść dla płazów i małych zwierząt (w formie przepustów suchych lub specjalnie wykształconych półek w przepustach na ciekach) a także przebudowę urządzeń infrastruktury związanej z inwestycją (elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej). Zadanie przewidziane jest do współfinansowania ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz ze środków budżetowych.

W rzeszowskim oddziale GDDKiA została podpisana również umowa na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 od Stobiernej do W. Rzeszów Wschód. Odcinek ten będzie częścią tzw. północnej autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Wykonawcą ponad 9-kilometrowego odcinka S19 będzie polsko-portugalskie konsorcjum firm z liderem MSF Engenharia S.A. Wartość kontraktu to 213,5 mln zł. Termin realizacji to 18 miesięcy.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1.Budowę drogi ekspresowej S-19 na odcinku od m. Stobierna (włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 19) do węzła autostrady A4 „Rzeszów Wschód” (bez węzła) o długości 6,89 km,

2.Budowę drogi krajowej nr 19 na odcinku od węzła autostrady A4 „Rzeszów Wschód” (bez węzła) do granic administracyjnych Rzeszowa o długości 1,40 km,

3.Przełożenie drogi powiatowej nr 1382R o długości 1,25 km.

4.budowę węzła „Jasionka”,

5.przebudowę istniejących dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych,

6.budowę drogowych obiektów inżynierskich (4 wiadukty, 4 mosty, 6 przepustów i przejść dla małych zwierząt i płazów)

7.budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska w tym: ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej, separatorów i zbiorników ekologicznych,

8.budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej:
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- budowę oświetlenia drogi wraz z zasilaniem,
- przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę sieci melioracyjnych,
- przebudowę sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia,
- przebudowę linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia,
- przebudowę urządzeń teletechnicznych.

Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych  pochodzących z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetowych. W podpisaniu umów brał udział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk.

09.02.2010