viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2010

Umowa na budowę autostrady A4 Brzesko-Wierzchosławice podpisana

05-03-2010
5 lutego 2010 roku w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana umowa na budowę kolejnego odcinka autostrady A4 w kierunku wschodnim. Wykonawcą ponad 20-kilometrowej autostrady od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice będzie polsko-macedońskie konsorcjum firm NDI SA z Sopotu oraz SB Granit SA ze Skopje.

Ze strony Inwestora – GDDKiA w Krakowie – umowę podpisali: Jacek Gryga dyrektor Oddziału oraz Tomasz Pałasiński zastępca dyrektora Oddziału, natomiast konsorcjum reprezentował Jerzy Gajewski, prezes zarządu NDI SA. Wartość kontraktu to 622.518.403,13 zł brutto. Budowa będzie trwała 2 lata.

Pod koniec listopada 2009 roku w krakowskim oddziale GDDKiA rozstrzygnięto przetarg na budowę autostrady A4 w kierunku Tarnowa. Wykonawcą odcinka Brzesko-Wierzchosławice o długości 20,8 km miało zostać konsorcjum firm NDI SA z Warszawy oraz SB Granit SA ze Skopje, które złożyło ofertę w wysokości 622.518.403,13 zł brutto. Jednakże dwóch spośród pozostałych uczestników przetargu – Dragados SA oraz konsorcjum z POLDiM SA na czele - oprotestowało rozstrzygnięcie.

GDDKiA oddaliła protesty uznając je za bezzasadne, lecz Dragados skorzystał z dalszej ścieżki odwoławczej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes zwołał posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, która orzekła, że rozstrzygnięcie komisji przetargowej było słuszne. Następnie postępowanie przetargowe zostało poddane kontroli uprzedniej Prezesa UZP, która zakończyła się pomyślnie.

Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę odcinka autostrady o dł. 20,8 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A,
- budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Wierzchosławice"
- przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych: 2 wojewódzkich, 5 powiatowych i 8 gminnych krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klas G, Z i L,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci następujących obiektów inżynierskich:
* wiadukty drogowe - 9 szt. (jeden o konstrukcji z betonu sprężonego, 8 szt. o konstrukcji żelbetowej sprężonej ),
* wiadukty autostradowe - 7 szt. ( 4 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T", 3 szt. o konstrukcji żelbetowej monolitycznej ,
* mosty autostradowe - 3 szt. (2 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T", jeden o konstrukcji żelbetowej sprężonej),
* mosty w ciągu drogi zbiorczej - 4 szt. (jeden o konstrukcji żelbetowej sprężonej, 3 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" ,
* przejścia dla zwierząt - 2 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" ,
- budowę 20 szt. przepustów żelbetowych ramowych pod autostradą z półkami dla zwierząt,
- budowę 5 szt. przepustów żelbetowych rurowych na węźle "Wierzchosławice",
- budowę 40 szt. przepustów żelbetowych rurowych pod drogami dojazdowymi,
- budowę 15 szt. przepustów żelbetowych rurowych i 1 szt. przepustu żelbetowego ramowego pod drogami poprzecznymi,
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci drenarskiej,
- przebudowę sieci gazowej wysokoprężnej i średnioprężnej,
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania SPO Wierzchosławice,
- budowę oświetlenia węzła Wierzchosławice,
- budowę rurociągu dla łączności autostradowej,
- przebudowę lub przełożenia i zabezpieczenia następujących urządzeń kolidujących z projektowaną drogą:
a) linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN, SN oraz WN,
b) linie oświetlenia drogowego,
c) stacje transformatorowe,
d) linie teletechniczne napowietrzne, kablowe oraz kanalizacje telekomunikacyjne,
e) kolejowe linie SRK,
f) trakcje kolejowe.
W ramach zadania zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP I Mokrzyska oraz MOP I Bagno.

W ramach niniejszego zamówienia przewidziano budowę:
- budynków WC,
- zadaszenia dla miejsc wypoczynku,
- dróg manewrowych i rozprowadzających na terenie MOP-u,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, oraz doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania obiektów, budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznych instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych i wewnętrznych instalacji elektrycznych dla obiektów na MOP-ach Mokrzyska i Bagno.

05.02.2010