viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAFS (ISPA)

Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7: Gdańsk - Warszawa - Chyżne, odcinek Gdańsk - Jazowa

fl1.jpg

Nr Projektu: ISPA 2000/PL/16/P/PT/007

Całkowity kwalifikowany koszt projektu: 74,5 mln EUR (w tym grant ISPA/FS: 55,9 mln EUR)

Data zakończenia: 31.12.2008r. 

Strona internetowa projektu: www.kiezmark-jazowa.pl  

 

gransk-kiezmarkmini.JPG  

 

W sumie wzmocniono 42,1 km na obu odcinkach. Roboty miały na celu polepszenie jakości drogi, zlikwidowanie nierówności, przeprowadzenie renowacji 13 mostów i wiaduktów, przepustów oraz wzmocnienie mostu w Kiezmarku, a także montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż sygnalizacji świetlnej, rekonstrukcja istniejących skrzyżowań z drogami lokalnymi i komunalnymi. W ramach oszczędności wynikających z różnicy w stosunku do szacowanych kosztów projektu zaproponowano roboty dodatkowe związane z budową węzła w Nowym Dworze Gdańskim i wiaduktu w Kmiecinie.

 

Projekt obejmuje następujące kontrakty:

ISPA 2000/PL/16/P/PT/007-01 Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne (granica państwa). Odcinek A: od granicy miasta Gdańsk km 6+330   do m. Kiezmark km 25+683,5 wraz z  remontem mostu nad rzeką Wisłą w Kiezmarku

• wykonawca: NECSO Entrecanales Cubiertas S.A.,
• data podpisania: 27.09.2002,
• wartość kontraktu: 29,1 mln EUR,
• roboty zasadnicze zakończono w grudniu 2004 r.

ISPA 2000/PL/16/P/PT/007-02 Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej Nr 7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne (granica państwa) odcinek od m. Kiezmark km 25+683.5 do m. Jazowa km 48+465, z wyłączeniem odcinków od km 35+515,70 do km 38+098,79 oraz od km 39+950 do km 40+610

• wykonawca: NECSO Entrecanales Cubiertas S.A.,
• data podpisania: 15.04.2004,
• wartość kontraktu: 22,5 mln EUR,
• we wrześniu 2004 r. w oparciu o warunki kontraktu zakończono zatrudnienie wykonawcy. W wyniku negocjacji 14 czerwca 2005 podpisano porozumienie w sprawie ponownego zatrudnienia wykonawcy
• 28.06.2005 - przekazanie terenu budowy
• termin zakończenia wg kontraktu 30 listopada 2006 r.
• prace zasadnicze zakończono w grudniu 2006 r.

ISPA 2000/PL/16/P/PT/007-03 Zarządzanie i nadzór nad wzmocnieniem drogi krajowej   nr 7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne (granica państwa). Odcinek od granicy miasta Gdańsk do Jazowej, km 6+330 do km 48+465

• wykonawca: Mott MacDonald Ltd.,
• data podpisania: 27.09.2002,
• wartość kontraktu: 2,7 mln EUR,
• zakończenie działalności nadzoru: luty 2009 r.


2000/PL/16/P/PT/007-5- Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne (granica państwa). Odcinek B: od m. Kiezmark km 25+683,5 do m. Jazowa km 48+465. Budowa węzła w Nowym Dworze Gdańskim i wiaduktu w Kmiecinie

• Wykonawca: Budimex Dromex S.A.
• Data podpisania: 12. 05 2006 r.
• Wartość kontraktu: 22,23 mln EUR
• Prace zasadnicze zakończono w listopadzie 2007 r.

 

2000/PL/16/P/PT/007-4-Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu: Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Warszawa – Chyżne (granica państwa). Odcinek B: od m. Kiezmark km 25+683,5 do m. Jazowa km 48+465. Budowa węzła w Nowym Dworze Gdańskim i wiaduktu w Kmiecinie

• Wykonawca: Scetauroute International S.A/Nexel Polska Sp. z o.o.
• Data podpisania: 09.02.2006 r.
• Wartość kontraktu: 0,888 mln EUR
• Zakończenie działalności nadzoru: grudzień 2008 r.

 

miniKanaPiaskowy.jpg 
Kanał Piaskowy  
miniMost w Kiezmarku przez Wis.jpg 
Most przez Wisłę w Kiezmarku  
miniPrzejazdowo.JPG 
Przejazdowo  

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii