viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAFS (ISPA)

Budowa autostrady A-1, odcinek Sośnica (Gliwice) - granica państwa (Gorzyczki), Etap II: Bełk - Gorzyczki

fl1.jpg

2006/PL/16/C/PT/001 „Budowa autostrady A-1, odcinek Sośnica (Gliwice) – granica państwa (Gorzyczki), Etap II: Bełk – Gorzyczki”

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 339,9 mln EUR (w tym grant FS: 224,4 mln EUR)

Data zakończenia: 31.12.2012

 

Do głównych celów projektu należało m.in. przedłużenie korytarza TEN-T nr VI, poprawa połączenie między autostradą A4 (korytarz TEN-T nr III) i południową częścią Europy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie przepustowości w korytarzu drogowym. Wpłynęło to także na istotne zmniejszenie czasu podróży oraz przyczyniło się również do ożywienia gospodarczego w regionie Śląskim. W obliczu nieodwracalnego charakteru procesu likwidacji wielu nierentownych kopalń i hut jaki miejsce w skali całego regionu śląskiego, stanowi to niezwykle istotny czynnik.

 

Do głównych korzyści ekonomicznych zaliczyć można m.in. zmniejszenie kosztów podróży, kosztów eksploatacji pojazdów, kosztów związanych z wypadkami oraz emisją spalin. Projekt ten przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt obejmujował szereg różnorodnych działań mających na celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące kontrakty:

2006/PL/16/C/PT/001-1 Budowa Autostrady A-1, odcinek Bełk - Świerklany
• Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o./ HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o.
• Data podpisania kontraktu: 07.08.2008 r.
• Wartość kontraktu: 285,2 mln EUR
• Czas realizacji: 21 miesięcy (do czasu realizacji nie wlicza się okresu między 15 grudnia a 15 marca)

Został podpisany Aneks ustalający nr 1 dnia 18.11.2010r na przedłużenie kamienia milowego

Został podpisany Aneks ustalający nr 2 dnia 26.11.2010r na wydłużenie czasu trwanie kontraktu, zakończenie kontraktu 25.05.2011 r.

 

2006/PL/16/C/PT/001-2, Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A1, odc. Bełk-Świerklany

 • Wykonawca: Konsorcjum: Drogowa Trasa Średnicowa S.A., Integral Sp. z.o.o
 • Data podpisania kontraktu: 18.10.2007 r.
 • Wartość kontraktu: 3,4 mln EUR
 • Czas realizacji: 50 m-cy (wraz z okresem gwarancyjnym)

74/R-1/2011,  Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A1, odc. Bełk-Świerklany

 • Wykonawca: Konsorcjum: Drogowa Trasa Średnicowa S.A., Integral Sp. z.o.o
 • Data podpisania kontraktu: 07.11.2011 r.
 • Wartość kontraktu: 2,2 mln PLN
 • Czas realizacji: 11 m-cy

Został podpisany Aneks nr 1 dnia 09.01.2012r na  zmianę płatnika

Został podpisany Aneks nr 2 dnia 08.10.2012r  na wydłużenie czasu pracy Konsultanta

 

FS/2006/PL/16/C/PT/001-3, Budowa autostrady A1, odc. Świerklany - Gorzyczki

 • Wykonawca: Alpine, Mayreder Bau gmbH (lider)/ Alpine Bau Deutschland AG (partner)/ Alpine stavebni spolecnost Cz, s.r.o. (partner)
 • Data podpisania kontraktu: 18.10.2007 r.
 • Wartość kontraktu: 272,7 mln EUR
 • Czas realizacji: 26 miesięcy

W dniu 29.12.2009 r. GDDKiA odstąpiła od kontraktu nr FS/2006/PL/16/C/PT/001-3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - firmy Alpine Bau GmbH A1 spółka jawna. W dniu 01.04.2010 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na nowego Wykonawcę. W dniu 01.10.2010 r. została podpisana Umowa „Kontynuacja budowy autostrady płatnej A1, odcinek od węzła „ Świerklany” (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, długości 18,33 km” z Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu - firmą Alpine Bau GmbH A1 spółka jawna.

Wartość kontraktu: 555,7 mln zł brutto

W dniu 30 listopada 2012r. został otwarty dla ruchu osobowego przedmiotowy odcinek autostrady A1 z przejazdem drogami wojewódzkimi pomiędzy węzłem „Mszana” i węzłem „Świerklany”.

Budowa autostrady A1 na odcinku od granicy państwa z Republiką Czeską do Świerklan została ukończona, poza jednym obiektem mostowym w ciągu autostrady w miejscowości Mszana (w obrębie węzła).

 

2006/PL/16/C/PT/001-4, Zarządzanie i nadzór nad budową autostrady A1, odc. Świerklany-Gorzyczki

 • Wykonawca:  Jacobs Polska Sp. z o.o./Lafrentz Polska Sp. z o.o.
 • Data podpisania kontraktu: 21.05.2007 r.
 • Wartość kontraktu: 2,8 mln EUR
 • Czas realizacji: 43 miesiące

W dniu 06.08.2010 r. podpisano Umowę polegającą na „Zarządzaniu projektem Funduszu Spójności Nr 2006/PL/16/C/PT/001w zakresie: Kontynuacja budowy autostrady płatnej A1, odcinek od węzła „ Świerklany” (bez węzła) do granicy państwa z republiką czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, długości 18,33 km” z firmą Lafrentz-Polska Sp. z o.o. Wyłonienie Konsultanta dokonano w drodze postępowania przetargowego.

Wartość kontraktu: 6, 9 mln zł brutto

Czas realizacji: 33 miesiące.

 

Z uwagi na odstąpienie w dniu 25.05.2013 od kontraktu nr  GDDKiA/DRI/2010/R/1/FS/Ce z dnia 01.10.2010r.  z winy leżącej po stronie Wykonawcy – firmy Alpine Bau, któremu dwukrotnie nie powiodła się realizacja w/w inwestycji, wyłoniono nowego Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o.- na wykonanie prac polegających na realizacji programu naprawczego na moście w Mszanie, wynikających z decyzji nałożonej w maju  2012 r. przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wykonaniu wszystkich niedokończonych robót przez poprzedniego Wykonawcę, a także prac wykończeniowych na obiektach MA532 i MD532.1.

 

GDDKiA/O-KA/R-1/Ś-G/PWN/2013, Wykonanie robót związanych z realizacją projektu wykonawczo – naprawczego dla obiektów MA532 i MD532.1

 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o.
 • Data podpisania kontraktu: 26.06.2013r.
 • Wartość kontraktu 55 412 855,93 PLN (brutto)
 • Czas realizacji: do 25.03.2014 (Aneks nr 2 z dnia 20.12.2013)

33/R-1/A1/Ś-G/2013, Dokończenie budowy autostrady płatnej A-1 od węzła „Świerklany” (bez węzła) do granicy państwa z Rep. Czeską w Gorzyczkach od km 548+897 do km 567+223, dł. 18,33 km

 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o.
 • Data podpisania kontraktu: 04.10.2013r.
 • Wartość kontraktu 49 779 035,49 PLN (brutto)
 • Czas realizacji: 7 miesięcy