viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAFS (ISPA)

Modernizacja drogi krajowej nr 50, odcinek: Grójec - Mińsk Mazowiecki

fl1.jpg

 

Nr Projektu: ISPA 2002/PL/16/P/PT/018

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 55,2 mln EUR (w tym grant ISPA/FS: 41,4 mln EUR)

Data zakończenia: grudzień 2009

 

grojec.jpg  Projekt przebiegał przez Transeuropejską Sieć Korytarza II (Berlin - Warszawa - Mińsk - Moskwa), od płd. strony Warszawy przez płd. część woj. mazowieckiego i przeznaczony jest dla ciężkiego ruchu drogowego. Projekt obejmował modernizację drogi krajowej nr 50 poprzez poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni istniejącej drogi. Zakres prac obejmował modernizację ok. 66,97 km drogi krajowej nr 50, wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/oś, przebudowę mostów i wiaduktów, budowę urządzeń ochrony środowiska. Projekt składał się z 2 odcinków: odc. I: Grójec - Góra Kalwaria (31,58 km) i odc. II: Góra Kalwaria - Mińsk Mazowiecki (35,385 km). Na projekcie powstały również nowe odcinki drogi – obwodnice: Stojadeł, Słomczyna, Drwalewa i Chynowa. Roboty towarzyszące  dotyczyły m.in. budowy dróg dojazdowych, przebudow skrzyżowań, naprawy poboczy, budowy i przebudowy zatoczek autobusowych i chodników. Realizacja projektu podniosła bezpieczeństwo na drodze.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące kontrakty:

 

ISPA 2002/PL/16/P/PT/018-02a Grójec - Góra Kalwaria

 • wykonawca: Strabag AG/WPRD S.A./PPRM S.A.,
 • data podpisania: 01.10.2004,
 • wartość kontraktu: 33,84 mln EUR,
 • zasadnicze  zakończenie robót:  październik 2007 r.

ISPA 2002/PL/16/P/PT/018-02b Góra Kalwaria - Mińsk Mazowiecki

 • wykonawca: Budimex-Dromex S.A.,
 • data podpisania: 29.09.2004,
 • wartość kontraktu: 29,89 mln EUR,
 • zasadnicze zakończenie robót:   lipiec 2007 r.

ISPA 2002/PL/16/P/PT/018-03 Nadzór

 • wykonawca: DHV Consultants,
 • data podpisania: 28.09.2004,
 • wartość kontraktu: 4,30 mln EUR,
 • zakończenie prac nadzoru luty 2009 r.

139/2009, Zarządzanie nad Projektem FS Nr 2002/PL/16/P/PT/018 „Przebudowa drogi krajowej
nr 50 na odcinku Grójec- Mińsk Mazowiecki” po zakończeniu okresu zgłaszania wad i usterek
 – dokonanie rozliczenia końcowego robót i wystawienie ostatecznego Świadectwa Płatności zgodnie z warunkami kontraktu ( FIDIC)

 • wykonawca: DHV Polska Sp. Z o. o .,
 • data podpisania: 19.08.2009,
 • wartość kontraktu: 0,09 mln EUR,
 • zakończenie prac nadzoru: grudzień 2009 r.
m.przegl_d Lot1 007.jpg  m.objazdy MG 1,3 001.jpg  m.objazdy MG 1,3 004.jpg 
m.2564.JPG  m.2569.JPG  m.2567.JPG 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy mieszkańcami Unii