viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiASPO-T

Przebudowa DK nr 68 na odcinku Kukuryki – Wólka Dobryńska wraz z dobudową pasa postojowego długości 5,197 kmb.

logospot.GIF

 

Nr projektu: SPOT/2.1.3/78/04

Umowa o dofinansowanie nr 23/05 z dnia 26.04.2005 r.
Aneks nr 1 z dnia 22.12.2006 r. do Umowy o dofinansowanie Nr 23/05 z dnia 26.04.2005 r.
Aneks nr 2 z dnia 28.06.2007 r. do Umowy o dofinansowanie Nr 23/05 z dnia 26.04.2005 r.
Aneks nr 3 z dnia 21.04.2008 r. do Umowy o dofinansowanie Nr 23/05 z dnia 26.04.2005 r.

 

Wartość całkowita projektu (zgodnie z Aneksem nr 3): 17 423 837 PLN
Wartość dofinansowania UE (zgodnie z Aneksem nr 3): 12 428 512 PLN

 

kukuryki.GIF

 

Droga krajowa nr 68 to droga  o długości tylko 12 km, leżąca na obszarze województwa lubelskiego. Trasa ta łączy przejście graniczne z Białorusią w Kukurykach z drogą krajową nr 2 w Wólce Dobryńskiej. Droga krajowa nr 68 obsługuje ciężarowy ruch tranzytowy na odcinku od drogi krajowej nr 2 do terminalu w m. Koroszczyn i do drogowego przejścia granicznego dla ruchu towarowego w m. Kukuryki. Jest odgałęzieniem międzynarodowej drogi nr 2, E-30, która obsługuje ruch tranzytowy na kierunku Berlin –Warszawa – Mińsk – Moskwa.


Celem przebudowy drogi nr 68 na odcinku Kukuryki – Wólka Dobryńska wraz z dobudową pasa postojowego, była poprawa systemu ruchu samochodowego, polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu pojazdów na otaczające środowisko. Realizacja projektu jest elementem dostosowania sieci transportowych w Polsce do wymogów UE poprzez poprawę bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania transportu drogowego. Zakres projektu obejmował budowę pasa postojowego dla pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę graniczną wraz z rozbudową drogi krajowej nr 68 na odcinku Koroszczyn (Terminal) – Wólka Dobryńska od km 6+240 do km 11+437.


Przedsięwzięcie obejmowało:
-  wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni do 115 kN/oś,
-  dobudowę pasa postojowego szerokości 4,0 m na odcinku od km 6+467,28 do km 11+255,28,
-  przebudowę istniejących zatok autobusowych przeznaczonych dla obsługi komunikacji zbiorowej,
-  budowę ciągów pieszych w rejonie zatok autobusowych,
- zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenu przyległego do drogi,
- przedłużenie istniejących obiektów inżynierskich (przepustów),
- zapewnienie odwodnienia korpusu drogi
- uporządkowanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Roboty budowlane:

  • Wykonawca: Konsorcjum Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. & Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A.
  • Data podpisania umowy : 28.06.2005 r.
  • Wartość kontraktu:  14 854 729,96
  • Czas realizacji umowy: 17 miesięcy
  • Data rozpoczęcia robót: 28.07.2005 r.
  • Data zakończenia robót: 28.12.2006r.
  • Data oddania do eksploatacji: 22.01.2008

Nadzór inżyniera:

  • Wykonawca: Profil Sp. z o.o.
  • Data podpisania umowy: 28.06.2005 r.
  • Wartość kontraktu:  1 954 147,25