viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2009

Autostrada A-1 Sośnica - Bełk gotowa

07-01-2010
Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że 23 grudnia 2009 roku o godzinie 16.00 planowane jest otwarcie pierwszego z siedmiu realizowanych w województwie śląskim odcinków autostrady A-1 – z Sośnicy do Bełku. Ponad 15-kilometrowy odcinek autostrady był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, którego udział wyniósł 83% kosztów kwalifikowanych.

Odcinek Sośnica-Bełk ma trzy pasu ruchu w każdym kierunku; podczas prac niezbędnym było uwzględnienie specyfiki regionu – autostrada przebiega po terenach czynnej eksploatacji górniczej. Wykonano zabezpieczenia nasypów na terenach poddanych eksploatacji górniczej, a konstrukcja autostrady na obszarach narażonych na oddziaływanie szkód górniczych została zabezpieczona.

            Na trasie autostrady powstały trzy węzły autostradowe w Knurowie, Dębieńsku i Bełku, Plac Poboru Opłat Gliwice, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Knurowie. Zastosowano także elementy ochrony środowiska: ekrany akustyczne (9,1 km), urządzenia podczyszczania wód, zieleń ochronną, przejścia dla zwierząt. W ramach kontraktu wybudowano 33 obiekty inżynierskie o łącznej długości 1349 m,  w tym 14 wiaduktów w ciągu autostrady i dróg poprzecznych, 12 mostów w ciągu autostrady,
6 mostów w ciągu dróg poprzecznych oraz przejście podziemne dla pieszych. Na szczególną uwagę zasługują dwa obiekty: przebiegająca nad stawem Moczury, linią kolejową oraz ul. Dworcową w Knurowie estakada o długości 842 m oraz przejście górne dla dużych zwierząt w Knurowie. Roboty budowlane wartości ponad 213 mln euro realizowała gracka firma J&P AVAX S.A. od stycznia 2007 roku. Nadzór nad inwestycją sprawowało konsorcjum firm TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestao S.A. i E&L Arcihtects.

Ponadto, aby uzyskać połączenie autostrady A-1 z autostradą A-4,  uruchomione zostanie drugie zadanie - węzeł autostradowy Gliwice-Sośnica. Budowa rozpoczęła się 1 lipca 2008 roku. Wartość prowadzonych robót to 853 mln zł, inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Węzeł Gliwice-Sośnica jest węzłem 6-wlotowym, trzypoziomowym, odpowiadającym europejskim standardom. Powstał na terenie Gliwic i Gierałtowic łącząc ze sobą trzy drogi: autostrady A-1 i A-4 oraz drogę krajową 44. Długość wszystkich wybudowanych dróg w obrębie węzła to 33 km,  w tym 2,2 km dwujezdniowej, trzypasmowej autostrady A-1, 13 km wjazdów i zjazdów, 11 km łącznic oraz 7 km dróg serwisowych i dojazdowych. Powstało 16 obiektów inżynierskich: 14 wiaduktów, 1 most oraz przejazd pod drogą krajową 44. Niemniej ważne jest wybudowanie 15 przepustów pod drogami i murów oporowych o łącznej długości 752 m. Zgodnie z wydanymi decyzjami zastosowano ekrany akustyczne o łącznej długości prawie 4 km, nasadzonych zostanie prawie 3000 sztuk zieleni izolacyjnej, powstały separatory (11 kompletów) oraz zbiorniki ekologiczne (7 kompletów).

Aby węzeł spełniał wszelkie normy bezpieczeństwa umieszczone zostały stalowe bariery ochronne (55 tys. mb) oraz ogrodzenie (prawie 8 tys mb). Zgodnie z zapisami kontraktu przebudowano sieć energetyczną, wodociągową, gazową, teletechniczną, deszczową, ciepłowniczą, trakcyjną.

            Dla autostrad A-1 i A-4, obowiązywać będzie docelowa organizacji ruchu, na pozostałych – tymczasowa. Prace na węźle trwać będą do końca maja 2010 roku, więc należy liczyć się z niewielkimi utrudnieniami związanymi z prowadzeniem prac bitumicznych i wykończeniowych. Na stronie internetowej oddziału GDDKiA w Katowicach dostępne są mapy i animacje dla wszystkich relacji na węźle Gliwice-Sośnica.