viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki

17-06-2011

 

logo.web.jpg

 

Numer projektu: 2006-PL-92607-S
Decyzja KE nr: K(2007)1358 z dnia 21.03.2007 r. zmodyfikowana decyzją KE nr K(2009)10654 z dnia 21.12.2009 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 1,08 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 0,54 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2009 r.

 

Projekt składa się z następującego kontraktu:
Kontrakt 1

nr 2006-PL-92607-S-1
„Podstawowa dokumentacja techniczna, dokumentacja dot. decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji dla autostrady A-2 na odcinku Warszawa- Kukuryki”

  • Data podpisania: 21 listopada 2007 roku
  • Wykonawca: DHV Polska Sp. z o.o., MGGP S.A., DRO – Konsult Sp. z o.o
  • Wartość kontraktu:  8 247 200,00 Euro brutto
  • Planowany czas realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy

Informacje o kontrakcie

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania projektowe:
Zakres opracowania dokumentacji objętych zamówieniem uwzględnia przyszłą realizację płatnej autostrady A2 na wschód od Warszawy do granicy z Białorusią (z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego). Inwestycja będzie realizowana kompleksowo, tj. z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, miejsca obsługi podróżnych, stacje poboru opłat oraz obejmować będzie przebudowę, budowę towarzyszącego autostradzie układu komunikacyjnego obsługującego przyległe tereny oraz urządzeń towarzyszących z zakresu energetyki, teletechniki i instalacji (wodociągi, gazociągi, kanalizacje ściekowa i deszczowa).

 

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:
W dniu 22.12.2011 roku uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przedmiotowa decyzja  stała się ostateczna w dniu 02.02.2012 r.
W dniu 05.10.2009 r. Zamawiający odstąpił od Umowy w zakresie wykraczającym poza materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Część przedmiotowego opracowania została odebrana protokołem odbioru w dniu 31.12.2009 r. Dotychczas zapłacono 80% za wykonanie przedmiotowej części dokumentacji. Pozostałe 20 % nie zostało wypłacone, ponieważ Wykonawca nie wystawił faktury. Realizacja w/w Umowy, nie jest kontynuowana.

 

Dla odcinka autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) - początek obw. Mińska Mazowieckiego, podpisano Umowę z Mosty Katowice Sp. z o. o . Strona kontraktu http://a2-lubelska-minsk.pl/