viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

Podstawowa dokumentacja techniczna, dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A4 na odcinku Przeworsk-Korczowa

17-06-2011

 

logo.web.jpg

 

Numer projektu: 2006-PL-92606-S
Decyzja KE nr: K(2007)1542 z dnia 29.03.2007 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 4,0 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 2,0 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 31.08.2009 r.

 

Projekt przewiduje trzy następujące kontrakty:
Kontrakt 1
„Podstawowa dokumentacja techniczna, dokumentacja dot. decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji dla autostrady A-4 na odcinku Przeworsk-Korczowa”

 • Data podpisania: 02 sierpnia 2007 roku
 • Wykonawca: Transprojekt Gdański sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 2 455 560 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji:30.05.2009 r, zgodnie z aneksem nr 2  z dnia 3.02.2009 r, w tym:
   31.07.2008 r– opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z odcinkiem Rzeszów Wschodni- Przeworsk,
   15.09.2008 r- Podstawowa Dokumentacja Techniczna,
   31.05.2009 r- Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,
   6 miesięcy - mapa numeryczna.

Informacje o kontrakcie

Kontrakt przewiduje wykonanie następujących prac:

 • Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z odcinkiem Rzeszów Wschodni-Przeworsk,
 • Podstawową Dokumentację Techniczną – Projekt Wstępny Autostrady (PWA), wykonanie na numerycznym podkładzie mapowym w skali właściwej dla dokumentacji projektowej,
 • Dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady (DL), wykonanie na numerycznym podkładzie mapowym w skali właściwej dla dokumentacji projektowej,
 • Mapę numeryczną.

W dniu 25.08.2009 r. został podpisany końcowy protokół zdawczo – odbiorczy, w następstwie czego w tym samym dniu Wykonawca wystawił ostatnią fakturę za III etap Dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, zgodnie z punktem 3c harmonogramu płatności. Powyższa faktura została zapłacona w dniu 16.10 2009 r.

Realizacja powyższego projektu została zakończona przed dniem 31.08.2009 r. - terminem określonym w Decyzji Komisji Europejskiej o nr K9(2007)1542 z dnia 29.03.2007 r., przyznającej pomoc Wspólnoty dla projektu stanowiącego przedmiot wspólnego zainteresowania.

 

Kontrakt 2
„Weryfikacja podstawowej dokumentacji technicznej, dokumentacji dot. decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji dla autostrady A-4 na odcinku Przeworsk-Korczowa”

 • Data podpisania: 01 lutego 2008 roku
 • Wykonawca: Halcrow Group Limited
 • Wartość kontraktu: 2 360 700,00 PLN brutto (dla projektu Przeworsk-Korczowa: max. 260 000 PLN netto)
 • Planowany czas realizacji: 2 lata od daty zawarcia umowy

Informacje o kontrakcie

W dniu 01 lutego 2008 r. została zawarta umowa z firmą Halcrow Group Limited na „Sprawdzenie zgodności technicznych dokumentacji projektowych ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia i umową Biura Projektowego z Zamawiającym przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy”.

 

Dokumentacja przewidziana do kompleksowego sprawdzenia obejmuje:

 • Kompleksowe sprawdzenie Studiów Rozpoznawczych przebiegu dróg wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia,
 • Kompleksowe sprawdzenie Studiów Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowych (w tym dróg ekspresowych) wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia,
 • Kompleksowe sprawdzenie Koncepcji programowych (w tym dróg ekspresowych) wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia,
 • Kompleksowe sprawdzenie Projektów wstępnych wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia, w tym dla: autostrady A4 na odcinku Przeworsk-Korczowa (odcinek współfinansowany ze środków TEN-T, nr kontraktu 2006-PL-92606-S),
 • Kompleksowe sprawdzenie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z wymaganymi prawem załącznikami i Raportami oddziaływania na środowisko,
 • Kompleksowe sprawdzenie wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi wraz z wymaganymi prawem załącznikami,
 • Kompleksowe sprawdzenie projektów budowlanych wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia w tym dla:
  a) autostrady A4 na odcinku Tarnów-Rzeszów,
  b) drogi ekspresowej S19 węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Świlcza,
  c) drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza –Lutoryż,
  d) drogi ekspresowej S19 Lutoryż – Barwinek;K
 • ompleksowe sprawdzenie Operatów wodnoprawnych (wykonywanych na oddzielne zlecenie) wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia,
 • Kompleksowe sprawdzenie Projektów wykonawczych i Dokumentacji przetargowej w tym także części przedmiarowo-kosztorysowych wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia w tym:
  a) autostrady A4 na odcinku Tarnów-Rzeszów,
  b) drogi ekspresowej S19 węzeł Rzeszów Zachodni – węzeł Świlcza,
  c) drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza –Lutoryż,
  d) drogi ekspresowej S19 Lutoryż – Barwinek;
 • sprawdzenie Przedmiarów i kosztorysów (wykonanych na oddzielne zlecenie) wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia,
 • kompleksowe sprawdzenie Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko (wykonanych na oddzielne zlecenie) wraz z opracowaniem koreferatów ze sprawdzenia.

Stan zaawansowania prac dla projektu Przeworsk-Korczowa przedstawia się następująco:
W dniu 17.07.2009 r. podpisano końcowy protokół zdawczo – odbiorczy, zatwierdzający Koreferat Końcowy ze sprawdzenia dokumentacji projektowej pt.: „Podstawowa dokumentacja techniczna autostrady A4, odcinek Przeworsk – Korczowa (Granica Państwa) km 612+300 – 668+837,65 – Projekt Wstępny Autostrady, Etap I, II, III, IV. Powyższy protokół stał się podstawą do wystawienia ostatniej faktury, która została zapłacona w dniu 02.09.2009 r.
 

Kontrakt 3
Zamówienie dodatkowe: „Wykonanie dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej terenu o długości ok. 20 km dla budowy autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa”

 • Data podpisania: 26 sierpnia 2008 roku
 • Wykonawca: Transprojekt Gdański sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 80 000 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 31.08.2008 r.

Informacje o kontrakcie

Kontrakt przewiduje wykonanie następujących prac:
Wykonanie dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej terenu o długości ok. 20 km dla budowy autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa.
Potrzeba przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji wynikała z potrzeby uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko w związku z rozbieżnością między przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, a Dyrektywą nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, dotyczących wymogów stawianych dokumentom składanym z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia.

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:

Kontrakt zakończony – prace zrealizowane w 100% bez zakłóceń.