viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały przetargowe dla autostrady A1 na odcinku Toruń-Stryków

17-06-2011

 

logo.web.jpg

 

Numer projektu: 2005-PL-92604-S
Decyzja KE nr: K(2005)6029 z dnia 26.12.2005 r. zmodyfikowana decyzją KE nr K(2009)4088 z dnia 18.05.2009 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 22,0 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 11,0 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2010 r.

 

Projekt przewiduje następujące kontrakty:
Kontrakt 1

nr 2005-PL-92604-S-1
„Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowych, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla autostrady A-1 na odcinku węzeł Czerniewice- granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego od km 151+900 do km 230+817 oraz pełnienie nadzoru autorskiego- Zadanie I”

 • Data podpisania: 14 maja 2007 roku
 • Wykonawca: Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT/ SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A
 • Wartość kontraktu:  10 979 390 Euro brutto
 • Planowany czas realizacji: 18  miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego w  trakcie wykonywania robót budowlanych i okresu gwarancyjnego)

W dniu 1 października 2008 r. został podpisany aneks, wydłużający termin opracowywania dokumentacji projektowej do dnia 30 czerwca 2009 r.

 

Informacje o kontrakcie

Kontrakt został podzielony na 4 odcinki realizacyjne:
1. Odcinek Czerniewice - Odolion wraz z węzłem Czerniewice
2. Odcinek Odolion - Brzezie wraz z węzłem Odolion
3. Odcinek Brzezie - Kowal z węzłem Brzezie i Pikutkowo
4. Odcinek Kowal - granica województwa z węzłem Kowal

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:
- W dniu 19.04.2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia.
- Uzyskano pozwolenia na budowę:
- odcinek 1 – w dniu 24.05.2010 r.
- odcinek 2 – w dniu 24.05.2010 r.
- odcinek 3 – w dniu 19.05.2010 r.
- odcinek 4 – w dniu 19.05.2010 r.

Zamawiający dokonał odbioru dokumentacji projektowej. Realizacja kontraktu w zakresie dokumentacji projektowej została zakończona. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Projektant pełnił nadzór autorski na budowie zgodnie z etapem III ww. umowy.
Nadzór autorski w ramach przedmiotowej umowy zakończył się 31.12.2012 roku.

 

Kontrakt 2

nr 2005-PL-92604-S-2
„Opracowanie materiałów do decyzji środowiskowych, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej dla Autostrady A-1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 oraz pełnienie nadzoru autorskiego – Zadanie II”

 • Data podpisania: 10 maja 2007 roku
 • Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o./ Mosty Katowice Sp. z o.o./  Biuro Projektowo- Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt Warszawa” Sp. z o.o./ DHV Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu:  11 898 050 Euro  brutto
 • Planowany czas realizacji: 18  miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego w  trakcie wykonywania robót budowlanych i okresu gwarancyjnego)

W dniu 18 grudnia 2008 r. został podpisany aneks, wydłużający termin opracowywania dokumentacji projektowej do dnia 12 listopada 2009 r.

 

Informacje o kontrakcie

Kontrakt został podzielony na 4 odcinki realizacyjne:
1a. Odcinek  Granica woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego - węzeł Sójki - odcinki położone w woj. łódzkim
1b. Odcinek  Granica woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego - węzeł Sójki – odcinki położone w woj. mazowieckim
2. Odcinek węzeł Sójki-węzeł Piątek (3 sekcje)
3. Odcinek węzeł Piątek-węzeł Stryków
4. Odcinek węzeł Stryków


Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:

- Wykonawca złożył do odbioru dokumentację projektową.
- Uzyskano pozwolenia na budowę:
- odcinek 1a – w dniu 02.07.2010 r.
- odcinek 1b – w dniu 03.08.2010 r.
- odcinek 2 – w dniu 04.06.2010 r. (sekcja 1 i 3)
- odcinek 3 – w dniu 08.06.2010 r.
- odcinek 4 – w dniu 06.11.2009 r.
- W dniu 11.08.2010 r. uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej dla odcinka 2 sekcja 2 (Kotliska – Piątek).
- W dniu 27.09.2010 r. wydana została przez Wojewodę Łódzkiego decyzja ZRID dla budowy dojść do przejścia dla zwierząt w km 237+700.

Zamawiający dokonał odbioru dokumentacji projektowej. Realizacja kontraktu w zakresie dokumentacji projektowej została zakończona. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Projektant pełnił nadzór autorski na budowie zgodnie z etapem III ww. umowy.
Nadzór autorski w ramach przedmiotowej umowy zakończył się 31.12.2012 roku.


Kontrakt 3

nr 2005-PL-92604-S-3
„Weryfikacja dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę autostrady A-1 na odcinkach: Nowe Marzy – Czerniewice od km 89+500 do km 151+900, węzeł Czerniewice – granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego od km 151+900 do km 230+817, granica woj. Kujawsko-Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850”

 • Data podpisania: 27 września 2007 r.
 • Wykonawca:  COMPLEX PROJEKT sp. z o.o./MGGP sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 1 081 573,92 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

W dniu 26.05.2009 r. został podpisany aneks, wydłużający termin zakończenia realizacji umowy, z 20 na 29 miesięcy od daty jej podpisania, to jest do dnia 26.02.2010 r.

 

Informacje o kontrakcie

Weryfikacja dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę autostrady A-1  obejmowała następujące odcinki:
1. Nowe Marzy- Czerniewice od km 89+500 do km 151+900
2. Węzeł Czerniewice- granica woj. Kujawsko- Pomorskiego/Łódzkiego od km 151+900 do km 230+817’
3. Granica woj. Kujawsko- Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850

Odcinki 1 i 2 realizowane były na terenie Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy
Odcinek 3 realizowany był na terenie Oddziału GDDKiA w Łodzi.

Zrealizowano następujące prace:

Na odcinku 1
- Nowe Marzy – Czerniewice:
• Zamawiający odebrał Raport Finalny z weryfikacji tego odcinka.
Na odcinku 2
- Czerniewice – granica województwa kujawsko – pomorskiego/łódzkiego:
• Zamawiający odebrał Raport Finalny z weryfikacji tego odcinka.
Na odcinku 3
- Granica woj. Kujawsko- Pomorskiego/Łódzkiego do węzła Stryków:
• Zamawiający odebrał Raport Finalny z weryfikacji tego odcinka.

Realizacja kontraktu została zakończona.