viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

Dokumentacja projektowa, projekt budowlany i dokumentacja przetargowa w związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinkach Nowe Marzy–Bydgoszcz, Żnin-granica woj. wielkopolskiego oraz granica woj. kujawsk-pomorskiego - Gniezno

17-06-2011

4a349910f7c95a77afd02fdd34812f53_web.jpg

 

Numer projektu: 2007-PL-92103-S
Decyzja KE nr: K(2008)7033 z dnia 25.11.2008 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 12,0 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 4,76 mln EUR (39,70%)
Data zakończenia projektu: 30.06.2010 r.


Projekt przewiduje następujące kontrakty:
Kontrakt 1

nr 2007-PL-92103-S-1

Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Nowe Marzy – Bydgoszcz, nie został objęty dofinansowaniem z funduszy UE przedmiotowego projektu. Kontrakt realizowany jest przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.

Kontrakt 2

nr 2007-PL-92103-S-2
„Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z koncepcją programową na budowę drogi S-5 Żnin - Gniezno - odc. gr. województwa wielkopolskiego - Gniezno o długości ok. 21,0 km”

  • Data podpisania: 25 luty 2008 roku
  • Wykonawca: Scott Wilson Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Scott Wilson Sp. z o.o.  Poznań
  • Wartość kontraktu:  7 179 700,00 zł brutto (bez nadzorów autorskich)
  • Planowany czas realizacji: 31 października 2009 rok (bez nadzorów autorskich)

Informacje o kontrakcie

Zakres zleconej dokumentacji projektowej obejmuje następujące etapy:
- Koncepcja programowa wraz z dokumentacją fotograficzną,
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Dokumentacja przetargowa,
- Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- Mapa do celów projektowania dróg,
- Dokumentacja geologiczno-inżynierska,
- Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ).

Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco:
- Opracowano Koncepcję Programowa wraz z analizą ruchu, mapami do celów projektowych, mapą stanu prawnego oraz dokumentacją fotograficzną,
- Odebrano dokumentację geologiczno-inżynierską,
- Opracowano materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,
- Opracowano materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- W dniu 10.11.2009 r. RDOŚ w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DUŚ), która stała ostateczną w dniu 15.02.2010r.
- W dniu 22.08.2013r. RDOŚ w Poznaniu i w dniu 02.09.2013r. RDOŚ w Bydgoszczy wydały  poszanowania uzgadniające w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko,.
- Opracowano prognozę ruchu uwzględniającą wprowadzenie opłat dla samochodów o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 T,
- Opracowany został Projekt Budowlany, oraz Projekt Wykonawczy,
- Opracowano Dokumentację przetargową,
- Opracowano Studium Wykonalności.


Realizacja kontraktu dla części projektowej zakończyła się z dniem 31.10.2009 r. W dniu 09.02.2011 r. zostało podpisane Porozumienie, na podstawie którego dokonywane są dalsze płatności. W dniu 20.10.2011 r. złożono wniosek o ZRID.


W okresie od 11.02.2013 do 11.04.2013r.  przeprowadzono aktualizację PB, PW, PFU, Materiałów do ZRID i Dokumentację przetargową ze względu na zmianę ekranów akustycznych (zmiana rozporządzenia w zakresie oddziaływania akustycznego).

W okresie od 20.04.2013 do 20.09.2013r. przeprowadzono aktualizację PW i Dokumentacji przetargowej po przeglądzie i optymalizacji projektu.

W dalszym ciągu oczekujemy na decyzję ZRID. Po jej uzyskaniu będzie możliwe dokonanie płatności za:
- Projekt Budowlany – 20% po uzyskaniu decyzji ZRID
- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - 15% po uzyskaniu decyzji ZRID
- Dokumentacja formalno – prawna dla celów nabywania nieruchomości - 5% po uzyskaniu decyzji ZRID

Opóźnienie wydania decyzji ZRID spowodowane jest:
1) długotrwałym uzgadnianiem w ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko przez RDOŚ w Poznaniu, a szczególnie przez RDOS w Bydgoszczy (początek projektowanej trasy na cieku na granicy województw),
2) wejściem w życie nowych przepisów skutkujących wprowadzeniem zmian w dokumentacji w zakresie oddziaływania akustycznego,
3) zmianą stanu prawnego nieruchomości od czasu odbioru opracowań projektowych (odbiór dokumentacji - 09.02.2011r).


Sprawowanie nadzoru autorskiego planowane jest na lata 2014-2015.