viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

Koncepcja programowa i materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej

17-06-2011

 

logo.web.jpg

 

Numer projektu: 2005-PL-92603-S
Decyzja KE nr: K(2005)6027 z dnia 26.12.2005 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 3,4 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 1,7 mln EUR (50,00%)
Data zakończenia projektu: 30.06.2007 r.

 

Projekt przewiduje następujące kontrakty:

Kontrakt 1
„Opracowanie koncepcji programowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej S-1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej w dziedzinie transeuropejskich sieci w zakresie infrastruktury
w ramach rocznego programowania w odniesieniu do transportu (TEN-T)”

 • Nr kontraktu 2005-PL-92603-S-S07.55260
 • Data podpisania: 2 październik 2006 roku
 • Wykonawca: konsorcjum Tebodin SAP – Projekt Sp. z o.o. oraz Dopravoprojekt
 • Wartość kontraktu: 7 110 160,00 zł brutto
 • Planowany czas realizacji: 44 miesiące od daty rozpoczęcia, zgodnie z aneksem nr 3 do umowy
  z dnia 31.03.2009 r.

Kontrakt przewiduje wykonanie opracowania dokumentacji w skład której wchodzą następujące elementy:

 • Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Studium wykonalności
 • Mapa do celów projektowania dróg
 • Koncepcja Programowa
 • Dokumentacja geodezyjna
 • Materiały do uzyskania decyzji lokalizacyjnej

Stan zaawansowania prac przedstawia się następująco:

 • Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – opracowanie wykonane
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach – opracowanie wykonane

W związku z koniecznością wykonania dodatkowego wariantu drogi S1, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy drogi S1 na odcinku węzeł Kosztowy II w Mysłowicach – węzeł Suchy Potok w Bielsku Białej zostało zawieszone do czasu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko o analizę wariantu VI wskazanego przez ekspertów UNESCO. Wariant VI trasy został opracowany w grudniu 2008 r. Wariant ten posiada rekomendację ekspertów UNESCO, jednakże nie wyklucza potencjalnego znaczącego oddziaływania na gatunki priorytetowe, dla których został utworzony obszar Natura 2000.


W związku z powyższym stało się konieczne rekomendowanie we wniosku o decyzję środowiskową innego wariantu trasy, tj. wariantu V, jako wariantu alternatywnego dla obszaru Natura 2000 – „Stawy
w Brzeszczach”.
 

W ramach kontraktu, w dniu 01.10.2009 r. podpisano umowę w celu uzupełnienia lub zaktualizowania niektórych elementów opracowań projektowych zadania podstawowego, tj.:
• Studium Techniczno-Ekonoczno-Środowiskowe – etap II,
• Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • Wartość umowy uzupełniającej: 477 503,12 PLN brutto
 • Termin realizacji: 15.02.2010 r.

W dniu 12.02.2010 r. zawarto aneks nr 4 ograniczający zakres umowy. Z zakresu umowy wyłączono następujące opracowania:

 • koncepcja programową,
 • studium wykonalności,
 • mapa do celów projektowania dróg,
 • materiały do wniosku o uzyskania decyzji lokalizacyjnej,
 • dokumentacja geodezyjna do materiałów do wniosku o ustalenie lokalizacji.

Koszt umowy zgodnie z zawartym aneksem nr 4 wynosi 874 000,00 zł netto (1 066 280,00 zł brutto). Umowa zostanie zakończona i rozliczona po uzyskaniu decyzji środowiskowej.

W związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach ww. umowy, zasadnym było rozliczenie umowy z Wykonawcą – firmą Tebodin i zawarcie porozumienia odnośnie rozwiązania przedmiotowej umowy i ostatecznego rozliczenia.


W ramach projektu 2005-PL-92603-S, modyfikacją decyzji KE, planowane było włączenie do projektu dodatkowego zadania, ponieważ kontrakt nie został objęty współfinansowaniem z budżetu TEN-T, prace zrealizowane w ramach umowy zostały sfinansowane z budżetu.


Kontrakt 2
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa drogi ekspresowej S-1 odcinek I węzeł Pyrzowice – węzeł „Lotnisko” km 0+300÷  2+158, odcinek II węzeł „Lotnisko” – Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni km 2+158 ÷11+760”

 • Nr kontraktu 2005-PL-92603-S-S07.55260-2
 • Data podpisania: 28 grudnia 2007 roku
 • Wykonawca kontraktu: Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT z Katowic
 • Wartość kontraktu: 1.090.204,20 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia (bez nadzoru autorskiego pełnionego w trakcie wykonywania robot budowlanych)

Informacje o kontrakcie (tutaj zakładka prowadząca do info poniżej)

Kontrakt przewiduje między innymi wykonanie opracowania dokumentacji w skład, której wchodzą następujące elementy:

 • Mapa do celów projektowania dróg
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej
 • Analiza ekonomiczna i finansowa
 • Projekt prac geologicznych
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • Docelowy projekt organizacji ruchu
 • Projekt budowlany
 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
 • Materiały do wniosku do pozwolenia na budowę
 • Studium wykonalności
 • Projekt wykonawczy
 • Dokumentacja przetargowa
 • Kosztorys inwestorski
 • Nadzór autorski

Stan zaawansowania prac przedstawia się następująco:
Zgodnie z zawartą umową prace projektowe zostały zrealizowane w terminie, tj. do grudnia 2008 roku.

Dla odcinka I w dniu 2 lutego 2009 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek złożono w dniu 2 kwietnia 2008 r.
Dla odcinka II w dniu 23 grudnia 2008 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek złożono w dniu 4 kwietnia 2008 r.
Dla odcinka I w dniu 20 listopada 2009 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.


Projekt został zakończony i rozliczony.