viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

Materiały do decyzji w sprawie oddziaływania na środowisko, materiały do decyzji o lokalizacji, do projektu budowlanego i dokumentacji przetargowej w związku z budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutoryż-Barwinek

17-06-2011

4a349910f7c95a77afd02fdd34812f53_web.jpg

 

Numer projektu: 2007-PL-92101-S
Decyzja KE nr: K(2008)7007 z dnia 25.11.2008 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 8,7 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 3,45 mln EUR (39,70%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2010 r.

 

Zadanie 1:

nr 2007-PL-92101-S-1
„Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka  - Barwinek, na odcinku Lutoryż – Barwinek (granica Państwa)”

 • Data podpisania:  13 maja 2008 roku
 • Wykonawca:  ARCADIS Profil Sp. z o.o., MOSTY Katowice Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu:  12 351 402,00 Euro brutto
 • Planowany czas realizacji: W dniu 22.09.2009 r. podpisano z Wykonawcą Aneks nr 1 do umowy, zmieniający termin zakończenia etapu przygotowywania dokumentacji projektowej z 23 na 42 miesiące od daty podpisania umowy (bez opracowania odpowiedzi i modyfikacji oraz nadzorów autorskich).

W dniu 13.06.2013 r. podpisano z Wykonawca Porozumienie o rozwiązaniu umowy po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obecnie szacuje się, że nastąpi to do końca 2014 r.

 

Informacje o kontrakcie

Głównym celem jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji ZRID oraz przygotowanie materiałów przetargowych na wykonanie robót budowlanych dla drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lutoryż-Barwinek.

Zakres zleconej dokumentacji projektowej obejmuje następujące etapy:
- Materiały do decyzji środowiskowej dla odcinka Lutoryż – Barwinek:
• Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe,
• Analiza środowiskowa,
• Raport o oddziaływaniu na środowisko,
• Analiza i prognoza ruchu drogowego,
• Studium geologiczno-inżynierskie,
• Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID obejmującej m. in.:
• Ogólny opis inwestycji,
• Koncepcja Programowa,
• Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• Środki ochrony środowiska,
• Projekt podziału działek,
• Opracowania w zakresie opinii i uzgodnień.

- Projekt budowlany i wykonawczy oraz materiały niezbędne do uzyskania decyzji ZRID, decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych:
• Mapy i rysunki szczegółowe,
• Ogólny opis inwestycji,
• Część drogowa i obiekty inżynierskie,
• Projekty i obliczenia do rozbiórki,
• Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne,
• Projekt oznakowania i organizacji ruchu,
• Obliczenia inżynierskie i budżet budowy,
• Opracowania w zakresie opinii i uzgodnień,
• Dokumentacja niezbędna do czasowego korzystania z nieruchomości.

- Dokumentacja przetargowa:
• Opis przedmiotu inwestycji,
• Kosztorys inwestorski,
• Zbiorcze zestawienie kosztów,
• Harmonogram i zakres robót,
• Wymagania, instrukcje i warunki kontraktu dla oferentów.

 

Opis zrealizowanych prac:

- Wykonano opracowania projektowe Stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego Etap I oraz Etap II, w tym Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W studium i ROOŚ  ujęto również wariant opracowany przy założeniu ograniczenia parametrów drogi – wariantowanie skali przedsięwzięcia, dla potrzeb ograniczenia kolizji inwestycji z obszarami cennych przyrodniczo siedlisk 91E0. Dla tego wariantu, na odcinku od Miejsca Piastowego do Barwinka przyjęto następujące parametry: :
• prędkość projektowa 80 km/h – pierwotnie – 100 km/h na całym odcinku
• przekrój drogi: 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, bez pasów awaryjnych, w to miejsce zatoki postojowe – pierwotnie - 2 jezdnie po 3 pasy ruchu z pasami awaryjnymi na całym odcinku

- Opracowano uproszczoną koncepcję przejścia S-19 przez granicę Państwa w Barwinku, zgodnie ze zmienionymi parametrami,
- Uzyskano pozytywne opinie koncepcji przejścia S-19 przez granicę Państwa w Barwinku:
• Starosty Powiatu Krośnieńskiego,
• Urzędu Gminy Dukla,
• Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
• Stałej Polsko-Słowackiej Komisji Granicznej,
• Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych,
• Izby Celnej w Przemyślu

- w dniu 14.09.2010 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału, na którym rozpatrywano  STEŚ Etap II,

- w dniu 17.12.2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, na którym rozpatrzono STEŚ Etap II,
- w dniu 01.04.2011 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził uchwałę KOPI
o przyjęciu w/w STEŚ Etap II.

- w dniu 28.10.2011 r. złożono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu przebiegu drogi wskazanego przez KOPI, tj. wariantu WB1 alternatywa
W związku z wezwaniem do uzupełnienia Raportu OOŚ wydanym w dniu 17.02.2012 r.  przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, prowadzącego postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zaszła konieczność wykonania uzupełnień inwentaryzacji przyrodniczych wniosków i zaleceń zawartych w ROOŚ. RDOŚ oczekuje przekazania uzupełnionego Raportu w wersji ujednoliconej. Prace nad tym uzupełnieniem prowadzi aktualnie Biuro Arcadis.
Analizowana jest kwestia oddziaływania drogi na spójność i funkcjonalność korytarzy migracyjnych dużych ssaków, w aspekcie określenia skali negatywnego oddziaływania inwestycji na te elementy.

 

W związku z faktem, iż budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lutoryż – Barwinek nie jest planowana do realizacji w najbliższym czasie, Oddział GDDKiA w Rzeszowie zawarł w dniu 13.06.2013 r. stosowane porozumienie z wykonawcą o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, zmieniające zakres przedmiotowej umowy.
Do chwili obecnej Projektant wykonał następujące opracowania:

 • Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe Etap I,
 • Analizę środowiskową,
 • Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe Etap II,
 • Analizę i prognozę ruchu drogowego,
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Wstępną organizację i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Studium geologiczno – inżynierskie,
 • Informację o planowanym przedsięwzięciu.

Na mocy w/w porozumienia zwartego w dniu 13.06.2013 r. umowa zakończy się po uzyskaniu Decyzji
o Środowiskowych Uwarunkowaniach.