viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Z dziennikarzami na budowie Via Carpatia

21-05-2021

Budowa drogi ekspresowej S19 jest coraz bardziej zaawansowana. Postępy prac na odcinkach między Lublinem a Kraśnikiem oglądali wczoraj z dziennikarze lubelskich mediów.

GDDKiA

Wizyta studyjna miała miejsce na trzech odcinkach: Lublin - Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża - Kraśnik, obwodnica Kraśnika, o łącznej długości ok. 42 km. Poza dwujezdniową drogą, powstaną tu m.in. 44 obiekty mostowe, pięć węzłów drogowych i cztery pary Miejsc Obsługi Podróżnych.

 

Lublin - Niedrzwica Duża

 

 

Na 12-kilometrowym odcinku między Lublinem a Niedrzwicą Dużą w 93 proc. jezdni ułożona jest już bitumiczna warstwa wiążąca. Z kolei budowa obiektów mostowych zaawansowana jest w 90 proc. W przyszłym tygodniu przejezdny będzie wiadukt przebiegający nad powstającą trasą S19, przy ul. Bychawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 834. W czwartek wykonawca przeprowadził próby obciążeniowe obiektu, które zakończyły się pomyślnie. Trwają też prace m.in. przy budowie dróg dojazdowych, MOP Radawiec i MOP Zemborzyce, roboty zabezpieczające i wykończeniowe na wiaduktach. Powstaje też system odwodnienia drogi i ekrany akustyczne. Ogólne zaawansowanie robót wynosi tu 71 proc. Zakończenie prac planowane jest na przełomie III i IV kwartału tego roku.

 

Niedrzwica Duża - Kraśnik

 


Na 20-kilometrowym odcinku między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem wykonawca prowadzi prace w pełnym zakresie i we wszystkich branżach. Na fragmencie o długości ok. 13 km ułożona jest już bitumiczna warstwa podbudowy. Trwają też prace przy obiektach mostowych, wykonywaniu nasypów, czy odspajaniu oraz kruszeniu gruntów skalistych. Powstają także zbiorniki retencyjne, czy oświetlenie na przyszłym MOP Rudnik. Zaawansowanie robót przekroczyło półmetek. Zakończenie prac planowane jest w II kwartale przyszłego roku.

 

Obwodnica Kraśnika

 


W ok. 69 procentach zaawansowane są prace na 10-kilometrowej obwodnicy Kraśnika. Tutaj obiekty mostowe wykonane są już w 85 proc. Trwają prace bitumiczne w ciągu trasy głównej, powstają drogi dojazdowe, a także łącznik drogi krajowej nr 74 z węzłem Kraśnik Południe i Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Budowane są także Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Słodków). Na ukończeniu jest najdłuższy obiekt na tym odcinku - estakada nad naturalnym wąwozem w miejscowości Słodków Drugi. Ma ona 220 metrów długości i 17 metrów wysokości. Obecnie trwają tu prace wykończeniowe i zabezpieczające. Zakończenie robót na obwodnicy Kraśnika planowane jest w IV kwartale tego roku.