viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Warunki atmosferyczne a czas realizacji inwestycji

21-05-2021

Umowy zawierane z wykonawcami posiadają w swojej treści szereg zapisów regulujących tryb postępowania na wypadek wystąpienia okoliczności niezależnych, zarówno od zamawiającego jak i wykonawcy. Jedną z takich okoliczności jest pogoda, a dokładnie wpływ panujących warunków atmosferycznych na zakres oraz tempo prowadzonych robót.

Kalkulacja ryzyka to zadanie wykonawcy

Zgodnie z zawartą umową, strony zgadzają się, że ryzyko niesprzyjających warunków klimatycznych jest ryzykiem wykonawcy. To jego zadaniem jest ocena trudności, jakie mogą pojawić się w związku z charakterystyką klimatu, możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu.

 

Wykonawca przed złożeniem oferty porównuje warunki pogodowe z ostatnich 10 lat. Okres ten obowiązuje od lutego 2021 r., wcześniej wynosił on 5 lat. Na podstawie tych analiz uwzględnia ryzyko w cenie oferty oraz uwzględnia w czasie na ukończenie inwestycji. Pogoda jest zmienna, a okresy z niesprzyjającymi warunkami można później nadrobić.

 

Co w wyjątkowych sytuacjach?

Co jednak w sytuacji, gdy wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne, na które wykonawca i zamawiający nie mają wpływu? Regulują to zapisy umowy, na bazie których prowadzona jest inwestycja. Zgodnie z zapisami Subklauzuli 20.1 pn. Roszczenia Wykonawcy, w wyniku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych, wykonawcy są uprawnieni do składania roszczeń oraz dochodzenia odpowiedniego wydłużenia terminów na realizację oraz ewentualnego pokrycia dodatkowych kosztów w zależności od przypadku.

 

Składając takie roszczenie, wykonawca ma obowiązek udowodnienia, że jest ono zasadne. W pierwszej kolejności musi wykazać, że liczba dni np. z opadem deszczu lub śniegu, lub intensywność opadów w danym miesiącu, była większa niż średnia z ostatniego dziesięciolecia. Jeśli tak było, to następnie musi wykazać, że okoliczności doprowadziły do wstrzymania prac w określonym czasie i zakresach. Oczywiście przy uwzględnieniu reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robót.

 

Wykonawca musi przedstawić dane meteorologiczne z placu budowy lub bezpośredniego sąsiedztwa placu budowy. Muszą one obejmować okres objęty roszczeniem oraz dane porównawcze z odpowiedniego okresu wstecz w zależności od przypadku. Wykonawca może też przedstawić raporty dzienne, tygodniowe lub miesięczne, protokoły z rad technicznych lub rad budowy, w których informował o warunkach klimatycznych występujących na placu budowy w danym dniu. Może przedstawić kopie wpisów do dzienników budowy zawierające informację o wstrzymaniu prowadzenia robót, pozwalające określić, które konkretnie roboty były wstrzymane, a jakie realizowane pomimo wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych. Wykorzystać może również np. dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

Wykonawca składając roszczenie, musi też wykazać konieczność przedłużenia terminów realizacyjnych dla całego zadania lub wydzielonego odcinka, wskutek wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych. Może to zrobić np. na podstawie analizy terminów wykonania kluczowych prac lub opracowanego harmonogramu robót.

 

Roszczenie musi zostać uznane przez nadzór

Tak jak w innych przypadkach, samo złożenie roszczenia z powołaniem się na niekorzystne warunki pogodowe, nie oznacza automatycznego wydłużenia czasu na ukończenie inwestycji. Przedstawione przez wykonawcę dokumenty są analizowane i weryfikowane przez nadzór inwestorski oraz zamawiającego. Dopiero potem podejmowane są ostateczne decyzje. Możliwe jest odrzucenie roszczeń, ich częściowe uznanie lub uznanie całościowe. W przypadku uznania roszczenia, istnieje możliwość wydłużenia czasu na realizację inwestycji.

 

Przykłady uznanych roszczeń

Po przeprowadzonej analizie i weryfikacji, roszczenia pogodowe zostały uznane m.in. na następujących inwestycjach:

  • S19 obwodnica Janowa Lubelskiego,
  • S7 Tarczyn Północ - Grójec,
  • S8 Radziejowice - Przeszkoda,
  • S2 POW Puławska - Warszawa Wilanów,
  • A1 Woźnik - Pyrzowice.

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.