viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Dobiega końca Generalny Pomiar Ruchu 2020

20-05-2021

Na przełomie maja i czerwca br. zaplanowano ostatni pomiar natężenia ruchu na drogach krajowych. Tym samym zebrane zostaną ostatnie dane do analiz prowadzonego co pięć lat Generalnego Pomiaru Ruchu. Jesienią, gdy poznamy syntezę wyników GPR 2020, przekonamy się czy i jak pandemia koronawirusa wpłynęła na ruch pojazdów. Końcowy raport otrzymamy wiosną przyszłego roku.

Pierwotnie zaplanowano dziewięć pomiarów, jednak za sprawą pandemii COVID-19 zmieniono terminy dwóch z nich i wprowadzono pomiar dodatkowy. Pomiary ruchu zaplanowano na styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik i grudzień 2020 roku. Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzenie stanu epidemicznego w kraju pomiary zaplanowane na marzec i maj nie zostały przeprowadzone, a termin ich wykonania na drogach krajowych przesunięto na analogiczny okres w roku 2021. W związku z tym wydłużeniu uległ okres na opracowanie wyników. Przeprowadzono także dodatkowe badanie ruchu w styczniu br. Zmiany w harmonogramie GPR 2020 wymagały aneksowania umów z wykonawcami pomiarów w poszczególnych województwach, a także podmiotem opracowującym wyniki. Zaktualizowane zostaną również wzory obliczeniowe.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia GPR 2020

Przypomnijmy, że Generalny Pomiar Ruchu wykonywany jest co pięć lat. Przeprowadza go GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich. Na sieci dróg krajowych w zarządzie GDDKiA pomiary prowadzone są w ok. 2300 punktach (dla porównania w 2015 roku było to ok. 1950). We wszystkich punktach wykorzystujemy metodę wideorejestracji, uzupełniając ją dodatkowo wynikami z automatycznych punktów pomiaru ruchu (około 1 proc. wszystkich punktów). Zakres pomiarów na drogach wojewódzkich prowadzony był na mniejszą skalę (ok. 3100 punktach na drogach o łącznej długości ok. 30 tys. km) i zakończono go w 2020 roku.

Głównym celem GPR 2020 jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych (poza miastami na prawach powiatu). Wyniki takich pomiarów są podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym w Polsce, a zebrane dane są wykorzystywane przez administrację drogową m.in. do realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem sieci drogowej.

 

GPR 2020 na drogach krajowych w liczbach

Długość sieci drogowej objętej pomiarem – ponad 18 tys. km

Liczba odcinków pomiarowych – ok. 2300, w tym:

100 proc. punktów z pomiarem wideo

1 proc. punktów z pomiarem automatycznym i 4 proc. z pomiarem półautomatycznym

 

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu

Wyniki GPR 2020 będą dostępne w postaci opracowań, tabel, map i wykresów.

Pierwsza publikacja wyników GPR dla dróg krajowych w postaci „Syntezy wyników” planowana jest po 1 października 2021 r.

Dokument „Ruch Drogowy 2020” opisujący szczegółowo wyniki GPR planowany jest po 1 kwietnia 2022 r.

 

Podmioty wykorzystujące wyniki GPR  

 • GDDKiA i inni zarządcy dróg publicznych
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Finansów (KAS)
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • CUPT
 • GUS
 • Służby (np. Policja, GITD)
 • Zarządcy infrastruktury kolejowej
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Uczelnie wyższe i instytuty naukowe
 • Instytucje UE na potrzeby realizowanych projektów
 • Firmy projektowe
 • Obywatele
 • i wiele innych…

 

Przykłady zastosowania wyników GPR

 • Prace planistyczno-projektowe
 • Prognozowanie ruchu
 • Aktualizacja modeli ruchu
 • Strategie rozwoju sieci drogowej
 • Zarządzanie ruchem
 • Analizy BRD
 • Analizy środowiskowe (mapy akustyczne)
 • Obliczenia konstrukcji nawierzchni
 • Planowanie prac utrzymaniowych
 • Statystyka publiczna
 • Rozliczanie inwestycji finansowanych ze środków UE
 • Wyznaczanie iloczynu ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych
 • i wiele więcej…