viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2021

Wykonawcy obniżają koszt budowy dróg

10-05-2021

Zmniejsza się średni koszt budowy kilometra dróg szybkiego ruch, zarówno autostrad jak i dróg ekspresowych. Mówimy tu o wartościach wynikających z podpisanych umów, a nie z ofert z najniższą ceną. Obserwujemy również spadek wartości najniższych ofert w porównaniu z naszymi kosztorysami. 

16 umów w cztery miesiące. Poddajemy analizie 

W ubiegłym roku podawaliśmy średnie wartości kosztów budowy dróg krajowych: autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg głównych ruchu przyspieszonego (GP). Dziś to zestawienie poszerzamy o dane z czterech miesięcy 2021 roku, w trakcie których podpisaliśmy 16 umów na realizację 114 km autostrad, ponad 92 km dróg ekspresowych oraz 13 km obwodnic (dróg klasy GP). 

 

Co wpływa na cenę? 

Przypomnijmy, że koszt powstania drogi jest uzależniony od wielu czynników. Znaczenie ma klasa drogi, ukształtowanie terenu, jego geologia, liczba obiektów inżynierskich i węzłów drogowych, nośność nawierzchni czy zakres prac, jakie są do wykonania na danym odcinku nowo budowanej drogi. Średnie ceny budowy typowego odcinka autostrady lub drogi ekspresowej są porównywalne. Na brak zdecydowanych różnic ma wpływ większa liczba generujących koszty węzłów, które na drogach ekspresowych mogą być lokowane częściej niż na autostradach. W ostatnich latach zawieraliśmy również umowy na kolejne odcinki dróg ekspresowych przechodzące tunelami i obiektami inżynierskimi przez tereny górzyste. Te bardzo kosztowne odcinki podnosiły średnią cenę kilometra drogi ekspresowej. 

 

Cena za kilometr autostrady... 

W 2020 roku podpisaliśmy trzy umowy na realizację autostrad - dwóch odcinków powstającej od podstaw A2 na wschód od GDDKiA  Mińska Mazowieckiego oraz dobudowę jednej jezdni przyszłej A18 w woj. lubuskim. W bieżącym roku podpisaliśmy już umowy na siedem kolejnych odcinków autostrad - pięć na A2 i dwa na A18. O ile w 2020 roku koszt budowy 1 km autostrady A2 wynosił od 41,4 do 44,8 mln zł, to w podpisanych w tym roku umowach mamy wartości od 29,3 do 41,2 mln zł za 1 km. W przypadku przebudowy południowej jezdni i dostosowania obecnej DK18 do parametrów autostrady koszt 1 km zmniejszył się z ok. 15,9 do 11,4 mln zł. 

 

...drogi ekspresowej... 

Na średni koszt budowy dróg ekspresowych wpływają głównie wspomniane wcześniej odcinki z tunelami w terenach górskich. W 2019 roku podpisaliśmy umowę na budowę drogi S1 - obwodnicy Węgierskiej Górki, która znacznie podwyższa średnią cenę za 1 km (161,7 mln zł). Umowa na odcinek o długości 8,5 km opiewa na kwotę prawie 1,4 mld zł i uwzględnia  m.in. budowę trzech mostów, dwóch tuneli, pięciu estakad oraz dwóch węzłów drogowych. Dla porównania w tym samym roku podpisaliśmy umowę na budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11. Jest to kontrakt o wartości 667 mln zł na odcinek o długości 24,8 km, czyli w przeliczeniu na 1 km daje to kwotę 26,9 mln zł. 

 

W 2020 roku podpisaliśmy umowę na budowę S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy o długości 10,3 km z tunelem o długości ok. 2 km, sześcioma estakadami, dwoma wiaduktami nad S19 i jeszcze kilkoma innymi obiektami. Wartość tej umowy to ponad 2,2 mld zł, a średni koszt budowy 1 km to ponad 217 mln zł. Dla porównania budowa odcinka S11 Zegrze Pomorskie - Kłanino o długości ok. 19,3 km to koszt ok. 480 mln zł, czyli średnio 24,8 mln zł za 1 km. 

 

Spośród podpisanych w tym roku umów na budowę dróg ekspresowych najwyższy średni koszt budowy 1 km jest na odcinku S6 Chwaszczyno - Żukowo, blisko 44 mln zł. Koszt budowy tego ponad 16-kilometrowego odcinka to ponad 715 mln zł. Z kolei ok. 30,5 mln zł wyniesie koszt budowy 1 km S7 pomiędzy Miechowem i Szczepanowicami. To krótki odcinek, o długości ok. 5,3 km i wartości robót blisko 162,4 mln zł. 

 

...dróg klasy GP 

Dla dróg kasy GP średnia wartość 1 km to ok. 26,7 mln zł w 2020 roku, a obecnie ok. 14,6 mln zł. Przypomnijmy, że to głównie jednojezdniowe drogi. Wyjątkiem są dwie inwestycje, na które umowy podpisaliśmy w 2020 roku, a przyczyniły się do wzrostu średniej wartości 1 km. To dwujezdniowa obwodnica Oświęcimia na DK44 o długości ok. 9 km i wartości umowy 467,7 km (średnio ok. 51,7 mln za 1 km) oraz również dwujezdniowy tzw. łącznik brzeski na DK75 o długości 3 km i wartości ok. 98,3 mln zł (1 km ok. 32,8 mln zł.).

 

Nie zawsze decyduje najniższa cena 

Ogłaszając przetargi na realizację naszych inwestycji, jako kryteria oceny ofert wpisujemy cenę, możliwość skrócenia czas realizacji i wydłużenia gwarancji na niektóre elementy drogi. W 2021 roku wartości najtańszych ofert wahały się między 53 a 99 proc. (średnio ok. 71,3 proc.) naszych kosztorysów. W roku ubiegłym rozrzut był zdecydowanie większy, od ok. 45,9 do 141,8 proc. (średnio 80,8 proc.) wartości naszych założeń. O ostatecznym wyborze decyduje dokładna ocena przesłanych ofert, a także rzetelne wyjaśnienia pod kątem rażąco niskiej ceny.

 

W 2021 roku dwukrotnie podpisaliśmy umowy na realizację odcinków z wykonawcami, których oferta pod względem ceny była w zestawieniu otwartych ofert na drugim miejscu. Dotyczy to odcinków S19 - Kuźnica - Sokółka Północ w woj. podlaskim oraz Lublin Rudnik - Lubartów Północ w woj. lubelskim. Na pierwszy z tych odcinków, o długości ok. 15,8 km, nasz kosztorys opiewał na ok. 832 mln zł, najniższa oferta na ok. 449 mln zł (54 proc. wartości kosztorysu), a wybrana oferta na 526,2 mln zł, co daje średnią za kilometr ok. 33,3 mln zł. Dla drugiego z odcinków, o długości ok. 23 km, kosztorys wynosił ok. 1,1 mld zł, najniższa oferta to ok. 663,6 mln zł (ok. 60 proc. kosztorysu), a wybrana ok. 835,7 mln zł, co dało średnią cenę 1 km na poziomie 36,3 mln zł. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.