viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut, km 527+456-613+767,30

GDDKiA

 

Nr UoD: POIS.06.01.00-00-001/07-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 28.05.2009 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2011 r.
Data podpisania aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 30.04.2010 r.
Data podpisania aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 13.06.2011 r.
Data podpisania aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 26.08.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 590 494 386,32 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 439 068 565,80 PLN 

 

Główne cele projektu:
• likwidacja wąskiego gardła jakim jest niedostateczna nośność nawierzchni i obiektów inżynierskich dla potrzeb pojazdów ciężkich poprzez wzmocnienie nawierzchni dla umożliwienia przenoszenia obciążeń o nacisku do 115 kN/oś i wzmocnienie obiektów inżynierskich dla umożliwienia przenoszenia obciążeń klasy A,
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę azyli dla pieszych, przebudowę zatok autobusowych, remont chodników, lokalną korektę niwelety i zmiany w organizacji ruchu,
• poprawa warunków ruchu poprzez wydzielenie dodatkowych pasów do wyprzedzania, przebudowę skrzyżowań (w tym wydzielenie pasów do skrętu w lewo) i zmiany w oznakowaniu drogi.

 

Opis projektu:

Projekt obejmował przebudowę drogi krajowej nr 4 na odcinku o długości 54,87 km. W skład projektu wchodziły następujące odcinki realizacyjne (zgrupowane w 4 kontrakty):

Odcinek 1. Machowa - Pilzno km 527+456 - 534+949 o długości 7493 m

Odcinek 2. Pilzno - Nagawczyna km 538+256 - 552+343 o długości 14087 m

Odcinek 3. Nagawczyna - Ropczyce km 552+343 - 561+355 o długości 9012 m

Odcinek 4. Ropczyce - Sędziszów km 565+454 - 572+594 o długości 7140 m

Odcinek 5. Sędziszów - Klęczany km 572+594 - 578+312 o długości 5718 m

Odcinek 6. Rzeszów - Łańcut km 602-347 - 613+767,30 o długości 11420,3 m

 

Na całej trasie projektu przebudowano 10 mostów i wiaduktów, a także co najmniej 74 skrzyżowań.

Inwestycja prowadzona była w utrzymaniu ruchu, a roboty budowlane zakończono 20 kwietnia 2011 r.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+763,3 Część I Machowa - Pilzno km 527+456 - 534+949 o długości 7493 m Odcinek 1. Machowa - Pilzno km 527+456 - 534+949 o długości 7493 m

 • Data podpisania umowy: 05.08.2008 r.
 • Wykonawca:  Konsorcjum firm: RBDiM w Krośnie Sp. z o.o., PRM„Mosty-Łódź” S.A., PRDM Sp. z o.o. w Jaśle
 • Wartość:  53 936 989,98 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 22.06.2010r.

Tytuł kontraktu: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456-613+763,3 Część II Pilzno-Ropczyce km 538+256-561+355 o długości 23099 m Odcinek 2. Pilzno-Nagawczyna km 538+256 - 552+343 o długości 14087 m Odcinek 3. Nagawczyna-Ropczyce km 552+343 - 561+355 o długości 9012 m 

 • Data podpisania umowy: 01.07.2008 r.
 • Wykonawca: Skanska S.A.
 • Wartość:  278 764 989,08 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 20.04.2011 r.

Tytuł kontraktu: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa-Łańcut km 527+456-613+763,3 Część III Ropczyce-Klęczany km565+454 - 578+312 o długości 12858 m Odcinek 4. Ropczyce-Sędziszów km 565+454 - 572+594 o długości 7140 m Odcinek 5. Sędziszów-Klęczany km 572+594 - 578+312 o długości 5718 m

 • Data podpisania umowy: 17.07.2008 r.
 • Wykonawca:  Konsorcjum firm: MPDiM Sp. z o.o. Rzeszów, STRABAG Sp. z o.o.
 • Wartość:  108 533 770,45 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 14.08.2010 r.

Tytuł kontraktu: Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa-Łańcut km 527+456-613+763,3 Część IV Rzeszów-Łańcut km 602+347 - 613+767,30 o długości 11420,3 m Odcinek 6. Rzeszów-Łańcut km 602-347 - 613+767,30 o długości 11420,3 m 

 • Data podpisania umowy: 30.07.2008 r.
 • Wykonawca:  Konsorcjum firm: PRD Lubartów S.A., PBDiM w Leżajsku S.A., Lubaczowskie PRD Sp. z o.o., INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
 • Wartość:  91 956 717,67 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 11.06.2008 r.

Tytuł kontraktu: Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa-Łańcut km 527+456-613+763,30 wraz z nadzorem nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 31.03.2008 r.
 • Wykonawca:  Konsorcjum firm: ECM Group Polska Sp. z o.o., Budownictwo Drogowe „Altkom” Sp. z o.o.
 • Wartość:  9 189 564,60 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 47 miesięcy od daty rozpoczęcia usługi