viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa drogi ekspresowej S-8, odcinek węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska

GDDKiA

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-023/09
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 14.09.2009 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 31.05.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 13.06.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 04.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 4 do Umowy o Dofinansowanie: 18.12.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 5 do Umowy o Dofinansowanie: 30.07.2014 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.09.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 2 728 223 303,37
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 573 726 046,51

 

Strona internetowa projektu: www.s8.konotopa-prymasa.pl

 

Główne cele projektu:
Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła „ Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia” przyczyniła się do realizacji następujących celów:
• podwyższenie komfortu jazdy podróżujących,
• usprawnienie przejazdu przez rejony m. st. Warszawy,
• polepszenie warunków dostępności terenów, poprzez podwyższenie jakości i klasy drogi - przyczyniło się to do rozwoju sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców i mieszkańców regionu użytkujących rozpatrywaną drogę.

 

Opis projektu:
Projekt obejmował budowę drogi ekspresowej S8 - Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia", o długości około 10,4 km.
Przedsięwzięcie polegało na budowie odcinka nowej drogi klasy S (ekspresowej), która przebiega przez gminy: Ożarów Mazowiecki, Babice Stare, m.st. Warszawę i zapewnia połączenie autostrady A2 (wprowadzonej do Warszawy z kierunku zachodniego) w rejonie węzła „Konotopa” z istniejącą Trasą Armii Krajowej na węźle „Prymasa Tysiąclecia” w Warszawie.


Budowa drogi ekspresowej S8 – Trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia” objęła budowę odcinka 6 pasmowej drogi ekspresowej - 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, przebudowę istniejących ulic zaadaptowanych do nowego układu drogi, budowę dróg dojazdowych oraz węzła „Mory” (typu „półkoniczyna”), węzła zespolonego „Warszawska – Lazurowa” i bezkolizyjnego węzła „Prymasa Tysiąclecia”.


Prace objęły także budowę obiektów inżynierskich, odwodnienia, oświetlenia drogi na całym odcinku, przebudowę kolidujących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych, budowę torowisk tramwajowych wraz z trakcjami elektrycznymi, przebudowę sieci trakcyjnych kolejowych, wykonanie oznakowania i instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie urządzeń związanych z ochroną środowiska.


Droga ekspresowa S-8 została oddana do użytku publicznego w dniu 19 stycznia 2011 r.


Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" od km 1+099,00 do km 11+477,07

 • Data podpisania umowy: 22.01.2008 r.
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:
  1. Budimex Dromex S.A (lider)
  2.  Strabag Sp. z o.o.
  3.  Mostostal Warszawa S.A.
  4.  Warbud S.A.
 • Wartość: 2 149 235 184,89 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od daty rozpoczęcia, do czasu realizacji nie wlicza się okresów między 15 grudnia a 15 marca
 • Roboty na kontrakcie zostały zakończone w terminie umownym tj. w dniu 15.12.2010 r.
  Zrealizowany odcinek został oddany do ruchu w dniu 19.01.2011 r.
  Obecnie trwa okres gwarancyjny na roboty.

Tytuł kontraktu: Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Budowa drogi ekspresowej S8 Trasa Armii Krajowej od węzła "Konotopa" do węzła "Prymasa Tysiąclecia" od km 1+099,00 do km 11+477,07, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 10.01.2008 r.
 • Wykonawca, Konsorcjum firm:
  1.  TPF Planege - Consultores de Engenharia e Gestão S.A. (lider)
  2.  E&L Architects Sp. z o.o.
 • Wartość: 20 866 267,19 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 55 miesięcy licząc od podstawowej daty rozpoczęcia