viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego

GDDKiA 

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-030/10
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 01.09.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 04.07.2012 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 761 657 930,62 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 529 773 933,43 PLN

 

Strona internetowa projektu: www.a2obwodnica-minska.pl

 

Głównymi celami projektu były:
Poprawa płynności ruchu i skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym oraz poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu.
Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ograniczenie hałasu oraz efektów możliwych katastrof z materiałami niebezpiecznymi w przejściu drogi krajowej nr 2 przez Mińsk Mazowiecki.

 

Opis projektu:
Długość odcinka: 20,85 km.
Liczba MOPów: 2 szt.
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynieryjnych: 20 szt.

Liczba wybudowanych węzłów: 3 szt. („Arynów”, „Lotnisko”, „Ryczołek”)

 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o., ASTALDI S.p.A.., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie”,  Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY" Sp. z o.o. , Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY" S.A.
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Egis Poland Sp. z o.o., EGIS ROUTE-SCETAUROUTE S.A
 • Czas realizacji zgodnie z umową: ok. 46,5 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia usługi dla Etapu I (weryfikacja dokumentacji projektowej).

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu: Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady 
w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł Ryczołek od km 520+400 – 541+249

 • Data podpisania umowy: 09.07.2009 r.
 • Numer umowy: 97/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o., ASTALDI S.p.A.., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie”
 • Wartość:  567 411 584,58 PLN
 • Czas realizacji zgodnie z umową: 27 miesięcy od Daty Rozpoczęcia. Do czasu realizacji nie wliczało się okresu pomiędzy 15 grudnia a 15 marca.

Tytuł kontraktu: Zarządzanie kontraktem w zakresie Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady  w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł Ryczołek od km 520+400 – 541+249, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie w ramach projektu unijnego.

 • Data podpisania umowy: 30.07.2009 r.
 • Numer umowy: 132/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Egis Poland Sp. z o.o., Saint Quentin en Yvelines
 • Wartość:  14 495 515,40 PLN
 • Czas realizacji zgodnie z umową: ok. 46,5 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia usługi dla Etapu I (weryfikacja dokumentacji przetargowej).

Roboty związane z „Budową Obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka - węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249” zostały zakończone. W dniu 23.08.2012r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia, droga została oddana do użytkowania w dniu 29.08.2012r.