viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa Autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł Krzyż

GDDKiA

 

Nr UoD: POIS.06.01.00-00-024/09-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 31.12.2009 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 10.05.2010 r.

Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 31.07.2012 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 2 832 344 836,41 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 887 339 857,04 PLN

 

 Zobacz film 

 

Główne cele projektu:
• wybudowanie odcinka autostrady A-4, jako jednego z elementów podstawowego układu drogowego Polski i Regionu Małopolskiego;
• stworzenie bezpiecznego odcinka autostrady A-4 zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych;
• realizacja nowej drogi o przekroju poprzecznym, dostosowanym do przyszłego ruchu drogowego;
• dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy A, w tym zapisów rozporządzeń w zakresie warunków technicznych dotyczących dróg publicznych i ich usytuowania oraz obiektów inżynierskich (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 oraz Dz.U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. poz. 735);
• geometryczno - wysokościowe rozwiązanie węzłów oraz odcinków dróg poprzecznych na ich przecięciach z trasą A-4;
• rozwiązanie obsługi przyległego terenu, w tym w szczególności przez budowę dróg ruchu lokalnego.
 

Opis projektu:
Przedmiotem zadania była budowa dwujezdniowej autostrady A-4 o długości ok. 56,8 km na odcinku węzeł Szarów – węzeł Krzyż. Wybudowany odcinek autostrady przejął częściowo ruch z istniejącej dwupasmowej drogi krajowej nr 4 przebiegającej przez tereny mocno zurbanizowane.
Odcinek autostrady A-4 jest fragmentem ciągu A-4 o przebiegu: granica państwa - Jędrzychowice - Krzyżowa - Legnica - Wrocław - Opole - Gliwice - Katowice - Kraków - Tarnów – Rzeszów – Korczowa – granica państwa. Ciąg ten jest już na większości odcinków zrealizowany. Przedmiotowy odcinek autostrady A-4 bezpośrednio łączy się od zachodu z odcinkiem od węzła Wielicka – do węzła Szarów.


Początek wybudowanego odcinka autostrady A-4 ma miejsce w węźle „Szarów” (obecnie Targowisko), w km 455+900, zlokalizowanym w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 75 (Kraków – Niepołomice – Szarów – Targowisko – Brzesko – Nowy Sącz), a koniec na węźle „Krzyż” (obecnie „Tarnów Północ”), na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 73 (Kielce – Tarnów – Jasło) w Tarnowie, w km 512+739,11.


Pod względem administracyjnym autostrada A4, na odcinku Szarów – „Krzyż” przebiega w całości przez teren województwa małopolskiego, w obrębie powiatów: wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego i tarnowskiego; miast :Bochni, Brzeska i Tarnowa oraz gmin: Kłaj, Bochnia, Rzezawa, Brzesko, Dębno, Borzęcin, Wojnicz, Wierzchosławice, Żabno, Lisia Góra i Tarnów.
Autostrada A4 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym: Zgorzelec/Olszyna–Krzyżowa–Wrocław–Opole–Katowice–Kraków–Rzeszów–Przemyśl–Medyka/Korczowa tworząc połączenie krajów Europy Zachodniej z Europą Wschodnią przez terytorium Polski.
 

Budowa została podzielona na następujące odcinki stanowiące odrębne kontrakty:
• Szarów (bez węzła) – Brzesko (z węzłem) dł. 23,1 km,
• Brzesko (bez węzła) – Wierzchosławice (z węzłem) dł. 20,8 km,
• Wierzchosławice (bez węzła) – „Krzyż” (z węzłem) dł. 12,9 km.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu: Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900 – 479+000

 • Data podpisania umowy: 22.12.2009 r.
 • Numer umowy: I/604/ZR-R4/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: POLIMEX – MOSTOSTAL S.A., DOPASTAV A.S., METROSTAV A.S.
 • Wartość:  778 902 126,78 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27.01.2012 r. Planowany termin zakończenia robót kontraktowych zgodnie z Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2 to 15.09.2012 r.
 • Całość Robót uznaje się za zasadniczo ukończoną na dzień 13.09.2013 r. (zgodnie
  ze Świadectwem Przejęcia Robót nr 4 z dnia 03.10.2013 r.)

Tytuł kontraktu: Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż w km 499+800 – 512+800

 • Data podpisania umowy: 04.01.2010 r.
 • Numer umowy: I/615/ZR-R4/2009
 • Wykonawca:  DRAGADOS S.A.
 • Wartość:  542 800 853,04 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 27.01.2012 r. Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu roszczeń w zakresie opadów deszczu w roku 2010 i 2011 oraz z uwzględnieniem opinii Komisji Rozjemczej przyznał dodatkowe dni przedłużające Czas na Ukończenie do 26.03.2012r. Wykonawca odmówił podpisania Aneksu w tym zakresie.

Tytuł Kontraktu: "Kontynuacja budowy autostrady A-4 na odcinku Brzesko - Wierzchosławice w km od 479+000  do km 499+800”

 • Data podpisania umowy 27-09-2011 r.
 • Numer umowy Nr I/512/ZR-R-4/2011
 • Wykonawca , Konsorcjum firm:
  HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. Z o.o.
  STRABAG Sp. Z o.o.
  POLDIM Spółka Akcyjna
  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB – PODBESKIDZIE Sp. Z o.o.
 • Wartość: 641 763 376,79 zł
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 06.01.2013 r. Aktualny termin zakończenia robót kontraktowych zgodnie z Aneksem nr 1 to 05.06.2013 r. Planowany termin zakończenia robót kontraktowych zgodnie z Aneksem nr 1, Aneksem nr 2 oraz Aneksem nr 3 to 26.07.2013 r.
 • Całość Robót uznaje się za zasadniczo ukończoną na dzień 26.07.2013 r. (zgodnie
  ze Świadectwem Przejęcia Robót nr 5 z dnia 22.08.2013 r.)

Tytuł kontraktu: Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice w km 479+000 – 499+800

 • Data podpisania umowy: 05.02.2010 r.
 • Numer umowy: I/94/ZR-R-4/2010
 • Wykonawca:  Konsorcjum firm NDI S.A. i SB Granit S.A. - Skopje
 • Wartość:  622 518 403,13 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 17.02.2012 r.
 • W dniu 23.02.2011 r. Zamawiający powiadomił o odstąpieniu od  kontraktu z winy Wykonawcy (m.in. nie uzyskanie wymaganej minimalnej ilości wykonania (WMIW) czyli kamienia milowego, niedostarczenie aktualnego harmonogramu, opóźnienia w postępie robót, brak mobilizacji). Odstąpienie Zamawiającego uprawomocniło się w dniu 9.03.2011 r. Przeprowadzono Inwentaryzację Robót, w wyniku czego została spisana  Dokumentacja Różnicowa precyzująca zakres i ilość robót wykonanych do chwili przerwania robót oraz określająca zakres  i ilość robót koniecznych do wykonania pełnego zakresu kontraktowego zgodnie z Dokumentacją Bazową.
 • W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego został wybrany nowy Wykonawca (Konsorcjum firm) przedmiotowego odcinka autostrady A4.

Tytuł kontraktu: Budowa autostrady A-4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż". "Zarządzanie i nadzór inwestorski nad budową autostrady A-4 odcinek Węzeł Szarów – Węzeł Krzyż od km 455+900 do km 512+800".

 • Data podpisania umowy: 26.02.2010 r.
 • Numer umowy: I/113/ZR-R-4/2010
 • Wykonawca:  Egis Poland Sp. z o.o., DHV Polska Sp. z o.o., MGGP S.A.
 • Wartość:  27 549 616,85 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: około 48 miesięcy licząc od daty podpisania umowy (w zależności od długości okresu ewentualnego przedłużenia realizacji robót)
 • Zgodnie z Aneksem nr 3, Aneksem nr 4 oraz Aneksem nr 5 na odcinku I oraz II Umowa
  z Konsultantem została zawieszona na okres do 9 miesięcy. Na odcinku III rozpoczął się Etap III Umowy: zgłaszanie wad i rozliczanie Kontraktu.

 

Tytuł kontraktu: Kontynuacja w dodatkowo wydłużonym okresie realizacji robót usługi zarządzania i nadzoru inwestorskiego nad Kontraktami: „Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko od km 455+900 do km 479+000” oraz „Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Brzesko - Wierzchosławice w km od 479+000  do km 499+800”.

 • Data podpisania umowy: 29.01.2013 r.
 • Numer umowy: I/35/ZR/R-4/2013
 • Wykonawca: MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o.
 • Wartość: 2 396 236,80PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy

Tytuł kontraktu: Dalsza kontynuacja w dodatkowo wydłużonym okresie realizacji robót usługi zarządzania i nadzoru inwestorskiego nad Kontraktami: „Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko od km 455+900 do km 479+000” oraz „Budowa autostrady A4 na odcinku Brzesko - Wierzchosławice w km od 479+000  do km 499+800”

 • Data podpisania umowy: 18.07.2013 r.
 • Numer umowy: I/221/ZR/R-4/2013
 • Wykonawca: MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o.
 • Wartość: 1 227 716,51 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do 31.10.2013 r.