viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa drogi S2 węzeł Konotopa - węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko - węzeł Marynarska S79

GDDKiA 

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-027/09
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 29.09.2010 r.
Data podpisania aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 10.06.2011 r.
Data podpisania aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 06.08.2012 r.

Data podpisania aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 30.01.2014r..
Data zakończenia realizacji projektu zgodnie z Aneksem nr 3 do UoD: 30.06.2014r.
Całkowita wartość projektu: 4 153 960 005,61 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 919 124 283,76 PLN
 

 

Strony internetowe projektu:

www.s2-s79.pulawska-marynarska.pl

http://www.s2konotopa-lotnisko.pl

Zobacz film - etap II_1 oraz etap II_2

Zobacz film - etap III 

 

Główne cele projektu:

- odciążenie centrum miasta od dalekiego i aglomeracyjnego ruchu tranzytowego względem Warszawy. Poprzez osiągnięcie celu głównego, równocześnie zostaną osiągnięte dwa cele pośrednie:
- rozwój połączeń zewnętrznych Warszawy i realizacja obwodnic miasta poprzez budowę układu dróg wyższego rzędu (realizacja trasy POW),
- usprawnienie połączeń między dzielnicami metropolii i budowę miejskich obwodnic dla połączeń wewnętrznych, poprzez budowę układu wyższego rzędu (realizacja trasy N-S).

 

Opis projektu:

 • Przedmiotem projektu była budowa dwóch tras ekspresowych o łącznej długości 19,88 km: Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), w ciągu drogi ekspresowej S2, na odcinku od projektowanego (w projekcie autostrady A2) węzła „Konotopa”, który łączy inwestycję z autostradą A2 oraz trasą AK (S8), do węzła „Puławska” (skrzyżowanie z ul. Puławską) o długości 14,36 km oraz
 • Trasy N-S, w ciągu drogi ekspresowej S79, na odcinku od węzła „Marynarska” (skrzyżowanie z ulicą Marynarską), do węzła „Lotnisko” (połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy) o długości 5,52 km.

W celu zapewnienia funkcjonalności układu ulicznego w sąsiedztwie planowanych tras, realizacji inwestycji towarzyszyła przebudowa istniejącego układu ulic: ulicy Poleczki i Wirażowej oraz fragmentów ulic: al. Jerozolimskich i al. Krakowskiej. Trasa N-S na całej swej długości przebiega na terenie miasta stołecznego Warszawy. Trasa POW częściowo biegnie po terenach miasta w południowej części oraz terenach miasta Piastów, Ożarów Mazowiecki oraz gmin: Michałowice i Raszyn.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

 

Budowa drogi ekspresowej S-2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79)

Etap I/1: Wiadukt w ciągu ul. Poleczki nad torami kolejowymi trasą NS

Etap I/2: odcinek ul. Poleczki od ul. Osmańskiej do wiaduktu, ul. Wirażowa od ul. Poleczki do rejonu węzła MPL Okęcie

 • Data podpisania umowy: 04.12.2006 r.
 • Numer umowy: 93/2006
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: DTP Terrassement, Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
 • Wartość: 114 492 306,92 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: inwestycja zrealizowana, w dniu 04.04.2008 r. zakończono roboty zasadnicze.

Zarządzanie i nadzór nad projektem "Budowa drogi ekspresowej S-2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79)

Etap I/1: Wiadukt w ciągu ul. Poleczki nad torami kolejowymi trasą NS

Etap I/2: odcinek ul. Poleczki od ul. Osmańskiej do wiaduktu, ul. Wirażowa od ul. Poleczki do rejonu węzła MPL Okęcie" 

 • Data podpisania umowy:  18.12.2006 r.
 • Numer umowy: 108/2006
 • Wykonawca: PROFIL Sp. z o.o.
 • Wartość: 2 257 000 PLN brutto
 • Usługę zakończono w kwietniu 2009 r.  

Budowa drogi ekspresowej S-2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie

Etap II/1: Droga ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska

Etap II/2: Droga ekspresowa S-2 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Puławska

 • Data podpisania umowy: 10.08.2009 r.
 • Numer umowy: 137/2009
 • Wykonawca:  Konsorcjum firm: Teerag – Asdag Polska Sp. z o.o. (Obecnie PORR Polska Sp. z o.o.), Teerag – Asdag Aktiengesellschaft, Tarnobrzeg Spółka z o.o.
 • Wartość: 1 122 961 289,10 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 22 miesiące od daty rozpoczęcia (nie wlicza się do tego okresów miedzy 15 grudnia a 15 marca)
 • Zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy planowany termin zakończenia robót: 15.09.2013 r
 • W dniu 15.09.2013 r. Wykonawca zakończył roboty, droga została oddana do użytkowania.

Zarządzanie kontraktem w zakresie budowy "Budowa drogi ekspresowej S-2 - odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie"

Etap II/1: Droga ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Marynarska

Etap II/2: Droga ekspresowa S-2 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Puławska, w tym pełnienie nadzoru nad realizacja robót oraz zarządzanie w ramach projektu unijnego

 • Data podpisania umowy:  12.01.2010 r.
 • Numer umowy: 05/2010
 • Wykonawca: TPF Planege – Consultores de Engenharia e Gestao S.A., E&L Architects Sp. z o.o.
 • Wartość: 27 937 201,82 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 41,5 miesiąca od daty rozpoczęcia

Budowa drogi ekspresowej S-2 od węzła "Konotopa" do węzła "Puławska" długości ok. 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej długości ok. 5 km łączącej węzeł "Lotnisko" z węzłem "Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie" i z węzłem "Marynarska". Etap III: POW S-2- odcinek od węzła "Konotopa" (bez węzła) do węzła "Lotnisko" (bez węzła)

 • Data podpisania umowy: 17.06.2010 r.
 • Numer umowy: 90/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Bilfinger Berger Polska S.A (zmiana nazwy firmy od 01.02.2013 r. na Bilfinger Infrastructure S.A), Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty – Łódź” S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o.
 • Wartość: 908 010 832,17 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 31.08.2012 r. (przejezdność: 31.05.2012 r.)
 • W dniu 31.07.2013 r. oddano do użytkowania: w. Konotopa - w. Krakowska (5,91 km),
 • W dniu 05.09.2013 r. oddano do użytkowania w. Krakowska - w. Lotnisko (4,53 km) do połączenia POW II
 • Zgodnie z Aneksem nr 4 roboty zasadnicze zakończono 31.12.2013 r.

Zarządzanie projektem unijnym w zakresie budowy drogi ekspresowej S-2 od węzła "Konotopa" do węzła "Puławska" długości ok. 15 km wraz z odcinkiem drogi ekspresowej długości ok. 5 km łączącej węzeł "Lotnisko" z węzłem "Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie" i z węzłem "Marynarska". Etap III: POW S-2- odcinek od węzła "Konotopa" (bez węzła) do węzła "Lotnisko" (bez węzła) w tym pełnienie nadzoru nad realizacja robót

 • Data podpisania umowy: 16.07.2010 r.
 • Numer umowy: 96/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o., Egis Poland Sp. z o.o., Egis Route – Scetauroute S.A.
 • Wartość: 15 980 035,80 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 28.02.2013 r.
 • W dniu 14.03.2013 r. zawarto umowę uzupełniającą nr 21/2013 z terminem realizacji do 31.10.2013 r.
 • W dniu 31.10.2013 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy nr 96/2010 z terminem wykonania usługi do 31.10.2014 r.