viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa Drogi Ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)

GDDKiA

 

Nr Projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-036/10
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 10.09.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 05.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 30.11.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 31.12.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.09.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 1 441 428 453,45 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 041 739 649,32 PLN

Główne cele projektu:
Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie znacznej części ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miasta Gdańska, znacznie też skróci czas podróży przez miasto w relacji wschód – zachód. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do redukcji negatywnego wpływu na środowisko istniejącego układu drogowego w centrum Gdańska.

 

Opis projektu:
Trasa została oddana do ruchu w czerwcu 2012 roku. Zakres prowadzonych prac obejmował: budowę Południowej Obwodnicy Gdańska o dł. 17,86 km;  przebudowę istniejącej drogi ekspresowej S6 na dł. 2,90 km oraz drogi krajowej nr 1 (Trakt Św. Wojciecha) na dł. 0,61 km; budowę 5 węzłów: Straszyn, Lipce, Olszynka, Przejazdowo i Koszwały;  budowę obiektów inżynierskich; budowę dodatkowych elementów infrastruktury związanej z funkcjonowaniem inwestycji (m.in. MOP-y); budowę dróg dojazdowych o łącznej długości ok. 19,5 km.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Kontrakty:
1. „Zarządzanie i nadzór inwestorski nad budową drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)”                    

 • Data podpisania umowy: 21.09.2009 r.
 • Numer umowy: 154/R-1/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:
  1) Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. (Lider);
  2) ECM Group Polska Sp. z o.o.; 
 • Wartość: 6 973 828,65 PLN brutto
 • Planowany/rzeczywisty czas realizacji: 48 miesięcy (licząc od daty wydania polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy – 29.09.2009 r.)

2. „Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)”                      

 • Data podpisania 06.10.2009 r.
 • Numer umowy: 166/R-1/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm:
     1) BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A.;
     2) WAKOZ Sp. z o.o.;
 • Wartość: 1 132 190 743,92 PLN  brutto
 • Planowany/rzeczywisty czas realizacji: 24 miesiące (bez okresów od 15 grudnia do 15 marca)   licząc od daty wydania polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy – 15.10.2009 r.
 • Zgodnie z Aneksem z dnia 13.07.2012 r. przedłużono Czas na Ukończenie do dnia 30.11.2012 r. Świadectwo Przejęcia wydane dnia 27.12.2012 r. potwierdza zakończenie robót w terminie umownym tj. dnia 30.11.2012 r.