viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")

GDDKiA 

Nr UoD: POIS.06.01.00-00-025/09-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 22.07.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 05.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 10.12.2012 r.
Zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków: 31.03.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 1 424 817 343,86 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 932 481 699,52 PLN

Główne cele projektu:
 - zapewnienie sprawnego połączenia autostrady A1 Gdańsk – Katowice z autostradą A2 Poznań-Warszawa,
 - podłączenie drogi nr 5 Gniezno – Poznań oraz drogi nr 92 Września – Poznań do autostrady nr A2 Września – Poznań – Nowy Tomyśl w rejonie Kleszczewa,
 - wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza Poznań,
- poprawa płynności ruchu pojazdów oraz eliminacja utrudnień w ruchu (zapewnienie określonego poziomu swobody),

 

Opis projektu
Projekt obejmował budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S5, zwanej wschodnią obwodnicą Poznania na odcinku Gniezno-Poznań (węzeł „Kleszczewo”) o długości 35,03 km. Dodatkowo projekt zakładał rozbudowę istniejącej drogi do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP ruchu przyśpieszonego na odcinku 6,5 km, stanowiące podłączenie miasta Gniezna do drogi S5. Wschodnia obwodnica Poznania łączy Gniezno z autostradą A2 Poznań–Września.
Projekt obejmował również budowę 6 Miejsc Obsługi Podróżnych i 31 obiektów inżynieryjnych.

 

Kontrakty
Odcinek 1: Gniezno - Czachurki, od km -(0+420) do km 14+475 o dł. 14.9 km.

 • data podpisania umowy – 10.11.2009 r.
 • numer umowy - GDDKiA/O-PO/R-2/64/2009
 • wykonawca: Dragados S.A.
 • wartość - 537 114 950,32 PLN brutto
 • rzeczywisty czas realizacji – 30.11.2012 r.

Kontrakty
Odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo A2, od km 14+475 do km 34+615 dł. 34+615 o dł. 20,2 km.

 • data podpisania umowy – 30.10.2009 r.
 • numer umowy - GDDKiA/O-PO/R-2/65/2009
 • wykonawca - Konsorcjum:
  1) Eurovia Polska S.A.
  2) Eurovia CS a.s.,
  3) Warbud S.A.,
  4) HOCHTIEF Sp. z o.o.,W
 • wartość - 527 847 247,38 PLN brutto
 • rzeczywisty czas realizacji – 30.11.2012 r.

Kontrakty
Przedmiot kontraktu - Zarządzanie projektem: Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (węzeł ,,Kleszczewo") odcinek 1: Gniezno - Czachurki, od km 0+420 do km 14+475 odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo A2, od km 14+475 do km 34+615 w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

 • data podpisania umowy - 11.12.2009 r.
 • numer umowy - GDDKiA-O/PO-R-2/96/09
 • wykonawca - Konsorcjum:
  1. Lafrentz - Polska Sp.z o.o.,
  2. Gromtmij Polska Sp. z o.o.,
 • wartość - 4 717 003,61 PLN brutto
 • planowany/rzeczywisty czas realizacji – 57 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia usługi.
 • Informacje dodatkowe – data rozpoczęcia realizacji kontraktu 18.12.2010 r.