viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski

GDDKiA

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Szczecin - Gorzów Wielkopolski

Nr UoD: POIS.06.01.00-00-002/07-00
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 31.03.2009 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2011 r.

Całkowita wartość projektu: 2 307 000 000,00 PLN (zgodnie z Aneksem nr 3 do UoD)

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 753 378 093,45 PLN, w tym FS: 1 490 371 379,43 PLN oraz wkład krajowy: 263 006 714,02 PLN


Zobacz film 

 

Główne cele projektu:
Podstawowym celem projektu była rozbudowa połączeń w transporcie drogowym w celu dostosowania układu drogowego do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu. Do podstawowych celów projektu należało z jednej strony zaliczyć zwiększenie bezpieczeństwa na istniejącym układzie drogowym, z drugiej natomiast zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na życie mieszkańców oraz na środowisko. Stworzenie spójnej i kompleksowej sieci drogowej dla województw zachodniopomorskiego i lubuskiego wpłynie na aktywizację gospodarczą i turystyczną regionu, a także na integrację obu województw oraz współpracę z regionami Niemiec i Skandynawii.
 

Opis projektu:
Projekt obejmował budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku od Szczecina (węzeł „Klucz”) do Gorzowa Wlkp. (węzeł „Gorzów Północ”) o długości 81,613 km, w tym:

- odc. woj. zachodniopomorskiego – 66, 083 km,

- odc. woj. lubuskiego – 15,530 km.

 

Inwestycja została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

- węzeł "Klucz" - węzeł "Pyrzyce" od km 0+000 do km 28+200,

- węzeł "Pyrzyce" (bez węzła) - węzeł "Myślibórz", od km 28+200 do km 54+900,

- węzeł "Myślibórz" (bez węzła) - węzeł "Gorzów Północ" (bez węzła), od km 54+900 do km 81+613.

 

W ramach projektu wybudowano 82 obiekty inżynieryjne. Poza tym bezpośrednie połączenie budowanego odcinka drogi ekspresowej z pozostałymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi zostało zapewnione przez budowę czterech bezkolizyjnych dwupoziomowych węzłów drogowych: Klucz, Gryfino, Pyrzyce i Myślibórz.

W dniu 30 grudnia 2010 r. cały odcinek budowanej drogi S-3 został oddany do ruchu.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Tytuł kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów Wlkp., Odcinek I, węzeł "Klucz" - węzeł "Pyrzyce" od km 0+000 do km 28+200

 • Data podpisania umowy: 22.01.2008 r.
 • Numer umowy: FS-2004/PL/16/C/PT/008-1
 • Wykonawca:  Konsorcjum firm: Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH Sp. z o.o., Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., Max Bögl GmbH & CO.KG, Energopol Szczecin Sp. Akcyjna, Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft
 • Wartość:  666 986 515,50 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 17.02.2010 r.

Tytuł kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów Wlkp., Odcinek II, węzeł "Pyrzyce" (bez węzła) - węzeł "Myślibórz", od km 28+200 do km 54+900

 • Data podpisania umowy: 03.10.2007 r.
 • Numer umowy: FS-2004/PL/16/C/PT/008-2
 • Wykonawca: BUDIMEX DROMEX S.A.
 • Wartość:  676 780 537,53 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 01.11.2009 r.

Tytuł kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów Wlkp., Odcinek III, węzeł "Myślibórz" (bez węzła) - węzeł "Gorzów Północ" (bez węzła), od km 54+900 do km 81+613

 • Data podpisania umowy: 13.12.2007 r.
 • Numer umowy: FS-2004/PL/16/C/PT/008-3
 • Wykonawca:  Berger Bau GmbH
 • Wartość:  593 426 066,57 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 15.07.2010 r.

Tytuł kontraktu: Zarządzanie projektem Funduszu Spójności budowa drogi ekspresowej S-3 Szczecin – Gorzów Wlkp. w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 27.04.2007 r.
 • Numer umowy: FS-2004/PL/16/C/PT/008-4
 • Wykonawca:  DHV Polska Sp. z o.o.
 • Wartość:  6 230 564,89 EUR
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 47 miesięcy od daty rozpoczęcia usługi tj. 10.09.2007 r. – 09.08.2011 r