viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa autostrady A1, odcinek Toruń-Stryków

GDDKiA 

 

Nr UoD: POIS.06.01.00-00-032/10
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 01.09.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 04.07.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 24.02.2014 r.

Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 09.12.2014 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 5 714 122 009,94 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 2 826 284 768,75 zł

Główne cele projektu:

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele:
• przejęcie w znacznej części ruchu z istniejących dróg krajowych i w mniejszym stopniu wojewódzkich,
• odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych,
• zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
• zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,
• zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,
• poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, ograniczenia strat czasu),
• zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa autostrady A-1 na odcinku Toruń (węzeł „Czerniewice”) – Stryków (węzeł „Stryków”). Odcinek Toruń-Stryków zlokalizowany jest w północnej części Polski centralnej. Przebiega przez województwo kujawsko–pomorskie i łódzkie, na kierunku północ – południe, w sposób alternatywny do drogi krajowej nr 1 (pomiędzy portem w Gdańsku a górniczym zagłębiem kraju, położonym na południu), a całkowita długość projektowanego odcinka autostrady A-1 wynosi 144 km.
Zakres projektu obejmuje:
• budowę autostrady o długości 144 km,
• przebudowę dróg krajowych
• budowę węzłów drogowych,
• budowę obiektów inżynieryjnych, przejść dla zwierząt dużych i małych,
• budowę obwodów utrzymania autostrady (OUA),
• budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP),
• budowę przepustów drogowych,
• budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym systemu odwodnienia, ekranów akustycznych, nasadzenia zieleni itp.
Zadanie zostało podzielone na 7 odcinków realizacyjnych:
• Odcinek I - węzeł „Czerniewice” – węzeł „Brzezie” (wraz z węzłem „Czerniewice”) o długości 34,466 km,
• Odcinek II - węzeł „Brzezie”– węzeł „Kowal” (wraz z węzłem „Brzezie”) o długości 29,502 km,
• Odcinek III - węzeł „Kowal” - węzeł „Sójki” (wraz z węzłem „Kowal” i „Sójki”) o długości 29,950 km
• Odcinek IV - węzeł „Sójki”- węzeł „Kotliska” (wraz z węzłem „Kotliska”) o długości 15,200 km
• Odcinek V - węzeł „Kotliska” – węzeł „Piątek” o długości 9,000 km,
• Odcinek VI - węzeł „Piątek” – węzeł „Stryków” (wraz z węzłem „Piątek”) o długości 21,000 km,
• Odcinek VII - węzeł „Stryków” o długości 4,850 km.
Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Odcinki realizacyjne
Zarządzanie budową autostrady A-1 Toruń – Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850, w tym wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 11.05.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2/2814/21/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm EGIS POLAND Sp. z o.o., EGIS ROUTE - SCETAUROUTE S.A. Oddział w Polsce
 • Wartość kontraktu: 23 123 612,52 PLN
 • Czas realizacji umowy: 74 miesiące od daty Rozpoczęcia Usługi. 14.03.2013 r. został zawarty aneks terminowy, który zakończył działalność konsultanta w zakresie umowy podstawowej.

Zarządzanie kontynuacją budowy autostrady A-1 Toruń – Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850, w tym wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 22.03.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-284-125-2012/R-1-2814-56-2013
 • Wykonawca: Konsorcjum firm ARCADIS Sp. z o.o., Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 8 656 161,90 PLN
 • Czas realizacji umowy:39 miesięcy od daty Rozpoczęcia Usługi

Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366

 • Data podpisania umowy: 17.06.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2/2811/11/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm SRB Civil Engineering Ltd,
  PBG S.A., APRIVIA S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., John Sisk&Son Ltd.
 • Wartość kontraktu: 941 142 821,34 PLN
 • Czas realizacji umowy: 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Robót. 06.09.2012r nastąpiło odstąpienie od Umowy z Wykonawcą

Kontynuacja budowy Autostrady A1 Toruń - Stryków. Odcinek I Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366

 • Data podpisania umowy: 03.04.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2-284-89-2012/R-1/2811/05/2013
 • Wykonawca: Konsorcjum firm SALINI POLSKA Sp. z o.o., IMPRGILO S.p.A, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A
 • Wartość kontraktu: 450 238 073,92 PLN
 • Czas realizacji umowy:11 miesięcy od daty zawarcia Umowy + 81 dni od daty zawarcia Umowy (zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 20.12.2013 r.)
 • Data oddania do ruchu Trasy Głównej: 21.12.2013 r.
   

Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków, Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850

 • Data podpisania umowy: 17.06.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2/2811/10/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm PBG S.A., APRIVIA S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., SRB Civil Engineering Ltd., John Sisk&Son Ltd.
 • Wartość kontraktu: 864 119 734,36 PLN
 • Czas realizacji umowy: 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Robót. 06.09.2012r nastąpiło odstąpienie od Umowy z Wykonawcą

Kontynuacja budowy Autostrady A1 Toruń - Stryków. Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850

 • Data podpisania umowy: 03.04.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2-284-90-2012/R-1/2811/06/2013
 • Wykonawca: Konsorcjum firm SALINI POLSKA Sp. z o.o., IMPRGILO S.p.A, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A
 • Wartość kontraktu: 608 775 240,71 PLN
 • Czas realizacji umowy:12 miesięcy od daty zawarcia Umowy + 111 dni od daty zawarcia Umowy (zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 05.03.2014 r.)
 • Data oddania do ruchu Trasy Głównej na odcinku od w. Brzezie do w. Pikutkowo: 21.12.2013 r.
 • Data oddania do ruchu Trasy Głównej na odcinku od w. Pikutkowo do w. Kowal: 30.04.2014 r.

Zarządzanie kontraktem: budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 20.08.2010 r.
 • Numer umowy: 3/08/U/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o., SGS Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 24 422 764,67 PLN
 • Czas realizacji umowy: 39 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi

Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków od km 215+850 do km 245+800 węzeł Kowal - węzeł Sójki

 • Data podpisania umowy: 09.07.2010 r.
 • Numer umowy: 2/07/R/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm SRB Civil Engineering Ltd., John Sisk & Son Ltd.,
  Roadbridge, BUDMAUM S.A.
 • Wartość kontraktu: 806 437 975,59 PLN
 • Czas realizacji umowy: 06.09.2012 r.
 • Data oddania do ruchu: 13.11.2012

Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II. Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki - Kotliska

 • Data podpisania: 18.06.2010 r.
 • Numer umowy: 3/06/R/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm Bögl a Krýsl Polska Sp. z o.o., Bögl a Krýsl k.s.
 • Wartość kontraktu: 504 418 299,04 PLN
 • Czas realizacji umowy: 22.10.2012 r.
 • Data oddania do ruchu: 13.11.2012 r
Dokończenie budowy autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – zadanie II, odcinek 2 od węzła Sójki – do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, sekcja 1 – od km 245+800 do km 261+000
 • Data podpisania umowy: 22.04.2014 r.
 • Nr Umowy: 1/04/R/2014
 • Wykonawca: BUDIMEX S.A.
 • Wartość kontraktu: 61 081 878,30 zł brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z Umową: 22.08.2015 r.
 • Podpisane aneksy do Umowy: Aneks nr 1 z dnia 02.12.2014 r., Aneks nr 2 z dnia 28.01.2015 r.
Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Dokończenie budowy autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – zadanie II, odcinek 2 od węzła Sójki – do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, sekcja 1 – od km 245+800 do km 261+000
 • Data podpisania Umowy: 13.10.2014 r.
 • Nr Umowy: 1/10/U/2014
 • Wykonawca: TPF Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 9 688 045,80 zł brutto
 • Czas realizacji Umowy: 35 miesięcy od daty rozpoczęcia

Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków na odcinku Kotliska (bez węzła) - Piątek (bez węzła) odcinek 2 /sekcja 2/ od km 261+000 do km 270+000

 • Data podpisania: 09.07.2010 r.
 • Numer umowy: 3/07/R/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm SANDO Budownictwo Polska Sp. z o.o., Construcciones Sanchez Dominguez - Sando S.A.
 • Wartość kontraktu: 516 216 333,84 PLN
 • Czas realizacji umowy: 23.07.2012 r.
 • Data oddania do ruchu: 13.11.2012 r

Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku węzeł Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła) odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do km 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000

 • Data podpisania: 18.06.2010 r.
 • Numer umowy: 5/06/R/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm Johann Bunte Bauunternehmung GmbH&Co.KG, Bunte Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź” S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 573 792 076,47 PLN
 • Czas realizacji umowy: 04.07.2012 r.
 • Data oddania do ruchu: 13.11.2012 r

Zarządzanie kontraktem pn.: Budowa autostrady A-1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł Stryków I od km 291+000 do km 295+850, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

 • Data podpisania: 26.07.2010 r.
 • Numer umowy: 2/7/U/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum firm Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp. j., Tebodin SAP – Projekt Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 4 957 695,71 PLN
 • Czas realizacji umowy: 61 miesięcy od daty rozpoczęcia usługi

Budowa Autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko - pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 - Zadanie II. Odcinek 4 Węzeł "Stryków I" od km 291+000 do km 295+850

 • Data podpisania: 28.05.2010 r.
 • Numer umowy: 2/05/R/2010
 • Wykonawca: BUDIMEX S.A.
 • Wartość kontraktu: 309 444 713,96 PLN
 • Czas realizacji umowy: 30.11.2011 r.
 • Data oddania do ruchu: 06.06.2012 r