viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice-Maciejów-Sośnica

GDDKiA

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-022/09
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 14.09.2009 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 22.04.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 13.06.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 04.07.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 4 do Umowy o Dofinansowanie: 26.11.2013 

Data podpisania Aneksu nr 5 do Umowy o Dofinansowanie: 30.01.2014 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.06.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 5 859 779 905,09 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 4 652 614 238,25 PLN  

 

Strona internetowa projektu: www.a1-pyrzowice-sosnica.pl

Główne cele projektu:
1. Poprawa warunków ruchu (lokalne zwiększenie średniej prędkości ruchu i wzrost przepustowości) poprzez wydzielenie dodatkowych pasów do wyprzedzania, przebudowę skrzyżowań i zmiany
w oznakowaniu drogi.
2. Wykonanie urządzeń służących ochronie środowiska.
 
Opis projektu:
W ramach projektu wybudowano odcinek autostrady o łącznej długości 44,38 km, węzły drogowe, drogi dojazdowe oraz przebudowano drogi poprzeczne krzyżujące się z autostradą. Ponadto wybudowano 4 MOP-y, punkty i stacje poboru opłat, skrzyżowania dwupoziomowe z drogami poprzecznymi, liniami PKP, rzekami i szlakami migracji zwierząt, przepusty oraz inne obiekty inżynierskie (łącznie 80 obiektów inżynieryjnych).

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Kontrakty:
I. Dane ogólne - Budowa węzła Sośnica
Kontrakt I – Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 w km 517+980,04

 • Długość odcinka autostrady L=2,174 km
 • Wartość robót 699 206 447,98 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Robót – 30.05.2008 r.
 • Data rozpoczęcia Robót 30 czerwca 2008 roku,
 • W dniu 23.12.2009r. Węzeł Sośnica został oddany do ruchu częściowo w układzie docelowym i częściowo w układzie tymczasowym,
 • Termin zakończenia kontraktu: 15.07.2010 r.
 • Oddanie do ruchu węzła nastąpiło w dniu 08.07.2010 r. (bez przejazdu dołem ulicą Pszczyńską pod rondem)
 • Ostateczne wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, w tym przejazd dołem pod rondem ul. Pszczyńską 23.09.2010 r.
 • Wykonawca: J&P AVAX

II. Dane ogólne - Budowa autostrady A1 na odcinku Maciejów – Sośnica
Kontrakt II – Budowa odcinka autostrady A-1 od węzła „Sośnica” do węzła „Maciejów” (z węzłem) w ramach zadania: Budowa węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 wraz z odcinkiem autostrady A-1 „Sośnica-Maciejów” (z węzłem) od km 510+530 do km 518+734,34

 • Długość odcinka autostrady L=6,017 km
 • Wartość robót: 899 574 217,22 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Robót - 09.03.2009 r.
 • Data rozpoczęcia Robót 31.03.2009 r.
 • Termin zakończenia kontraktu 19.09.2011 r.
 • Oddanie do ruchu odcinka nastąpiło w dniu 30.09.2011 r.
 • Wykonawca: Polimex – Mostostal,/Doprastav/Eurovia-Polska

III. Dane ogólne - Budowa autostrady A1 na odcinku Piekary Śl.– Maciejów
Kontrakt III –Budowa autostrady A-1 Piekary Śląskie (bez węzła) - Maciejów (bez węzła), km 490+427 - km 510+530

 • Długość odcinka autostrady L=20,103 km
 • Wartość robót: 1 047 693 187,18 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Robót – 16.06.2009 r.
 • Data rozpoczęcia Robót 08.07.2009 r.
 • Termin zakończenia kontraktu 28.09.2012 r.
 • Odcinek autostrady od węzła Maciejów do węzła Wieszowa oddano do ruchu 22.12.2011 r.
 • Odcinek autostrady od węzła Wieszowa do węzła Piekary (bez węzła Bytom) oddano do ruchu 01.06.2012 r.
 • Węzeł Bytom oddano do ruchu 16.10.2012 r.
 • Wykonawca: Dragados S.A

IV. Dane ogólne - Budowa autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Piekary Śl.
Kontrakt IV – Budowa autostrady A1 Pyrzowice (z węzłem) - Piekary Śląskie (z węzłem), km 474+350 - km 490+427

 • Długość odcinka autostrady L=16,077 km
 • Wartość robót: 1 499 481 847,93 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Robót – 27.07.2009 r.
 • Data rozpoczęcia Robót 20.08.2009 r.
 • Termin zakończenia kontraktu: 16.06.2012 r.
 • Oddanie do ruchu nastąpiło 01.06.2012 r.
 • Wykonawca: Budimex S.A./Mostostal Warszawa S.A.

V. Dane ogólne – Zarządzanie projektem Funduszu Spójności budowa autostrady A-1 na odcinku Pyrzowice Sośnica w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
1) Okres od 26.05.2008 r. do 12.12.2011 r.

 • Wartość kontraktu: 28 435 840,00 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Usługi: 17.04.2008 r.
 • Data rozpoczęcia Usługi: 26.05.2008 r.
 • Data zakończenia usługi: 12.12.2011 r.
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: 1. ARCADIS Profil Sp. z o. o. (Lider), 2. Mott MacDonald Limited (Partner)

2) Okres od 13.12.2011 r.

 • Wartość kontraktu: 16 975 370,00 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Usługi: 12.12.2011 r.
 • Data rozpoczęcia Usługi: 13.12.2011 r.
 • Termin realizacji: 31 miesięcy
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: 1. ARCADIS Sp. z o. o. (Lider), 2. Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (Partner)