viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)

GDDKiA 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00.00-020/09
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 09.04.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 16.07.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 31.01.2014 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 1 969 279 932,82 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 478 487 770,96 PLN

 

Główne cele projektu:
Przebudowa odcinka objętego projektem doprowadzi do uzyskania parametrów drogi ekspresowej, a co za tym idzie poprawi warunki i bezpieczeństwo ruchu. Zaprojektowana nowa konstrukcja drogi zwiększy nośność nawierzchni do 115 kN/oś. Planowany efekt projektu wpisuje się w cele szczegółowe VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jakimi są: poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu, nośności i jakości dróg sieci TEN-T w ruchu tranzytowym, połączeniach między dużymi miastami kraju oraz przejazdach przez miasta.
Odcinki realizacyjne:
1. ETAP I węzeł „Modlińska” – węzeł „Marki” – (w realizacji) o długości 7.1 km, w tym węzły: „Modlińska”, „Marywilska”, „Łabiszyńska”, „Nowo-Wincentego”, „Marki” oraz dodatkowo tzw. węzeł „Ikea” dla obsługi zespołów handlowo-usługowych na granicy Warszawy i Marek, który nie był realizowany ze środków publicznych.
2. ETAP II węzeł „Powązkowska” – węzeł „Modlińska” – (trwa procedura przetargowa) o długości 4.6 km., w tym węzły: „Powązkowska”, „Broniewskiego”, ”Marymoncka”, „Wisłostrada”.


Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi ekspresowej S8 w ciągu drogi krajowej nr 8 na obszarze m.st. Warszawy i miasta Marki w województwie mazowieckim, na odcinku od węzła „Powązkowska” w Warszawie do węzła „Marki” (ulicy Piłsudskiego) w Markach. Odcinek nosi nazwę Trasy Armii Krajowej.
Przedmiotowa trasa jest fragmentem większego zadania inwestycyjnego jakim jest budowa drogi ekspresowej S8, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Wrocław z granicą państwa z Litwą w Budzisku.
Zakres prac przebudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Powązkowska” w Warszawie do węzła „Marki” (ulica Piłsudskiego) w Markach obejmuje:
• poszerzenie przekroju mostu do parametrów umożliwiających wydzielenie jezdni głównych i jezdni zbierająco-rozprowadzających,
• budowę nowych jezdni głównych na odcinku od węzła „Modlińska” do węzła „Łabiszyńska”, oraz w węźle „Marki” (ulicy Piłsudskiego w Markach),
• przebudowę jezdni głównej (poszerzenie) na odcinku węzeł „Łabiszyńska” – węzeł „Marki”,
• przebudowę części węzłów drogowych: „Marymoncka”- dobudowa łącznicy z północy na zachód, „Wisłostrada” – korekty i poszerzenia łącznic, „Modlińska” - korekty i poszerzenia łącznic, „Nowo-Wincentego”
• budowa jezdni wschodniej ulicy Głębockiej wraz z obiektem nad Trasą Armii Krajowej oraz budową i przebudową łącznic,
• „Marki”– budowa obiektu nad ulicą Piłsudskiego dla drugiej jezdni drogi S8 oraz budowa łącznic,
• budowę jezdni zbierająco-rozprowadzających na odcinku od węzła „Marywilska” do węzła „Łabiszyńska”, oraz na odcinku od węzła „Nowo-Wincentego” (ul. Głębocka) do węzła „Marki” (po północnej stronie jezdni głównych),
• przebudowę jezdni zbierająco-rozprowadzających na odcinku od ul. Ostródzkiej do węzła „Nowo-Wincentego” (po obu stronach jezdni głównych),
• budowę wjazdów i wyjazdów z jezdni głównych na drogi zbierająco -rozprowadzające,
• ograniczenie dostępności do drogi wyłącznie do węzłów drogowych  (wyjątkowe pozostawienie niezbędnych połączeń poprzez drogi zbierająco -rozprowadzające w miejscach dopuszczonych odstępstwem od rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie),
• odtworzenie odcinków dróg lokalnych,
• budowę odcinków ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych,
• budowę urządzeń ograniczających uciążliwości ruchu drogowego dla środowiska,
• przebudowę i budowę infrastruktury technicznej,
• przebudowę nawierzchni jezdni.


Opisany zakres prac przebudowy związany jest z remontem, przebudową i budową obiektów inżynierskich w ciągu jezdni głównych, łącznic w węzłach oraz w ciągu ulic poprzecznych a także urządzeń dla ruchu pieszego i rowerowego.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

ETAP I
Etap I projektu: węzeł „Modlińska” – węzeł „Marki” długość 7.1 km.:
Tytuł Kontraktu: Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie - ul. J. Piłsudskiego w Markach" Etap I: Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł Modlińska - węzeł "Piłsudskiego" w Markach.

 • Data podpisania – 12.08.2009 r.
 • Wykonawca - J&P - AVAX S.A. Oddział w Polsce
 • Wartość - 873.120.749,54 PLN brutto
 • Planowany/rzeczywisty czas realizacji – 22 miesiące od daty rozpoczęcia, do czasu realizacji nie wlicza się okresu między 15 grudnia a 15 marca. Roboty zakończono w dniu 26.11.2013 r.
 • Informacje dodatkowe – data rozpoczęcia robót 11.09.2009 r.

Tytuł kontraktu: Zarządzanie kontraktem w zakresie budowy "Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie - ul. J. Piłsudskiego w Markach". Etap I: Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów Drogi Ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł "Modlińska" w Warszawie - węzeł "Piłsudskiego” w Markach", w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie w ramach projektu unijnego.

 • Data podpisania - 23.09.2009 r.
 • Wykonawca - Konsorcjum:
  - ZBM IZ Sp. z o.o. (Główny Partner),
  - ECM Group Polska Sp. z o.o.,
  - Sener Sp. z o.o.,
  - Sener Ingeniería y Sistemas S.A.
 • Wartość - 15.572.854,09 PLN brutto
 • Planowany/rzeczywisty czas realizacji – 41,5 miesiąca/zgodnie z Aneksem nr 5: do 61 miesięcy
 • Informacje dodatkowe – data rozpoczęcia realizacji kontraktu 02.10.2009 r.

ETAP II
Tytuł kontraktu: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacja robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska”

 • Data podpisania - 05.06.2012 r.
 • Wykonawca - Konsorcjum:
  - ZBM IZ Sp. z o.o.W
 • wartość - 10.884.446,14PLN brutto
 • Planowany/rzeczywisty czas realizacji - 41 miesięcy
 • Informacje dodatkowe - data rozpoczęcia realizacji kontraktu 12.07.2012 r.

Tytuł Kontraktu: Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska

 • Data podpisania – 18.07.2013 r.
 • Wykonawca – Metrostav a.s.
 • Wartość – 796 304 041,43 PLN brutto
 • Planowany/rzeczywisty czas realizacji – 27 miesięcy od Daty Rozpoczęcia,
 • Informacje dodatkowe – data rozpoczęcia robót 18.07.2013 r.