viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

Autostrada A1 Sośnica - Bełk otwarcie ofert

29-09-2006
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o otwarciu ofert w przetargu ograniczonym, którego przedmiotem jest budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk.

Firmy jakie złożyły swoje oferty to:

 • Buidimex – Dromex S.A. Warszawa - 310 279 944,57 EUR
 • Strabag Sp. z o.o. Warszawa, Strabag AG, Heilit+Woerner Bau GmbH - 327 396 251,55 EUR
 • J&P - AVAX S.A, Grecja - 213 493 865,61 EUR
 • DTP Terrassement S.A., Francja - 291 324 170,12 EUR

Zakres robót podstawowych, jakie obejmuje projekt:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z budową odcinka autostrady, węzłów, dróg poprzecznych i dojazdowych
 • budowę odcinka autostrady, dróg poprzecznych i dojazdowych, budowa dwóch miejsc obsługi podróżnych bez wyposażenia, 3 punktów poboru opłat na autostradzie bez wyposażenia, 3 węzłów
 • linie elektroenergetyczne WN, ŚN i NN napowietrzne i kablowe, budowa stacji transformatorowych o mocy 400KVA, 250kVA i 160 kVA
 • linie telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe oraz kanalizacja telekomunikacyjna. Wzdłuż autostrady zaprojektowano rurociąg kablowy 4 otworowy i dwuotworowy z rur RHDPE 40/4,6mm przeznaczony dla kabli światłowodowych
 • budowę łączności autostradowej Dla potrzeb łączności alarmowej zaprojektowano 2 otworową kanalizację kablową poprzeczną z rur RHDPEp 110/10m
 • sieć wodociągowa
 • sieć gazowa średnioprężna i niskoprężna
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • budowę kanalizacji sanitarnej
 • budowę separatorów, zbiorników retencyjno-oczyszczających i odparowujących
 • budowa pompowni ścieków deszczowych
 • urządzenia melioracji szczegółowych (rowów, budowę zbieraczy drenarskich 36 sztuk o długości 11,57 km i naprawę sieci drenarskich)
 • budowę wiaduktu WA 470 nad stawem Moczury, ul. Dworcową i torami
 • budowę 13 wiaduktów w ciągu autostrady i dróg poprzecznych
 • budowę 12 mostów w ciągu autostrady oraz 6 mostów w ciągu dróg poprzecznych
 • budowa przejścia podziemnego dla pieszych
 • budowę muru oporowego
 • roboty ulepszające istniejące podłoże dla posadowienia nasypów
 • roboty związane z zapewnieniem stateczności skarp nasypów i wykopów
 • roboty ziemne i wykończeniowe korpusu ziemnego w ciągu autostrady, dróg poprzecznych, łącznic węzła „Knurów, „węzła ”Dębieńsko”, węzła „Bełk” i dróg dojazdowych
 • kompletne wykonanie konstrukcji nawierzchni autostrady – w technologii betonu asfaltowego i SMA, dróg poprzecznych, łącznic węzła „Knurów, „węzła ”Dębieńsko”, węzła „Bełk” i dróg dojazdowych
 • wykonanie dróg dojazdowych do gospodarstw i pól oraz do urządzeń oczyszczających wody
 • wykonanie wyposażenia autostrady, dróg poprzecznych, łącznic węzła „Knurów, „węzła ”Dębieńsko”, węzła „Bełk” i dróg dojazdowych., związane z organizacją ruchu, oznakowaniem, oświetleniem i zabezpieczeniem
 • wykonanie wyposażenia autostrady dróg poprzecznych, łącznic węzła „Knurów, „węzła ”Dębieńsko”, węzła „Bełk” i dróg dojazdowych w urządzenia dla ochrony środowiska związane z odwodnieniem i oczyszczeniem wód, budową ekranów przeciwhałasowych i obsadzeniem zielenią
 • budowa zbiorników wód kopalnianych wody przemysłowej i przeciwpożarowej
 • przebudowa bocznicy kolejowej.

Szacowany koszt projektu około 239 mln euro (brutto) Projekt będzie współfinansowany przy udziale środków pochodzących z Funduszu Spójności (82%) i ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w procesie finansowania inwestycji drogowych współpracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Unią Europejską. Współpraca ta jest realizowana poprzez Fundusz Spójności (d.ISPA) w przypadku kilkumastu inwestycji m.in. budowa drogi ekspresowej S-8, odcinek Radzymin – Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa, budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko Biała - Skoczów - Cieszyn. Wiele projektów dofinansowywanych jest także z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego -Transport (SPOT) np. budowa autostrady A6 na odc. Klucz – Kijewo.