viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAInformacje - COVID-19

Realizujemy i przygotowujemy kolejne inwestycje drogowe

01-10-2020

Od pomysłu na poprowadzenie nowej drogi szybkiego ruchu do jej udostępnienia kierowcom mija co najmniej 9-10 lat. I to przy sprawnym przechodzeniu przez poszczególne etapy przygotowania inwestycji. Dlatego też budując nowe odcinki dróg, jednocześnie przygotowujemy kolejne, by płynnie przechodzić do ich realizacji w terenie. Tych przygotowywanych jest ponad dwa razy więcej niż realizowanych.

Łączna długość dróg szybkiego ruchu w Polsce przekroczyła już 4200 km, z czego autostrady mają długość blisko 1709 km, a drogi ekspresowe ponad 2494 km. W realizacji jest kolejne blisko 140 km autostrad i ok. 973 km dróg ekspresowych. To inwestycje zapisane w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Z tego Programu w przygotowaniu jest kolejne ponad 2400 km dróg, w zdecydowanej większości dróg ekspresowych. Na ostateczny wynik prac przygotowawczych złożą się zadania zapisane w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, których łączna długość wyniesie ok. 820 km. Dla pięciu z nich toczą się już przetargi na wyłonienie wykonawców, a pozostałe są na różnym etapie opracowywania dokumentacji lub na początku procesu przygotowania.

GDDKiA  GDDKiA 

 

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że cykl przygotowania inwestycji drogowej jest procesem złożonym i długotrwałym, wymagającym nie tylko specjalistycznej wiedzy projektantów, ale również współpracy wielu urzędów. Ostatnim jego punktem jest budowa drogi w terenie realizowana w oparciu o projekt budowlany przekazany przez GDDKiA lub opracowany przez wykonawcę inwestycji, jeśli realizowana jest w trybie Projektuj i buduj.

 

GDDKiA 

Istniejące odcinki dróg, realizowane i w trakcie przetargu 

 

Pierwszym krokiem do budowy drogi jest opracowanie Studium korytarzowego (SK), określającego lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Taką dokumentację opracowujemy dla inwestycji znajdującej się w limicie wydatków obecnego PBDK S5 od Sobótki (S8) do Bolkowa (S3). Pracownicy naszego Wydziału Prac Studialnych przygotowują także SK dla trzech dróg spoza obecnego PBDK: S10 od autostrady A1 do S7 w okolicy Płońska wraz z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej A50/S50 oraz S5 pomiędzy Ostródą (S7) i Nowymi Marzami (A1). Dążąc do skrócenia czasu potrzebnego na opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla nowych inwestycji łączymy przygotowanie SK z kolejnym etapem - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). W taki sposób przygotowywana jest dokumentacja dla przyszłej S8 pomiędzy Wrocławiem i Kłodzkiem czy też znajdującego się poza limitem PBDK odcinka S16, który połączy S61 w okolicy Ełku z S8 pod Białymstokiem.

 

Tradycyjne Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) mamy opracowane dla 11 odcinków dróg ekspresowych z PBDK o łącznej długości blisko 240 km, stanowiących ciągi przyszłej S10 od Stargardu do Piły, S12 od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego oraz S74 od Sulejowa do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Natomiast w trakcie opracowywania jest STEŚ dla 16 odcinków dróg ekspresowych o łącznej długości ponad 550 km, głównie S11 od Szczecinka do Kępna oraz od końca obwodnicy Olesna do włączenia do A1 na wysokości Piekar Śląskich, dla S10 od Piły do Pawłówka, a także dla S74 od Opatowa do Niska. Z kolei STEŚ-R mamy opracowane dla S19 Boćki - Malewice, a w trakcie opracowania jest dla 15 zadań o łącznej długości ponad 570 km, m.in. dla S10 Toruń - Bydgoszcz, S12 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do początku obwodnicy Puław, S19 w obrębie województwa mazowieckiego czy S16 od Mrągowa do Ełku.

W przypadku inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic w trakcie wykonania jest STEŚ dla pięciu obwodnic o łącznej długości ponad 75 km, a w trakcie przetargu jest opracowanie STEŚ dla obwodnicy Olsztyna i Dywit o długości ok. 20 km oraz STEŚ-R dla 24 innych obwodnic o łącznej długości ponad 190 km. Ponadto w trakcie opracowania jest już STEŚ-R dla 14 obwodnic o łącznej długości 110 km.

 

GDDKiA 

Odcinki dróg w trakcie przygotowania

 

Dla inwestycji, które miały opracowany wcześniej STEŚ wykonywany jest teraz kolejny etap przygotowania inwestycji, czyli opracowanie Koncepcji programowej (KP). Dotyczy to 40 zadań o łącznej długości ponad 670 km, a wśród nich mamy m.in. A2 od Siedlec do granicy państwa, S12 i S17 od Piask do granicy państwa w Dorohusku i Hrebennem (poza dwoma odcinkami na wysokości Łopiennika i Zamościa), S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Lubartowa oraz od Babicy pod Rzeszowem do Barwinka na granicy państwa, a także S74 w granicach województwa świętokrzyskiego (zarówno w limicie jak i poza limitem PBDK). KP opracowano już dla 12 zadań o łącznej długości ponad 140 km, w tym dla S6 od Słupska do Bożepola Wielkiego, S7 od Czosnowa do Kiełpina, S11 Bobolice - Szczecinek czy też S16 od Olsztyna do Biskupca. Z Programu budowy 100 obwodnic taką dokumentację ma już obwodnica Gostynina na DK12, a dla pięciu kolejnych jest właśnie opracowywana: Sztabina, Suchowoli - obie na DK8, Tarnowa na DK73, Gryfina na DK31, Szczecinka na DK20, a dla obwodnicy Sanoka na DK28 trwa przetarg na wykonawcę KP.

 

Na zlecenie GDDKiA opracowywane są również projekty budowlane dla dziewięciu inwestycji, większych i mniejszych, które będą realizowane w systemie tradycyjnym. Dotyczy to S6 od końca obwodnicy Koszalina do początku obwodnicy Słupska, obwodnicy Zatora, obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca (wszystkie na DK28) czy też obwodnicy Zabierzowa na DK79. Projekt budowlany opracowywany jest również dla 8-kilometrowego fragmentu obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Jest to efektem odmiennych warunków geologicznych, jakie stwierdzono na miejscu budowy przy pierwszym podejściu do realizacji drogi ekspresowej S6. W efekcie ten fragment wyłączono z realizacji i przystąpiono do opracowania nowego projektu.

Dla dwóch obwodnic z Programu 100 obwodnic opracowywany jest projekt budowlany: Wadowic na DK28 i Dzwoli na DK74, a dla kolejnych czterech prowadzimy przetargi na wyłonienie wykonawców projektu budowalnego: Szczekocin i Goleniowy, Kroczyc i Pradeł na DK78 oraz Kołbaskowa na DK13.

 

Na wczesnym etapie przygotowania z Programu budowy 100 obwodnic jest kolejne 26 zadań o łącznej długości ponad 260 km.

 

GDDKiA 

Mapa prezentująca istniejące odcinki dróg, realizowane, w trakcie przetargu i na etapie prac przygotowawczych

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.