viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAInformacje - COVID-19

Intensywny rozwój sieci dróg szybkiego ruchu. Kończymy kluczowe połączenia i projektujemy zupełnie nowe.

14-09-2020

Intensywne prace na sieci dróg krajowych oraz realizacja najważniejszych programów rozwoju infrastruktury drogowej prowadzą nas do ukończenia najważniejszych połączeń komunikacyjnych w kraju i domknięcia istniejącej sieci dróg ekspresowych i autostrad.

Autostrady… GDDKiA 

A1 (długość docelowa - 564 km) 

Budujemy ostatnie odcinki A1 w województwach śląskim i łódzkim, aby najważniejsza trasa w Polsce na osi północ-południe została zakończona. Nasz kraj zyska wówczas autostradowe połącznie portów w Gdyni i w Gdańsku z południową granicą z Czechami. Autostrada A1 jest częścią VI paneuropejskiego korytarza transportowego oraz międzynarodowej trasy E75. Pokrywa się także z historycznym przebiegiem szlaku bursztynowego.  

 

Obecnie w realizacji jest pięć zadań o łącznej długości ok. 81 km. Zgodnie z kontraktem planowana data oddania do ruchu to IV kwartał 2022 roku. Jak już wielokrotnie informowaliśmy mobilizujemy wykonawców, abyśmy do końca 2020 roku mogli udostępnić kierowcom ponad 80 kilometrów nowej jezdni autostrady A1 między Tuszynem a Częstochową. 

 

Planujemy wykorzystać trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny i na zasadach tymczasowej organizacji ruchu udostępnić kierowcom po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Współpracujemy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, aby do czasu zakończenie budowy między Tuszynem i Częstochową pojawił się odcinkowy pomiar prędkości (https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/39016/Na-budowanych-odcinkach-autostrady-A1-bedzie-bezpiecznej). Zdaniem specjalistów od bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinkowy pomiar prędkości jest najskuteczniejszym narzędziem zapobiegającym przekraczaniu prędkości. 

 

Wymusza bowiem utrzymanie średniej prędkości przejazdu dłuższego odcinka trasy zgodnie z przepisami, poprawiając płynność jazdy. Jest skuteczniejszy niż fotoradary, przed którymi kierowcy gwałtownie hamują, a za nimi ponowie przyspieszają. Więcej o odcinkowym pomiarze prędkości pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38591/Odcinkowy-pomiar-predkosci-zapobiega-przekraczaniu-predkosci-takze-w-innych-krajach.

 

A2 (długość docelowa - 621 km) 

Kończymy budowę odcinków A2 na wschód od Warszawy. Przypomnijmy, że w sierpniu oddano do ruchu 15 kilometrów A2 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego (https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38765/Oddajemy-do-ruchu-15-kilometrow-A2-na-wschod-od-Warszawy).  GDDKiA 

Ponadto obecnie w realizacji są jeszcze dwa zadania (węzeł Kałuszyn - węzeł Groszki i węzeł Gręzów - węzeł Siedlce Zachód) o łącznej długości ok. 25 km. W przetargu jest kolejne zadanie (Groszki - Gręzów) o długości ok. 13 km. W przygotowaniu jest natomiast pięć zadań (od Siedlec do granicy państwa) o łącznej długości ok. 95 km. Planowana dostępności dla ruchu całej trasy to 2025 rok 

 

Ponadto musimy pamiętać, że autostrada A2 między Warszawą a Łodzią zyska trzeci pas ruchu. Od marca 2019 roku trwają prace projektowe związane z opracowaniem elementów koncepcji programowej i materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na poszerzenie autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu. Odcinek pomiędzy Łodzią i Warszawą podzielono na dwie części, w granicach województwa łódzkiego i mazowieckiego. Wykonawcą dokumentacji dla obu części jest Transprojekt Gdański. Na efekty pracy czekamy do listopada 2020 roku. Udostępnienie kierowcom trzeciego pasa w obu kierunkach przewiduje się w drugiej połowie 2025 r. Pisaliśmy o tym więcej: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37695/A2-Lodz-Warszawa-zyska-dodatkowy-pas-ruchu

 

A4 (długość docelowa - 667 km) 

Autostrada A4 to najdłuższa autostrada w Polsce. Rozpoczyna swój bieg w Jędrzychowicach k. Zgorzelca, gdzie łączy się z niemiecką autostradą z kierunku Drezna, a kończy na granicy państwa z Ukrainą w Korczowej. Na odcinku Wrocław-Krzyżowa analizujemy jej modernizację albo przez budowę nowego przebiegu na północ lub południe od obecnego przebiegu lub możliwość przebudowy w istniejącym śladzie.  

Więcej pisaliśmy o tym tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37983/Studium-korytarzowe-czyli-od-pomyslu-do-pierwszych-prac  

 

A18 (długość docelowa - ok. 80 km) 

Obecnie intensywnie pracujemy nad dostosowaniem drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km) do standardów autostrady. 

Więcej pisaliśmy o tym tutaj: 

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.  

 

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006. 

 

…i drogi ekspresowe 

S1 (długość docelowa - 160 km) GDDKiA 

S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Położona na terenie województwa śląskiego łączy Pyrzowice z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite. 

 

realizacji jest pięć zadań (S1 Pyrzowice-Podwarpie, Oświęcim - Dankowice, Dankowice - Suchy Potok, odcinek Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki, Podwarpie - Dąbrowa Górnicza) o łącznej długości ok. 53 km. W przetargu jest jedno zadanie Kosztowy - Oświęcim o długości ok. 15 km.  

Planowana data oddania do ruchu ostatnich odcinków S1 to II kw. 2024 r. 

 

S2 (długość docelowa - 34 km) GDDKiA 

Kończymy również budowę odcinków drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy.  

realizacji są trzy zadania (od węzła Puławska do węzła Lubelska) o łącznej długości ok. 18,5 km.  

Do końca 2020 roku planujemy udostępnić kierowcom dwa odcinki POW o łącznej długości 13,9 km (od węzła Lubelska do węzła Przyczółkowa, łącznie z nowym mostem na Wiśle). Planowana data oddania do ruchu ostatniego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy to II kw. 2021 r. 

 

S3 (długość docelowa - 471 km)  GDDKiA 

Prowadzone są również prace budowlane na S3, dzięki czemu porty w Szczecinie będą połączone z południową granicą z Czechami. 

realizacji jest osiem zadań (Świnoujście - Dargobądz, Dargobądz - Troszyn, obwodnica Brzozowa wraz z odcinkiem Brzozowo - Miękowo, Miękowo - Rzęśnica, Bolków - Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Północ - granica państwa, Polkowice Północ (Kaźmierzów) - Lubin Północ oraz kontynuacja odcinka S3/A6, czyli rozbudowa węzła Kijewo, o łącznej długości ok. 107 km

Planowana data oddania do ruchu ostatnich odcinków S3 to II kw. 2024 r. 

 

GDDKiA S5 (długość docelowa - ok. 487 km) 

W swoim docelowym układzie droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju, stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych na poziomie europejskim. 

realizacji jest sześć zadań (Ornowo - Wirwajdy, Szubin Północ - Żnin Północ, Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonie oraz kontynuacje Nowe Marzy - Świecie Południe, Świecie Południe - Bydgoszcz Północ) o łącznej długości 93,2 km. 

Planowana data oddania do ruchu ostatniego odcinka to II kw. 2023 r. 

przygotowaniu jest zadanie Sobótka (S8) - Bolków (S3) o łącznej długości ok. 50 km, a przewidziane lata realizacji to 2020-2030. 

W przygotowaniu jest także przedłużenie S5 o długości około 85 kilometrów od połączenia z autostradą A1 koło Grudziądza do Ostródy, gdzie S5 połączy się z drogą ekspresową S7. O tym odcinku pisaliśmy więcej: 

S7 (długość docelowa - ok. 685 km) GDDKiA 

Intensywne prace w terenie trwają również na S7 na północ od Warszawy, tj. od granicy woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do obwodnicy Płońska. Ukończenie tych prac pozwoli uzyskać ekspresowe połączenie z Gdańska aż do Płońska

 

Realizacja ekspresowej siódemki trwa również na południe od Warszawy (w. Lotnisko) do Grójca na Mazowszu oraz w woj. małopolskim na odcinkach Moczydło - Miechów oraz Szczepanowice - Kraków (w. Nowa Huta).

realizacji jest 13 zadań (Napierki - Mława, Mława - Strzegowo, Strzegowo - Pieńki, Pieńki - Płońsk, Załuski - Modlin, Modlin - Czosnów, Warszawa (w. Lotnisko) - Lesznowola, Lesznowola - Tarczyn Północ, Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca, Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego i małopolskiego) - Miechów, Szczepanowice - Widoma, Widoma - Kraków (w. Nowa Huta), Naprawa - Skomielna Biała) o łącznej długości ok. 175 km. 

 

przetargu są dwa zadania (Miechów - Szczepanowice oraz Siedlin - Załuski) o łącznej długości ok. 17 km. 

przygotowaniu są jeszcze dwa zadania (Czosnów - Kiełpin, Kiełpin - Warszawa (S8)) o łącznej długości ok. 22 km. 

Planowana data oddania do ruchu ostatnich odcinków to 2025 rok. 

Dodatkowo trwają prace przygotowawcze do budowy drogi klasy GP (na parametrach S) na odcinku DK7 od Rabki Zdrój do Chyżnego (granica państwa). 

 

S17 (długość docelowa - 282 km) GDDKiA 

Budowana droga ekspresowa S17 Warszawa - Hrebenne tworzy ciąg trasy europejskiej E372 i połączy aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i poprowadzi dalej w kierunku Lwowa. 

W realizacji są trzy zadania (węzeł Lubelska, węzeł Lubelska - węzeł Zakręt i obwodnica Tomaszowa Lubelskiego) o łącznej długości ok. 15,5 km. W przygotowaniu są dwa zadania od Drewnicy do w. Warszawa Wschód oraz dziewięć zadań od Piask do Hrebennego o łącznej długości ok. 135 km. 

Planowana data oddania do ruchu ostatnich odcinków to II kwartał 2026 r. 

 

S19 (długość docelowa - 596 km) GDDKiA 

Droga ekspresowa S19 zaplanowana została od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, przez bliskie sąsiedztwo Białegostoku i dalej na południe przez Lublin aż do granicy ze Słowacją w Barwinku.  

 

W realizacji jest 13 zadań (Lublin - Niedrzwica Duża, Niedrzwica Duża - Kraśnik, Kraśnik Północ - Kraśnik Południe, Kraśnik Południe - Janów Lubelski, Janów Lubelski Północ - Janów Lubelski Południe, Janów Lubelski Południe - Lasy Janowskie, Lasy Janowskie - Zdziary, Zdziary - Rudnik nad Sanem, Rudnik nad Sanem - Nisko Południe, Nisko Południe - Podgórze, Podgórze - Kamień, Kamień - Sokołów Małopolski Północ, Rzeszów Południe - Babica) o łącznej długości ok. 139 km. 

 

W przetargu jest dziewięć zadań (Kuźnica - Sokółka Północ, Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód, Białystok Zachód - Białystok Księżyno, Białystok Księżyno - Białystok Południe, Białystok Południe - Ploski, Ploski - Haćki, Haćki - Bielsk Podlaski Zachód, Bielsk Podlaski Zachód - Boćki, Lubartów Północ - Lublin) o łącznej długości ok. 133 km.  

Planowana data oddania do ruchu to II kw. 2026 r. 

 

W przygotowaniu są trzy zadania od Sokółki do Krynic, trzy zadania od m. Boćki do Chlebczyna, odcinek granica woj. podlaskiego i mazowieckiego - Łosice - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego, sześć odcinków od granicy woj. lubelskiego do Lubartowa oraz sześć zadań w województwie podkarpackim od Babicy do Barwinka. Łączna długość to około 275 km, a planowane lata realizacji to 2021 - 2026 

 

Powstaną też nowe połączenia 

 

Wydłużamy S8 

Realizację wydłużenia drogi S8 podzielimy na krótsze odcinki: Kłodzko - Ząbkowice, Ząbkowice - Łagiewniki, Łagiewniki - Wrocław (Magnice) o łącznej długości ok. 87 km. 

Na początku września br. złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla odcinka Łagiewniki - Wrocław (Magnice). Następnie planujemy złożyć wniosek o DŚU na odcinek środkowy, a jako trzeci złożony zostanie wniosek dotyczący odcinka Ząbkowice - Kłodzko. Planowana data oddania do ruchu to 2027 r. 

Więcej pisaliśmy o tym tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/37863/Zblizamy-sie-do-wydluzenia-S8-z-Wroclawia-do-Klodzka

 

W przygotowaniu kolejne ekspresowe połączenia 

Planując nowe drogi, uwzględniamy szerokie spektrum czynników związanych z powstaniem całego ciągu drogi. Cykl realizacji inwestycji drogowej zaczynamy od prac przygotowawczych. Proces złożony i długotrwały, dlatego już dziś trwają prace studialne dla poszczególnych odcinków nowych ekspresowych połączeń. Przygotowanie inwestycji, a następnie jej realizacja to skomplikowane przedsięwzięcie wymagające specjalistycznej wiedzy, dyscypliny, ogromnych nakładów finansowych, współpracy wielu urzędów i profesjonalnej inżynierskiej realizacji. To najbliższe 9-10 lat pracy w celu zaspokojenia potrzeb zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych.

 

Na takie zapotrzebowanie komunikacyjne i gospodarcze odpowiedzią będą nowe drogi m.in. S10, S11, S12, S74 oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Więcej o pracach i o tym jak planujemy kolejne inwestycje pisaliśmy m.in. tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/34797/Inwestycje-planujemy-z-wyprzedzeniem