viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiARuch na drogach krajowych w czasie epidemii

Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Publikujemy podsumowanie za maj

03-06-2020

Przeanalizowaliśmy ruch w maju 2020 r. i porównaliśmy go z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Od początku stanu epidemii obserwowaliśmy spadek ruchu pojazdów osobowych, jednak teraz ograniczenia są sukcesywnie znoszone i dzięki temu ruch wraca do normy. Ruch pojazdów ciężkich, które mogły się swobodnie przemieszczać, utrzymywał i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów. 

Dokładne pomiary. Co i jak mierzyliśmy? 

Na potrzeby bieżącej analizy danych wykorzystano dane ze stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL, ze względu na ich wysoką dokładność, wynikającą z zastosowanej metody detekcji pojazdów. Do analiz wykorzystano dane z 33 stanowisk, zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA. 

  

Wykresy prezentujące tygodniowe wahania ruchu opracowano na podstawie wielkości uśrednionych dla całego okresu analizy. Zestawienie z wielkościami uśrednionymi pozwala bowiem ograniczyć wpływ wartości losowych i nietypowych na wyniki, a tym samym pozwala na lepszą porównywalność danych. 

 

Kategorie pojazdów rejestrowanych przez stanowiska kontrolne: 

a) Motocykle 

b) Samochody osobowe 

c) Samochody osobowe z przyczepą 

d) Samochody dostawcze 

e) Samochody ciężarowe 

f) Samochody ciężarowe z przyczepą 

g) Samochody ciężarowe z naczepami 

h) Autobusy 

 

Kategorie od A do D tworzą łącznie grupę tzw. „pojazdów lekkich”, natomiast kategorie od E do H przypisuje się do grupy „pojazdów ciężkich”. 

 

Jak wynika z naszych analiz w maju 2019 roku ruch na drogach krajowych był większy. W przypadku aut osobowych to różnica na poziomie 22%. W przypadku ciężarówek spadek był mniejszy na poziomie 4%.

 

Za to porównując maj i kwiecień z 2020 roku, średni dobowy ruch na drogach krajowych wzrósł w ostatnim miesiącu, w przypadku aut osobowych jest to wzrost aż o pond 50%.

 

Porównanie średniego dobowego ruchu w maju 2020 r. i maju 2019 r. [poj./dobę]

 

Maj 2020

Maj 2019

Różnica procentowa

Ruch osobowy

17039

21951

-22%

Ruch ciężarowy

3871

4037

-4%

 

Porównanie średniego dobowego ruchu w maju 2020 r. i kwietniu 2020 r. [poj./dobę]

 

Maj 2020

Kwiecień 2020

Różnica procentowa

Ruch osobowy

17039

11233

52%

Ruch ciężarowy

3871

3545

9%

 

Porównanie średniego ruchu pojazdów ogółem. Duże spadki 

Na poniższym wykresie zestawiono średni dobowy ruch (SDR) pojazdów ogółem w maju 2018, 2019 i 2020 roku. SDR w maju 2020 r. był średnio o ok. 19% mniejszy od ruchu rejestrowanego w roku 2019. Widoczny jest znaczny wzrost ruchu w odniesieniu do kwietnia br., gdy ta wartość wynosiła ok. 42%. 

 

 

Na poszczególnych stanowiskach, uwzględnionych w analizie, spadki procentowe SDR pojazdów ogółem w maju, w porównaniu do roku 2019 były mniejsze niż w poprzednim miesiącu i wahały się pomiędzy 5% a 35%.

 

 

 

Ruch ciężarowy podobnie jak w latach ubiegłych. Spadki znikome 

Kolejny wykres przedstawia SDR pojazdów ciężkich w maju. Średnia wielkość ruchu ciężkiego w maju, na monitorowanych stanowiskach, była praktycznie taka sama jak w maju 2018 r., natomiast w stosunku do maja 2019 r. była mniejsza o ok. 6%.

 

 

W podziale na poszczególne stanowiska zmiany wielkości SDR pojazdów ciężkich w maju 2020 r., w odniesieniu do roku 2019, są mniejsze niż w przypadku pojazdów ogółem. Na kilku stanowiskach odnotowano nawet wzrosty wielkości ruchu ciężkiego. Zmiana ruchu ciężkiego wynosi ok. -5%. 

 

 

 

Poniżej wykresy kołowe z uśrednioną strukturą rodzajową ruchu pojazdów na monitorowanych stanowiskach pomiarowych w poszczególnych latach, w miesiącu maju: 

 

 

 

Pomiędzy rokiem 2018 a 2019 widoczne są nieznaczne zmiany w strukturze rodzajowej ruchu, na który wpływ miał przede wszystkim układ dni wolnych od pracy w maju - mniejszy lub większy ruch ciężki w danym roku. W maju 2020 r. nadal obserwowany jest zmniejszony udział w ruchu samochodów osobowych. Wynosi on ok. 68%, a więc jest ok. 2% mniejszy od obserwowanego w poprzednich latach. Średni udział w ruchu pojazdów ciężarowych wyniósł w maju 2020 r. ok. 18,5%, zbliża się więc do wielkości obserwowanych w maju 2019 r. (ok. 15,6%). 

 

Tydzień po tygodniu - sprawdziliśmy 

Na poniższych wykresach przedstawiliśmy uśrednione tygodniowe wahania ruchu w maju dla lat uwzględnionych w analizie, a dla roku 2020 dodatkowo w rozbiciu na poszczególne dni tygodnia. Dla lepszej czytelności wykresy pogrupowano w zależności od liczebności poszczególnych kategorii pojazdów. Na wykresach zsumowano uśrednione natężenia ruchu z poszczególnych stanowisk pomiarowych dla danego dnia tygodnia i zachowano tą samą skalę wartości, aby ułatwić ich porównywalność. 

 

Wahania tygodniowe samochodów osobowych, ciężarowych z naczepą i dostawczych w maju 2018, 2019 i 2020 r. 

 

 

 

 

 

Porównując wykresy z uśrednionymi tygodniowymi rozkładami ruchu w maju dla roku 2018 i 2019, widać, że krzywe są bardzo podobne do siebie - oprócz szczytu w piątki można wyodrębnić zwiększony ruch w niedziele. W roku 2020 nie jest widoczny wzrost ruchu w niedziele, ale oprócz ograniczeń w przemieszaniu się spowodowane jest to także innym układem dni wolnych od pracy - krótszą „majówką” w 2020 r. Ruch samochodów osobowych w poszczególne dni tygodnia w maju 2020 r. był średnio o ok. 100-120 tys. poj./dobę mniejszy niż np. w roku 2019. Niemniej jednak widoczna jest stała tendencja rosnąca z każdym kolejnym tygodniem, co potwierdza ostatni wykres. 

 

W przypadku samochodów ciężarowych z naczepami ruch w maju był o ok. 10-20 tys. poj./dobę mniejszy od tego rejestrowanego w roku 2019. Jak pokazuje ostatni wykres, rozkłady tygodniowe mają praktycznie identyczny kształt krzywych, a zmiany pomiędzy poszczególnymi tygodniami nie są tak wysokie jak w przypadku samochodów osobowych. 

 

Wahania tygodniowe motocykli, samochodów osobowych z przyczepą, ciężarowych z przyczepą i bez oraz autobusów w maju 2018, 2019 i 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Krzywe przestawiające ruch samochodów ciężarowych dla roku 2018 i 2019 nie są w pełni porównywalne z rokiem 2020 ze względu na inny rozkład dni wolnych od pracy w maju. W przypadku pozostałych kategorii pojazdów rozkłady tygodniowe w poszczególnych latach są podobne, różnią się tylko poziomem natężenia ruchu.   

 

Ruch wraca do normy 

Jak pokazuje przeprowadzona analiza, wielkości ruchowe stopniowo wracają do wielkości obserwowanych przed wprowadzeniem stanu epidemicznego, co połączone jest z kolejnym znoszeniem ograniczeń. Na poniższych wykresach przedstawiono zmiany w ruchu dla pojazdów ogółem i ciężkich, potwierdzające te obserwacje.  

W ubiegłym tygodniu suma ruchu pojazdów ogółem na monitorowanych stanowiskach była już praktycznie taka sama jak w pierwszym tygodniu marca. To samo dotyczy także ruchu pojazdów ciężkich. Należy przy tym pamiętać, że nadal nie jest to poziom ruchu, jaki powinien być obserwowany w „normalnych warunkach”, w maju. W najbliższych dniach należy spodziewać się kolejnych wzrostów natężenia ruchu, pod warunkiem, że nie wystąpią nowe ogniska choroby i związane z tym przywrócenie ograniczeń w przemieszczaniu się. 

 

 

 

Analizując i przetwarzając dane, zwracamy uwagę na wiele czynników 

Porównując wyniki z latami ubiegłymi, należy mieć na uwadze, że wielkości ruchu pojazdów uzależnione są od wielu czynników w tym: rozwoju ekonomicznego zarówno w kraju jak i za granicą, zmian w sieci drogowej, zmian w opłatach drogowych, warunków pogodowych, układu dni świątecznych w kalendarzu (Wielkanoc: 1 kwietnia 2018, 21 kwietnia 2019, 12 kwietnia 2020), ferii zimowych, imprez lokalnych, dni targowych. Nie bez znaczenia są również okresy dni wolnych od pracy w krajach ościennych. Analizując zmiany ruchu na poszczególnych stanowiskach, należy uwzględniać wszystkie uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na wielkość ruchu, a także ewentualne błędy w funkcjonowaniu stanowisk pomiarowych.