viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

18 maja - Dzień Mostowca

18-05-2020

„Czym naprawdę jest most? - Odpowiedź będzie pełna tylko wówczas, jeśli zauważymy, że most to nie tylko rzeczywistość fizyczna - obiekt, który łącząc brzegi, umożliwia kontakty międzyludzkie, przemieszczanie się ludzi, myśli i idei. Most ma także odniesienie duchowe, jest czymś na kształt tęczy rozpiętej nad przestrzenią i czasem. Most jest więc i jednym, i drugim - ma ważne znaczenie komunikacyjne i transcendentalne. Jest to duch i materia, razem i oddzielnie, tak jak to ujął niemiecki filozof Martin Heidegger w eseju Przezwyciężanie metafizyki: "Most skupia na swój sposób przy sobie Ziemię i Niebo, Istoty Boskie i Śmiertelnych". - prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Katedra Budowy Mostów i Tuneli, Politechnika Krakowska.

W Polsce znajduje się około 42 tys. obiektów mostowych, z czego 34 tys. to mosty drogowe, a około 8 tys. to mosty kolejowe. Wiele z nich powstało stosunkowo niedawno m. in. most Świętokrzyski, Siekierkowski, wrocławski Most Milenijny, płocki Most Solidarności, gdański Most III Tysiąclecia, puławski Jana Pawła II, czy krakowski Most Kotlarski, jednak większość mostów ma za sobą kilkudziesięcioletnią lub, nawet dłuższą historię.  

 

Cała historia cywilizacji pełna jest wspaniałych konstrukcji mostowych. Wiele z nich to pionierskie dzieło polskich mostowców nie tylko w kraju ale na całym świecie. Wśród wybitnych budowniczych konstrukcji mostowych warto wspomnieć Dobrogosta Czarnego z Odrzywołu (Wysokina), starostę radomskiego. To on, na polecenie króla Władysława Jagiełły, kierował budową mostu łyżwowego przez Wisłę pod Czerwińskiem, dla wojsk idących na wojnę z Zakonem Krzyżackim w 1410 roku.  

 

W bardziej współczesnej historii, wśród budowniczych mostów, warto wymienić Stanisława Kierbedzia, który zasłynął jako pionier budowy żelaznych mostów kratownicowych. Jego dziełem był min. most Aleksandryjski w Warszawie (potocznie nazywany Mostem Kierbedzia) czy Most Błagowieszczański (potem przemianowano na Mikołajewski) w Petersburgu na Newie.  

 

Kolejnym słynnym na cały świat mostowcem był Rudolf Modrzejewski, pionier w dziedzinie budownictwa mostów wiszących. Jego dziełem jest min, Benjamin Franklin Bridge przez rzekę  Delaware (rozpiętość przęsła 533,5 m), najdłuższy wówczas most wiszący na świecie czy jeszcze dłuższy, wybudowany trzy lata później, Ambasador Bridge na rzece Detroit(563,9m).  

 

Inną wielką osobistością w dziedzinie mostownictwa był Stefan Bryła konstruktor pierwszego na świecie mostu spawanego na rzece Słudwi pod Łowiczem. 

 

Warto wspomnieć o Erneście Malinowski konstruktorze, do 2005 roku, najwyżej położonej kolei na świecie, która na całej swej długości usłana jest rozwiązaniami technicznymi z dziedziny mostownictwa, które zachwycają do dziś wśród nich, ówcześnie jeden z największych na świecie wiadukt Verrugas wysokości 77 m i 175 m długości.  

 

Nie możemy zapominać także o wykładowcach, takich jak np. Maksymilian Thulie, propagator żelbetu w budownictwie mostowym czy też Andrzej Pszenicki, którzy wykształcili liczne grono mostowej kadry inżynierskiej.  

 

Nie sposób wymienić wszystkich osobistości związanych z mostownictwem w Polsce., To ludzi takich jak oni, związanych swoją pracą z z budownictwem mostowym, Uchwałą Zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzoną przez Krajowy Zjazd Delegatów Związku w dniu 25 kwietnia 2013 r., dzień 18 maja ustanowiono Dniem Mostowców. 

Wszystkim mostowcom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego w życiu osobistym jak i  zawodowym.