viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2020

S17 w budowie i na deskach projektowych

09-04-2020

Na pięciu odcinkach przyszłej S17 pomiędzy Warszawą i granicą Polski z Ukrainą trwają prace budowlane, a dla kolejnych dziewięciu opracowywana jest dokumentacja projektowa.  Działania informacyjne dla sześciu odcinków prowadzimy z wykorzystaniem elektronicznych form kontaktu zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych.

W miejscu przyszłego węzła Zakręt, czyli na historycznym początku traktu lubelskiego wytyczonego w pierwszej połowie XIX w., zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu DK2 z DK17. Prowadzone są prace przy obiektach mostowych, a wzdłuż DK2 wykonywane są ścianki szczelne. Przypomnijmy, że obecne skrzyżowanie zastąpi trzypoziomowy węzeł, a poniżej obecnego przebiegu drogi będzie biegła jezdnia z Warszawy w kierunku Mińska Mazowieckiego. Z kolei na całej długości przyszłej S17 w obrębie tego odcinka trwają roboty ziemne, profilowane i zagęszczane jest podłoże. Przebudowywane są kolizje z sieciami teletechnicznymi i energetycznymi, budowana jest kanalizacja deszczowa oraz elementy układu odwodnienia (pompownie, zbiorniki retencyjne).

Zaawansowanie rzeczowe robót to ok. 15 proc., a termin ukończenia to wiosna przyszłego roku.

 

Skrzyżowanie S17 z A2 i S2

Kolejny odcinek to węzeł Lubelska, na którym w dużej mierze wykonano już nawierzchnię z betonu cementowego osi wschód – zachód, a na osi północ – południe ułożona jest zachodnia jezdnia przyszłej S17. Na jezdni wschodniej, w śladzie starej drogi krajowej nr 17, częściowo wbudowana jest podbudowa, a na dalszej części przygotowane jest podłoże pod warstwy konstrukcyjne. Powstają drogi lokalne, ustawiane są krawężniki, układana podbudowa i budowane chodniki.

GDDKiA 

Mocno zawansowane są prace przy obiektach inżynierskich wchodzących w skład węzła. Rozebrane zostały szalunki północnego wiaduktu nad S17 na osi wschód – zachód i montowane jest deskowanie pod wiadukt południowy, ostatni jaki został do zbudowania. Wykonywany jest drenaż drogowy, kanalizacja deszczowa, mury oporowe oraz pale pod ekrany dźwiękochłonne.

Zaawansowanie rzeczowe wynosi 65 proc., a termin zakończenia robót to jesień bieżącego roku.

 

Po jednej jezdni już jeździmy

W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku pięć odcinków S17 od końca obwodnicy Kołbieli do węzła Kurów Zachód. To ponad 70 km nowej drogi o nawierzchni betonowej. Tym samym tą drogą ekspresową możemy pokonać 140 km aż do Piask. Udostępniliśmy również jezdnię przyszłej drogi ekspresowej na odcinku od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli, czyli na dwóch odcinkach realizacyjnych.

Wykonawca tych dwóch odcinków wykorzystał łagodną zimę do prowadzenia robót, a wraz z wiosną wznowił roboty przy układaniu nawierzchni z betonu cementowego na drugiej jezdni. Prowadzone są wzmocnienia gruntu na odcinkach o słabej nośności, budowane są drogi dojazdowe, prowadzone prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich oraz roboty brukarskie. Ustawiane jest ogrodzenie, instalowane ekrany akustyczne, bariery energochłonne, trwa humusowanie skarp i terenów zielonych.

 

Zmiany w organizacji ruchu

W Woli Duckiej (na odcinku węzeł Lubelska - Kołbiel) wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu. Zamknięto fragment ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z DK17 w stronę Otwocka. Kierowcy korzystają z objazdu drogą dojazdową. Kolejne zmiany w organizacji ruchu dotyczą obwodnicy Kołbieli. Pierwsza z nich jest na wysokości Ostrowika, a druga na połączeniu z oddanym do ruchu odcinkiem S17 w kierunku Garwolina. W obu przypadkach przeniesiono ruch na drogę serwisową, co pozwoli na jednoczesne wybudowanie obu jezdni S17.

Zaawansowanie prac na obu odcinkach jest zbliżone i wynosi od 75 proc. (Kołbiel) do 78 proc. (Lubelska - Kołbiel). W połowie roku planujemy udostępnić kierowcom obie jezdnie na całej długości, a prace wykończeniowe poza ciągiem głównym potrwają do jesieni br.

 

Budowa czterech odcinków S17 od węzła Zakręt do końca obwodnicy Kołbieli jest współfinansowana ze środków UE.

GDDKiA

 

Rośnie obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

To piąty odcinek S17, na którym trwają prace budowlane. Wznoszona jest 300-metrowa estakada nad doliną Sołokiji. Budowane są obiekty inżynierskie, w tym wiadukt nad obwodnicą w obrębie węzła Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850. Na około 6 km przyszłej obwodnicy wykonana jest bitumiczna warstwa wiążąca jezdni. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 45 proc., a zakończenie prac planowane jest w połowie przyszłego roku.

 

Przygotowujemy dokumentację kolejnych odcinków

Trwa opracowywanie koncepcji programowej dla odcinków: Piaski – Łopiennik, Krasnystaw Północ –Izbica, Izbica – Zamość Sitaniec, Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, obwodnica Tomaszowa Lubelskiego – Hrebenne, a także dla drugiej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Dla czterech odcinków pomiędzy węzłem Zamość Wschód a Hrebennem prowadzone są działania informacyjne. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do 17 kwietnia 2020 r.

Pisaliśmy o tym tutaj.

 

Natomiast dla odcinków węzeł Łopiennik – węzeł Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). W związku z tymi pracami trwają także działania informacyjne. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do 13 kwietnia 2020 r.

Informowaliśmy o tym tutaj.