viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

Konferencja GDDKiA - podsumowanie 2008 roku

19-01-2009
ol.JPGPorządki na polskich drogach i w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Celem jest realny program, prostsze procedury, sprawna instytucja. Mottem - bezpieczne drogi przyjazne środowisku. To zakres tematyczny konferencji GDDKiA, która odbyła się w czwartek, 18 grudnia w Warszawie.

Na  pytania odpowiadali m.in. Lech Witecki, p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Zastępcy Generalnego Dyrektora Tomasz Rudnicki i  Magdalena Jaworska.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - podsumowanie działalności w roku 2008

GDDKiA oddała do ruchu 241,2 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic:
65 km autostrady (A1 Swarożyn – Nowe Marzy),
176,2 km dróg ekspresowych i obwodnic.

Obecnie w budowie jest 538 km nowych dróg:
219 km autostrad,
180 km dróg ekspresowych,
139 km obwodnic.

Podpisane umowy na budowę - 554 km dróg krajowych:
233 km autostrad (w tym umowy na budowę ponad 60 km autostrad w systemie tradycyjnym oraz 170 km w systemie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego),
321 km dróg ekspresowych i obwodnic.

Trwają zaawansowane negocjacje na budowę 270 km autostrad w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (A1 Stryków - Pyrzowice ok. 180 km, A2 Stryków - Konotopa ok. 90 km).  

Łącznie GDDKiA podpisała 190 umów:

32 umowy na budowę największych inwestycji: autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic oraz 158 kontraktów na odnowy ok. 600 km dróg krajowych.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko GDDKiA podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych 52 pre-umowy.

Postępowania przetargowe

Obecnie w trakcie procedury przetargowej są 23 postępowania na duże inwestycje, na ok. 250 km. Do końca 2008 roku zostanie jeszcze ogłoszonych 10 postępowań przetargowych na duże inwestycje (budowa autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic na ok. 300 km). Jeszcze w grudniu ogłoszonych zostanie ok. 80 przetargów na odnowy nawierzchni za kwotę około 1 mld zł. 
W pierwszym półroczu 2009 ogłoszonych zostanie 31 przetargów na autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice, w tym na:
 - budowę autostrady A 4 Tarnów - Rzeszów, odc. Rzeszów Zachód - Rzeszów Centralny,
- budowę autostrady A4 Rzeszów - Korczowa odcinek Jarosław (w. Wierzbna) - Korczowa,
- budowę autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej).
Sprawne przygotowanie inwestycji – podjęte działania

W celu przyspieszenia procesu przygotowania inwestycji z Oddziałów GDDKiA oddelegowani zostali pracownicy do Urzędów Wojewódzkich, by udrożnić wydawanie decyzji administracyjnych niezbędnych do przygotowania i budowy dróg. Usprawniono także współpracę z Ministerstwem Środowiska oraz powołaną ostatnio Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
GDDKiA zracjonalizowała również wymagania zawarte w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wobec firm startujących w przetargach drogowych, np. w obszarze wymagań dotyczących potencjału finansowego, kadrowego, doświadczenia zawodowego. Zniesiono wymaganie posiadania przez wykonawcę własnego laboratorium drogowego.
Zmiany organizacyjne w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

1. W ramach reorganizacji rozpoczęto również proces decentralizacji instytucji polegający na przekazaniu 16 oddziałom terenowym pełni kompetencji dotyczących planowania, przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.
2. 10 października 2008 roku weszło w życie Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie podziału zadań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji implementujące proces decentralizacji. Zarządzenie to było podstawą do wprowadzenia zmian w przepisach wewnętrznych GDDKiA. Zakres zmian dotyczył: przygotowania inwestycji, opracowania dokumentacji do decyzji środowiskowych i o zezwoleniu na realizację, badań archeologicznych, nabywania nieruchomości, prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz procesu realizacji inwestycji.
3. W GDDKiA wprowadzono także nowe metody zarządzania instytucją. Dla zapewnienia maksymalnej skuteczności i efektywności funkcjonowania GDDKiA zdecydowano o wdrożeniu w tej instytucji twórczej kultury organizacyjnej. Zdecydowano, że zmiany muszą mieć charakter możliwie szybkiego przeprojektowania kluczowych procesów w instytucji (reengineering). Na decyzji o wyborze metody reengineeringu zaważyło dążenie do podniesienia sterowności organizacją w krótkim czasie. Zasadą było dążenie do uproszczenia procedur, decentralizacja władzy, sekwencyjne wykonywanie zadań, zorientowanie zarządzania na wyniki oraz kształcenie ustawiczne, minimalizacja kontroli oraz aktywna komunikacja z otoczeniem.

W strukturze GDDKiA wyodrębniono:

• Departament Środowiska - w celu zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem raportów środowiskowych i zapewnienia im należytej jakości.
• Wydział Monitorowania realizowanych projektów, który zapewnia odpowiedni nadzór nad działaniami prowadzonymi przez GDDKiA w całej Polsce.
• Departament Projektów Unijnych - w celu pełnego wykorzystania środków unijnych
•  Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli – w celu zapewnienia między innym należytej kontroli finansowej i zarządzania finansowego
• Departament Technologii - aby zwiększyć nadzór nad jakością wykonywanych prac.

m1.JPG  m2.JPG 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje o inwestycjach:

     Podpisano umowy na 553,7 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic.

1. Autostrady – 232,6 km:

w systemie tradycyjnym – 64,3 km

• Budowa autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła (14,1 km) za kwotę 1 105 683 120,02 PLN
• Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 (2,2 km) za kwotę 853.031.866,54 PLN
• Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Bieżanów - Christo Botewa odcinek odcinek S7 Bieżanów - Chirsto Botewa (22,6 km) za kwotę 198 809 406,54 PLN
• Budowa obwodnicy Wrocławia A8 odcinek most przez Odrę (1,7 km) za kwotę 634 459 872,33 PLN
• Budowa obwodnicy Wrocławia odcinek w. Lotnisko – w. Pawłowice (19,4 km) za kwotę 2.263.917.723,37 PLN
• Budowa obwodnicy Wrocławia od autostrady A4 wraz z łącznikiem Kobierzyce do DK 8 węzeł Lotnisko (DK94) (4,30 km) za kwotę 857 243 607,22 PLN

w systemie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego – 168,3 km:

• Umowa na budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Świecko z Autostradą Wielkopolską (105,9 km)
• Umowa na budowę odcinka autostrady A1 Nowe Marzy – Toruń (62,4 km)

2. Drogi ekspresowe – 89,2 km:

• Budowa drogi ekspresowej S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. odcinek I węzeł "Klucz" - węzeł "Pyrzyce" (28,2km) za kwotę 666.986.515,50 PLN
• Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku węzeł Stryszek – węzeł Białe Błota (15,9 km) za kwotę 371 087 274,88 PLN
• Budowa drogi S 69 Żywiec – Zwardoń odcinek Przybędza – Milówka (8,5 km) za kwotę 32 877 524,34 PLN
• Budowa drogi S7 Elbląg – Olsztynek odcinek Elbląg (w. Kazimierzowo) – Pasłęk (w. Raczki z węzłem) (14,6 km) za kwotę 662 292 531,14 PLN
• Budowa drogi S1 Bielsko Biała – Cieszyn odcinek w. Komorowice – w. Rosta. Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała – Żywice odcinek Rosta – w. Krakowska + Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała – Żywice odcinek w. Krakowska – w. Mikuszowice (11,9 km) za kwotę 1.253.870.891,60 PLN
• Budowa drogi ekspresowej S-8 trasa armii krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia (10,1 km) za kwotę 2.149.235.184,48 PLN

3. Obwodnice – 121,2 km:
 
• Budowa północnej obwodnicy m. Krzepic w ciągu dk 43 (5,7 km) za kwotę 66 778 811 PLN
• Budowa obwodnicy Słupska (16,3 km) za kwotę 351 473 100 PLN
• Przebudowa dk nr 8 na odcinku Białystok – Katrynka (6,4 km) za kwotę 217 521 900 PLN
• Budowa obwodnicy Gołdapi w ciągu dk 65 (5,6 km) za kwotę 125 611 509,62 PLN
• Budowa obwodnicy m. Kędzierzyna – Koźla w ciągu dk 40 (odcinek od ul. Głubczyńskiej do ul. Gliwickiej) (18,9km) za kwotę 120 692 690,91 PLN
• Budowa obwodnicy m. Wyrzyska w ciągu dk 10 (7,8 km) za kwotę 160 273 222,64 PLN
• Budowa obwodnicy Ropczyc w ciągu dk 4 (4,1 km) za kwotę 167 099 790,30 PLN
• Budowa obwodnicy Gostynina w ciągu dk 60 (8,8 km) za kwotę 120 669 434,18 PLN
• Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu dk 10 (13,5 km) za kwotę 292 546 549,66 PLN
• Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S-11 (6,1km) za kwotę 211 700 242,08 PLN
• Budowa obwodnicy Raciąża na drodze 60 (5 km) za kwotę 78 643 567,50 PLN
• Budowa obwodnicy Okopów na drodze nr 12 (urządzenia ochrony środowiska) (3,7 km) za kwotę 2 740 015 PLN
• Budowa obwodnicy Lublińca na drodze 46 (5,6 km) za kwotę 164.452.213,63 PLN
• Budowa obwodnicy Siewierza na drodze 78 (7 km) za kwotę 185.845.733,09 PLN
• Budowa obwodnicy Krośniewic w ciągu dk nr 1 i 2 (6,7km) za kwotę 154.941.083,87

4. Ważniejsze przebudowy – 110,7 km:

• Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut (54,9 km) za kwotę 533.192.467,18 PLN
• Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku obwodnicy Białej Podlaskiej (11 km) za kwotę 167.423.206,00 PLN
• Przebudowa drogi 16 Olsztyn – Augustów wraz z obwodnicą Olsztyna odcinek Barczewo – Biskupiec (18,4 km) za kwotę 342 197 965,21 PLN
• Rozbudowa drogi nr 2 odcinek Kutno – Łowicz (22,4 km) za kwotę 139 850 812,41PLN
• Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu – etap I (łącznie etap I i II 4 km) za kwotę 80.436.745,00 PLN

Do ruchu oddano 241,2 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic

Autostrady: 65 km
• A1 Swarożyn – Nowe Marzy (65 km)

Oddano 176,2 km dróg ekspresowych i obwodnic:

• S7 Białobrzegi – Jedlińsk (15,7 km)
• S1 Bielsko – Biała - Cieszyn na odcinku obwodnicy m. Skoczów (5,4 km)
• Obwodnica Międzyzdrojów na drodze S3 (2,9 km)
• S7 Myślenice – Lubień z obwodnicą Lubnia na odc. Myślenice – Pcim (12,2 km)
• S5 / S10 Bydgoszcz Stryszek i Białe Błota na odcinku węzeł Stryszek (0,9 km)
• S22 Elbląg- Grzechotki (50,6 km)
• S69 Szare – Laliki (2 km)
• S69 Laliki – Zwardoń (1,8km)
• Obwodnica Wyszkowa (12,7 km)
• Obwodnica Puław z mostem na rzece Wiśle (I etap) (12,7 km)
• Obwodnica m. Hrebenne (2 km)
• Obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego (6,3 km)
• Obwodnica Konina (1,8 km)
• Obwodnica Grójca S-7 (8,3 km)
• Obwodnica Nowej Soli S-3 (14,9 km)
• Obwodnica Biecza na DK 28 (5 km)
• Obwodnica Kowala (4,3 km)         
• Obwodnica Chojnic (14,2 km)
• Rozbudowa drogi S11 Poznań – Kórnik (2,5 km)

W budowie jest 539 km nowych dróg:

• 218 km autostrad
• 172 km dróg ekspresowych
• 148 km obwodnic

AUTOSTRADY w budowie – 218,7 km (12 zadań)

1. A1 - Nowe Marzy – Toruń – 62,4 km
2. A1 – Sośnica – Bełk – 15,4 km
3. A1 – węzeł Sośnica – 2,2 km
4. A1 – Bełk – Świerklany – 14,1 km
5. A1 – Świerklany – Gorzyczki – 18,3 km
6. A2 – Stryków I – Stryków II – 1,7 km
7. A4 – Zgorzelec – Wykroty – 20,3 km
8. A4 – Wykroty – Krzyżowa – 29,4 km
9. A4 – Kraków – Szarów – 19,9 km
10. A8 – most na obwodnicy Wrocławia – 1,7 km
11. A8 – łącznik Kobierzyce – węzeł Lotnisko – 14,3 km
12. A8 - węzeł Lotnisko do Łącznika w Długołęce – 19 km

DROGI EKSPRESOWE w budowie – 180,5 km (13 zadań)

1. S1 Komorowie – Rosta – 2,8 km
2. S3 Szczecin (Klucz) – Pyrzyce - 28,2 km
3. S3 Pyrzyce – Myślibórz – Renice - 26,7 km
4. S3 Myślibórz - Gorzów Wlkp.- 26,7 km
5. S5 / S10 Stryszek – Białe Błota – 10,5 km
6. S7 Grójec – Białobrzegi - 17,8 km
7. S7 Występa-Kielce - 7,3 km
8. S7 Elbląg – Pasłęk – 14,6 km
9. S7 Kraków, Bieżanów – Rybitwy 2,7 km 
10. S8 Radzymin - Wyszków - 17,1 km
11. S11 Poznań - Kórnik - 14,1 km
12. S69 Szare - Laliki – 2,9 km (z tunelem ok. 700 m)
13. S69 Bielsko Biała – w.Rosta – w.Mikuszowice 9,1 km

OBWODNICE w budowie – 138,9 km (20 zadań)

1. S7 Płońsk - 4,7 km
2. S7 Lubień - 4 km
3. S8 Warszawa Konotopa – Prymasa Tysiąclecia - 10,1km
4. S10 Stargard Szczeciński - 13,5 km
5. S10 Wyrzysk - 7,8 km
6. S11 Ostrów Wielkopolski - 6,1 km
7. Krośniewice na DK1/DK2 – 4,1 km
8. Biała Podlaska na DK 2 – 11 km
9. Ropczyce na DK 4 – 4,1 km
10. Słupsk na DK6 – 16,3
11. Okopy na DK12– 3,6 km
12. Nowe Skalmierzyce na DK 25 – 7,4 km
13. Kędzierzyn Koźle na DK 40 – 3,5 km (I etap)
14. Lubliniec na DK 46 – 5,6 km
15. Gostynin na DK 60 – 8,8 km
16. Krzepice na DK 43 – 5,7 km
17. Raciąż na DK 60 – 5,0 km
18. Gołdap na DK 65 – 5,6 km
19. Siewierz na DK 78 – 7 km
20. Kórnik S11 – 5 km

Ponadto złożyliśmy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych 11, wniosków,
w tym:
• 2 projekty indywidualne ze starej perspektywy (budowa drogi ekspresowej S-3, odcinek Szczecin – Gorzów Wlkp. oraz przebudowa drogi krajowej nr 4, odcinek Machowa – Łańcut)
• 1 projekt indywidualny z nowej perspektywy (budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Grójec – Białobrzegi)
• 7 projektów konkursowych w zakresie obwodnic (Mszczonów, Myślina, Kędzierzyn Koźle, odc. A, Koźmin Wlkp etap II, Krzepice, Łęknica, Opoczno)
• 1 projekt konkursowy – budowa przejść dla zwierząt na drogach w województwie zachodniopomorskim.

18.12.2008 r.