viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2019

Pierwsze spotkanie z branżą w sprawie PPP

16-12-2019

Dwa tygodnie temu zadeklarowaliśmy kolejne kroki w sprawie realizacji inwestycji drogowych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Dziś, z inicjatywy Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, spotkaliśmy się z branżą, by przedstawić ogólne założenia prawne, finansowe i techniczne projektów przygotowywanych do realizacji w formule PPP. Ze szczególnym uwzględnieniem odcinka S6 - Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej - traktowanej jako projekt modelowy.

  • W pierwszej połowie 2020 roku ruszy postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wyłonienie partnera prywatnego dla S6 OMT
  • Dialog konkurencyjny prowadzony będzie z minimum trzema podmiotami
  • Strony publiczna i prywatna dzielą się ryzykiem inwestycji w formule PPP

 

2 grudnia, po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstw: Infrastruktury oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Prokuratorii Generalnej, zapowiedziano powołanie Rady do spraw strategicznych inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w formule PPP. Wkraczając w kolejny etap prac, rozmawialiśmy dziś z przedstawicielami branży budowlanej.

 

W spotkaniu wzięło w sumie około 80 osób. Oprócz przedstawicieli branży i reprezentantów GDDKiA, uczestniczyli w nim również przedstawiciele Ministerstw: Infrastruktury oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz firm doradczych: KPMG oraz AECOM - zaangażowanych w PPP. W ramach analizy rynku chcieliśmy dziś poznać głos branży i odpowiedzieć na pojawiające się wątpliwości. Najczęściej poruszaną kwestią była sprawa podziału ryzyk, kosztów finansowania inwestycji jak i możliwości gwarancji ze strony Skarbu Państwa.

 

Do realizacji w formule PPP przewidziane są cztery odcinki dróg. Trzy w ciągu drogi ekspresowej S6: Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT), Koszalin - Bożepole Wielkie (z wyłączeniem obwodnicy Słupska) oraz zachodnie drogowe obejście Szczecina. Czwarty projekt to S10 Bydgoszcz – Toruń.

 

Projekt modelowy

Ze względu na stan zaawansowanie prac przygotowawczych jako pierwsza ma zostać zrealizowana OMT. Pracujemy już nad projektem umowy o PPP, tabelą podziału ryzyk i założeniami struktury finansowania dla Europejskiego Urzędu Statystycznego - EUROSTAT. Prowadzimy badanie rynku finansowego, a do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) trafiły dokumenty potrzebne do oceny projektu realizacji OMT. W styczniu przyszłego roku do Gdańska zawita misja EBI.

 

W pierwszej połowie przyszłego roku, po uzyskanie pozytywnej opinii EUROSTAT w zakresie realizacji projektów drogowych w formule PPP, ogłosimy postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wyłonienie partnera prywatnego. Dialog prowadzony będzie z minimum trzema podmiotami, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Te podmioty będą musiały wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskać najwyższą liczbę punktów w kryterium selekcji.

 

Podział ryzyk

W pracach nad założeniami dla inwestycji realizowanychw formule PPP przyjęto, że walutą projektu będzie polski złoty, a ryzyko inflacji w całości będzie leżało po stronie publicznej. Skarb Państwa nie będzie gwarantował za zobowiązania partnera prywatnego wobec instytucji finansujących. Każdy element wynagrodzenia będzie podlegał obniżeniu, w przypadku wystąpienia konieczności naliczenia kar za brak dostępności trasy. Po stronie partnera prywatnego będzie ryzyko projektowania i budowy oraz dostępności trasy.

 

Co powstanie w modelowym projekcie PPP

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie odcinkiem dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 32,7 km. W ramach inwestycji przewidziano również budowę obwodnicy Żukowa (droga w klasie GP) o długości 6,6 km. Umowa w ramach PPP przewidziana jest na 30 lat, z czego 12 miesięcy zajmie projektowanie, kolejne 36 miesięcy budowa, a pozostałe 26 lat utrzymanie. W zamian za realizację inwestycji partner prywatny po udostępnieniu trasy do ruchu będzie otrzymywał z budżetu państwa tzw. opłatę za dostępność.

 

Prezentacja dotycząca PPP