viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAZ kart historii

Osobistości 200-lecia Centralnej Administracji Drogowej

Andrzej Pszenicki

10-11-2019

W latach 30. ubiegłego wieku na Politechnice Warszawskiej rywalizowały ze sobą dwa stanowiska na temat metody budowy mostów stalowych. Zwolennikiem spawania był profesor Stefan Bryła, a za konstrukcją nitowaną opowiadał się profesor Andrzej Pszenicki. Inżynierowie toczyli zacięte dyskusje na temat wyższości jednej metody nad drugą. Profesor Pszenicki w rozmowach ze studentami mówił: Nitowanie to szycie, spawanie to klejenie. Co pan woli: ubranie szyte czy klejone?

GDDKiA

GDDKiA Andrzej Pszenicki urodził się 29 listopada 1869 r. w Pabianicach. Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim ukończył w 1887 r. i wyjechał na studia do Petersburga. Studiował matematykę na tamtejszym uniwersytecie, potem inżynierię w Instytucie Inżynierów Komunikacji. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę w Zarządzie Miejskim w Petersburgu na stanowisku inżyniera projektanta, następnie naczelnika biura technicznego, a w końcu naczelnego inżyniera.

 

Budowniczy mostów w Rosji

W tym czasie brał udział w projektowaniu i kierował budową lub przebudową na terenie Rosji pięciu mostów kamiennych, jedenastu drewnianych, 23 stalowych stałych i czterech stalowych zwodzonych, m.in. mostu Troickiego (obecnie Kirowskiego). Wygrał międzynarodowy konkurs na projekt mostu zwodzonego przez Newę w Petersburgu (Pałacowego) i był też naczelnym inżynierem przy jego budowie (1908 - 1915). Otrzymał za niego złoty medal im. A. E. Nikolaiego, przyznawany za najlepszy projekt mostu w ostatnim dziesięcioleciu w Rosji. Do innych osiągnięć Pszenickiego w tym okresie należą m.in. most drogowo-kolejowy przez Wołgę w Saratowie, ruchome przęsło mostu kolejowego linii Petersburg - Rybińsk przez Newę, most przez Mstę w Borowiczach projektowany wspólnie z N. A. Bielelubskim, mosty kolejowe przez Wołgę w Swiażsku koło Kazania i pod Symbirskiem (obecnie Ulianowsk) zaprojektowane wspólnie z A. Pstrokońskim.

 

Nauczyciel, naukowiec, działacz polonijny

Równocześnie z pracą inżynierską prowadził działalność naukową i dydaktyczną w uczelniach Petersburga. Był asystentem, wykładowcą a następnie kierownikiem Katedry Budowy Mostów w Instytucie Inżynierów Komunikacji. Kierował również Katedrą Budowy Mostów w Żeńskim Instytucie Politechnicznym i jako profesor Katedrą Budowy Mostów w Instytucie Inżynierów Cywilnych. W tym okresie, na podstawie pracy pt. „Zastosowanie łuków trójprzegubowych do mostów zwodzonych", otrzymał stopień docenta nauk inżynierskich.

 

Podczas pobytu w Petersburgu aktywnie działał wśród tamtejszej Polonii. Wspierał działalność edukacyjną i wychowawczą prowadzoną w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Współpracował m. in. z matką Urszulą Ledóchowską, która kierowała internatem dla uczennic Gimnazjum św. Katarzyny. Aktywność polskich katolików była solą w oku władz carskich. Pszenicki wraz z proboszczem Konstantym Budkiewiczem bronił szkoły przed likwidacją.

 

Z Estonii do Polski

W lata 1919 - 1921 prof. Pszenicki brał udział w odbudowie mostów zniszczonych w czasie działań wojennych w Estonii, zaprojektował tam stalowy most kolejowy przez rzekę Narwa. W 1921 r., odmówił objęcia katedry na politechnice w Rydze i osiedlił się w Warszawie. W marcu 1921 roku został mianowany profesorem zwyczajnym na Politechnice Warszawskiej i objął Katedrę Budowy Mostów na Wydziale Inżynierii Budowlanej, którą kierował do 1939 r. W latach 1923—1929 był dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej, w latach 1929—1932 rektorem a w roku akademickim 1932/1933 jej prorektorem. Prof. Pszenicki wykładał również budowę mostów drewnianych w Oficerskiej Szkole Inżynierii (od 1932 r. Szkoła Podchorążych Saperów) w Warszawie. Był też dyrektorem i wykładowcą budowy mostów w warszawskiej Wyższej Szkole Inżynierii. Serdeczny i życzliwy sposób bycia zjednał mu sympatię młodzieży studenckiej, która wybrała go na prezesa Rady Naczelnej Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej.

 

Oprócz działalności dydaktycznej profesor Pszenicki cały czas pozostał czynnym projektantem. Zaprojektował m.in. most Józefa Piłsudskiego w Krakowie, most kolejowy w Sandomierzu, most drogowy na Niemnie w Grodnie, most drogowy im. Rydza-Śmigłego we Włocławku oraz ówcześnie najdłuższy w Polsce most kolejowo – drogowy im. Legionów Piłsudskiego w Płocku. Na uwagę zasługują również projekty spoza zakresu mostownictwa takie jak zestaw dziesięciu wież (po 165,5 m) radiostacji w Babicach koło Warszawy, projekt konstrukcji hangarów na lotnisku Okęcie, czy konstrukcja stalowa Dworca Głównego w Warszawie.

 

Profesor Pszenicki był autorem szeregu publikacji z dziedziny budowy mostów, min. rozdziału „Mosty żelazne" w „Podręczniku Inżynierskim", wydanym pod redakcją S. Bryły oraz książek „Kurs budowy mostów" oraz wydanej po jego śmierci „Mosty stalowe nitowane" (1954). Opracował też tablice momentów statycznych i bezwładności blach i kątowników używanych w mostownictwie i budownictwie stalowym.

 

W czasie okupacji profesor Pszenicki działał w Stołecznym Komitecie Pomocy Społecznej, jako przewodniczący Sekcji Odbudowy, a od połowy 1940 r. Sekcji Mieszkaniowej. Po wojnie był członkiem Rady Technicznej przy ministrze komunikacji i konsultantem w Ministerstwie Robót Publicznych, członkiem Akademii Nauk Technicznych oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych. Został doktorem honoris causa Politechniki Warszawskiej. Był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Korony Belgijskiej.

Zmarł 5 sierpani 1941 r. w Warszawie i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim.

 

Zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Zespołu Historii Drogownictwa GDDKiA.

 

Źródło:

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/873/sylw_prof_056.pdf  - Teresa Kotaszewicz

https://um.pabianice.pl/artykul/110/1047/pszenicki - Sławomir Saładaj