viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiA200 lat Centralnej Administracji Drogowej

Wyjątkowy jubileusz zobowiązuje. Konferencja GDDKiA z okazji 200-lecia Centralnej Administracji Drogowej

19-09-2019

Na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez GDDKiA z okazji jubileuszu 200 lat powstania Centralnej Administracji Drogowej eksperci, naukowcy, przedstawiciele administracji publicznej, a także praktycy z firm budowlanych rozmawiali o polskiej infrastrukturze drogowej i nie tylko. Spotkanie najważniejszych osób odpowiedzialnych za transport, wymiana poglądów, konstruktywne panele dyskusyjne, przyznanie odznak zasłużonych dla drogownictwa i zasłużonych dla transportu RP - to najważniejsze wydarzenia dzisiejszej konferencji GDDKiA, której wspólnie patronują Prezes Rady Ministrów i Minister Infrastruktury.

200 lat istnienia Centralnej Administracji Drogowej na ziemiach polskich

W tym roku obchodzimy 200. rocznicę powstania Centralnej Administracji Drogowej na ziemiach polskich. To niecodzienna okazja do spotkania się w jednym miejscu przedstawicieli organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń i organizacji branżowych, wykonawców, projektantów, administracji publicznej oraz zaprzyjaźnionych administracji drogowych z innych państw. Patrzymy nie tylko za siebie, ale również, a może i przede wszystkim przed siebie, więc jest to doskonała sposobność do podzielenia się refleksjami i spostrzeżeniami na temat cywilizacyjnego i historycznego rozwoju Polski oraz dorobku pokoleń drogowców i historycznej ciągłości w budowaniu krajowej sieci drogowej.

 

Okolicznościowy znaczek pocztowy GDDKiA 

Podczas otwarcia konferencji p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Minister Infrastruktury oraz Prezes  Poczty Polskiej dokonali prezentacji jubileuszowego znaczka, który Poczta Polska wydała z okazji 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej w Polsce.

 

GDDKiA Na dobry początek

Konferencję otworzył Dyrektor Tomasz Żuchowski, zwracając szczególną uwagę na wyzwania i wymagania, jakie stoją przez zarządcą dróg krajowych. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to właśnie instytucje publiczne mają za zadanie dobrze zrozumieć oczekiwania swoich klientów i interesariuszy, a następnie poprzez odpowiedni podział ról, odpowiedzialności i narzędzi zarządczych, skutecznie i efektywnie dostarczać usługi publiczne.

 

Dzisiaj, w 200-lecie Centralnej Administracji Drogowej, mówimy o podsumowaniu, ale też o planach na przyszłość.

Na spotkaniach z zagranicznymi ministrami często słyszymy głosy uznania dla tempa budowy dróg w Polsce. W 2025 r. będziemy mieli zbudowaną w całości sieć bazową TEN-T na terenie Polski. Dzisiaj jesteśmy na 5. miejscu w Europie pod względem długości sieci dróg ekspresowych i autostrad. W 2030 r., gdy wypełnimy aktualne plany, będziemy na 4. - powiedział podczas konferencji Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk

 

GDDKiA Otwierając konferencję p.o. Generalnego Dyrektora podkreślił znaczenie odpowiedniego planowania przez administrację drogową. Tomasz Żuchowski zaznaczył, że zarządzanie  infrastrukturą drogową koncentruje wszystkie aktywności na poprawie bądź utrzymaniu oczekiwanego stanu infrastruktury (na przykład poprzez jej budowę bądź remont), a rezultatem tych aktywności jest sieć drogowa o określonych (oczekiwanych) parametrach technicznych i użytkowych.

 

Dyrektor Żuchowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że celem spotkania jest podjęcie dyskusji na temat dostarczania usług publicznych odpowiedniej jakości, jakiej oczekują ich odbiorcy - obywatele i przedsiębiorcy.

 

Rozwój infrastruktury w Polsce jest dla obserwujących zmiany w naszym kraju spektakularny. Celem sprawnej polityki rozwojowej jest pobudzanie wewnętrznego potencjału każdego z regionów. Rozwój infrastruktury umożliwia wyrównywanie szans i podnoszenie jakości życia wszystkich regionów Polski - podkreślił Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

p.o. Generalnego Dyrektora Tomasz Żuchowski mówił, że 200. rocznica powstania Centralnej Administracji Drogowej na ziemiach polskich to „święto wszystkich drogowców, którzy kontynuują dzieło Franciszka Christianiego. Dziękuję wszystkim pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, także tym którzy w ostatnim czasie przeszli na emeryturę. Przed nami okres ciężkiej pracy. Musimy być skuteczni, efektywni, podejmować ważne decyzje, rozmawiać, by sprawnie realizować inwestycje i wykorzystywać dostępne środki, budżetowe i unijne.” 

 

III panele dyskusyjne

Konferencja podzielona była na trzy panele dyskusyjne z podziałem na obszary gospodarczy, międzynarodowy i sektorowy.

 

Uczestnicy pierwszego panelu dyskutowali na temat wpływu infrastruktury drogowej na rozwój gospodarki, podsumowując dotychczasowe działania i zastanawiając się, jak lepiej powiązać wydatki na infrastrukturę drogową (nie tylko inwestycje) osiąganiem celów strategicznych.

 

Do drugiego panelu zaprosiliśmy gości z innych krajów, by poznać ich podejście do zarządzania infrastrukturą drogową oraz sposoby realizacji celów strategicznych poprzez zarządzanie drogami.

 

Podczas trzeciego panelu natomiast uczestnicy zastanawiali się, jak optymalizować operacyjne realizowanie strategii, planów i programów poprzez usprawnienia polityki zamówień publicznych, podziałów ryzyka w kontraktach i ich koncentracji na wspólnym osiąganiu rezultatów, które tak naprawdę interesują obywateli i podatników.

 

Wręczenie odznaczeń

Na zakończenie konferencji uhonorowano osoby, które przez wiele lat pracowały na rzecz rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Wyróżnieni otrzymali  odznaki „Zasłużony dla drogownictwa” i „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

GDDKiA