viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiA200 lat Centralnej Administracji Drogowej

200 lat Centralnej Administracji Drogowej - Monografia drogownictwa na Podkarpaciu cz. 8

12-07-2019

Okres 1952 – 1985

Jednostki zarządzające drogami publicznymi

 

Od 1.01.1952 r. drogi publiczne w woj. rzeszowskim w wyniku reorganizacji drogownictwa podporządkowane zostały dwóm organizacjom drogowym:

a) drogi państwowe i powiatowe Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg Publicznych w Rzeszowie oraz podległym mu rejonom Eksploatacji Dróg Publicznych,

b) drogi gminne pozostały pod zarządem Wydziału Komunikacji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie oraz wydziałów komunikacji poszczególnych Powiatowych Rad Narodowych.

 

Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych przyjął w administrację 3144 km dróg, w tym 1608 km dróg państwowych oraz 1536 km dróg powiatowych. W administracji Wydziałów Komunikacji rad narodowych pozostało 7172 km dróg gminnych.

Ustalona w 1952 r. sieć dróg państwowych powiatowych i gminnych pozostała bez zmian do 1956 r. W 1956 r. dekretem z dnia 4.08.1956 r. zmieniono dotychczasowy podział dróg publicznych na 3 kategorie, wprowadzając podział dróg na 2 kategorie, a mianowicie:

a) drogi państwowe w ilości 3158 km, do których zaliczono dotychczasowe drogi państwowe oraz część ważniejszych dróg powiatowych,

b) drogi lokalne w ilości 8775 km, do których zaliczono pozostałą część dróg powiatowych oraz ważniejsze drogi gminne.

W latach 1956 – 1964 ilość dróg zaliczonych do poszczególnych kategorii uległa nieznacznym zmianom w wyniku przekwalifikowania kategorii dróg i tak w 1965 r. długość dróg państwowych wzrosła do 3265,4 km, a dróg lokalnych do 94033 km.

Drogi państwowe i powiatowe wg stanu z 1952 r. obrazuje mapa poniżej.

GDDKiA

 

Podział dróg państwowych na klasy techniczne

W latach sześćdziesiątych drogi państwowe podzielono na pięć klas technicznych:

1) dróg I klasy technicznej na terenie WZDP nie było,

2) do II klasy technicznej zaliczono tylko drogę Kraków – Przemyśl o długości na terenie woj. rzeszowskiego 146,8 KM

3) do III klasy technicznej zaliczono drogi Sandomierz – Jarosław, Sandomierz – Dębica, Rzeszów – Krościenko, Nowy Sącz – Sanok, Lublin – Rzeszów o łącznej długości 490,6 km,

4) do IV klasy technicznej zaliczono 54 drogi łącznej długości 1263 km,

5) do V klasy technicznej zaliczono 65 dróg państwowych łącznej długości 1334,9 km.

Należy podkreślić, że w 1962 r. nastąpiła zmiana numeracji dróg państwowych:

 • drogi II i III klasy technicznej otrzymały liczby dwu- i trzycyfrowe,
 • drogi IV klasy technicznej otrzymały liczby jedno- i dwucyfrowe z małą literką „r” przed cyfrą,
 • drogi V klasy technicznej liczby trzycyfrowe z literką „r” przed cyfrą.

Literka „r” oznaczała województwo rzeszowskie.

Podział dróg na klasy techniczne przedstawia poniższa mapa z 1965 r.

GDDKiA

Sieć podstawowa dróg państwowych

Do 1955 r. długość dróg zaliczonych do sieci podstawowej wynosiła 2030 km, w tym 450 km dróg powiatowych i 1580 km dróg państwowych.

Po wprowadzeniu w 1957 r. nowego podziału dróg na kategorie, do sieci podstawowej zaliczono wyłącznie drogi państwowe o długości 1584,6 km.

Od 1968 r. po dokonaniu szczegółowej weryfikacji dróg zaliczonych do sieci podstawowej, długość dróg sieci podstawowej wzrosła do 1628,9 km i objęła 42,9 km dróg pozostających w administracji Rad Narodowych.

Ustalona w 1968 r. sieć dróg podstawowych nie uległa zmianie do 1985 r.

Poniżej mapa sieci podstawowej dróg wg stanu z 1974 r. 

GDDKiA

Okres 1976 – 1985

Podział dróg państwowych pod względem funkcjonalnym w latach 1976 – 1985

 

Podział sieci drogowej pod względem funkcjonalnym w latach 1976 – 1985 ilustruje załączona mapa. Na mapie oznaczono drogi państwowe zaliczone do sieci międzyregionalnej i regionalnej oraz drogi stanowiące sieć podstawową.

Mapa: Podział dróg państwowych pod względem funkcjonalnym w latach 1976 – 1985.

GDDKiA

Charakterystyka sieci podstawowej

 

Biorąc pod uwagę funkcje oraz obciążenie ruchem, drogi państwowe podzielone były na siec podstawową i uzupełniającą. Według danych z lat 1983 – 1985, długość dróg zaliczonych do sieci podstawowej wynosiła 1451 km, a do sieci uzupełniającej – 1040 km.

Sieć podstawową dróg państwowych stanowiły wszystkie drogi międzyregionalne (a), większość dróg regionalnych (b) oraz jedna droga z pozostałej sieci dróg państwowych (c):

a) drogi międzyregionalne o łącznej dł. 426 km:

 • Kraków – Rzeszów – Przemyśl – gr. państwa,
 • Radom – Rzeszów – Domaradz – Miejsce Piastowe – Dukla – gr. państwa,
 • Lublin – Rzeszów,
 • Nowy Sącz – Sanok – Przemyśl,

b) drogi regionalne o łącznej dł. 1019 km:

 • Tarnobrzeg – Dębica,
 • Sandomierz – Jarosław,
 • Domaradz – Sanok,
 • Sanok – Krościenko – gr. państwa,
 • Lublin – Przeworsk,
 • Przeworsk – Bachórz,
 • Jarosław – Bełżec,
 • Cieszanów – Tarnogród,
 • Oleszyce – Lubaczów – gr. państwa,
 • Leżajsk – Łańcut,
 • Leżajsk – Sokołów Młp. – Kolbuszowa – Mielec,
 • Mielec – Lisia Góra,
 • Szczucin – Jaślany,
 • Tuszyma – Ropczyce,
 • Ropczyce – Wiśniowa,
 • Babica – Warzyce,
 • Strzyżów – Lutcza,
 • Przemyśl – Domaradz,
 • Łańcut – Dylągówka,
 • Rzeszów – Szklary,
 • Pilzno – Jasło,
 • Gorlice – Dukla,
 • Lesko – Cisna,
 • Ustrzyki D. – Ustrzyki G.,
 • Hoczew – Czarna,
 • Zagórz – Komańcza,
 • Daliowa – Komańcza – Radoszyce – Majdan – Cisna – Wetlina – Ustrzyki G.,
 • Kolbuszowa – Sędziszów,
 • Przemyśl – Hermanowice – gr. państwa,
 • Radymno – Młyny – gr. państwa,

c) droga Wola Mielecka – Sadowska Góra, dł. 6 km.

Średnia szerokość nawierzchni dróg sieci podstawowej wynosiła 5,9 m, w tym:

 • dróg międzyregionalnych – 6,5 m,
 • dróg regionalnych – 5,6 m.

 

Średnia szerokość korony dróg sieci podstawowej wynosiła 8,6 m, w tym:

 • dróg międzyregionalnych – 9,6 m,
 • dróg regionalnych – 8,2 m.

 

Klasy techniczne dróg państwowych w latach 1976 – 1985

Wraz ze zmianą długości dróg państwowych i lokalnych, administrowanych przez DODP w Rzeszowie, zmieniła się długość dróg zaliczonych do poszczególnych klas technicznych.

W latach 1976 – 1985, do poszczególnych klas technicznych zaliczone były następujące drogi:

1) Do III klasy technicznej zaliczono drogi państwowe o łącznej długości 485 km:

a) drogi międzyregionalne:

 • Kraków – Przemyśl – gr. państwa (E-22),
 • Lublin – Rzeszów,
 • Radom – Rzeszów,
 • Rzeszów – Domaradz,
 • Nowy Sącz – Sanok,

b) drogi regionalne:

 • Tarnobrzeg – Dębica,
 • Sandomierz – Jarosław,
 • Domaradz – Sanok,
 • Sanok – Krościenko – gr. państwa.

2) Do IV klasy technicznej zaliczono drogi państwowe o łącznej długości 1015 km:

a) drogi międzyregionalne:

 • Domaradz – Miejsce Piastowe – Dukla – gr. państwa,
 • Sanok – Przemyśl,

b) drogi regionalne:

 • Lublin – Przeworsk,
 • Przeworsk – Dynów – Grabownica – Starzyńska,
 • Jarosław – Bełżec,
 • Cieszanów – Tarnogród,
 • Oleszyce – Lubaczów – gr. państwa,
 • Leżajsk – Łańcut,
 • Leżajsk – Sokołów Młp. – Kolbuszowa – Mielec,
 • Mielec – Lisia Góra,
 • Szczucin – Jaślany,
 • Tuszyma – Ropczyce,
 • Ropczyce – Wiśniowa,
 • Babica – Warzyce,
 • Strzyżów – Lutcza,
 • Przemyśl – Domaradz,
 • Łańcut – Dylągówka,
 • Rzeszów – Szklary,
 • Pilzno – Jasło,
 • Gorlice – Dukla,
 • Lesko – Cisna,
 • Ustrzyki D. – Ustrzyki G.,

c) drogi państwowe:

 • Dachnów – Lubaczów,
 • Jasło – Żmigród,
 • Twierdza – Turaszówka.

3) Do V klasy technicznej zaliczono wszystkie pozostałe drogi państwowe, a nie wymienione w punkcie 1) i 2), o łącznej długości 991 km, oraz wszystkie drogi lokalne, o łącznej długości 7344 km.

Długość dróg w poszczególnych klasach podano według ewidencji z 1983 r.

Podział dróg państwowych na klasy techniczne ilustruje mapa poniżej.

GDDKiA