viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S3 Polkowice - Lubin

09-11-2018

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) zadanie III: od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”.

Oddział: Wrocław

Długość: ok 14,4 km

Obecny etap: w realizacji w systemie projektuj i buduj

Lata realizacji: 2015 - 2018 (po wyborze nowego wykonawcy 2019 - 2021)

Wartość Kontraktu: 561 037 901,99 zł brutto

 

 

I. etap zrealizowany:
 

29.12.2009 r. - uzyskania Decyzji RDOŚ nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/66/09/łck

25.02.2014 r. - uzyskanie Decyzji ZRID nr 5.4/14

22.12.2014 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą

Wykonawca: Wykonawcą w systemie “projektuj i buduj” było konsorcjum Lider: Lider Konsorcjum Salini Polska sp. z o.o., ul. Złota 59/L07, 00-120 Warszawa; Partnerzy: Salini Impregilo S.p.A, Via dei Missaglia 97, Mediolan, Włochy; Todini Construzioni Generali S.p.A, Via della Dataria 22, Rzym, Włochy; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Export – Pribex sp. z o.o., ul. Modlińska 210/312, 03-152 WarszawaNumer umowy: GDDKiA-O/WR I-2/23/PN/U/I-4/2014

 

19.01.2015 r. - przekazanie Placu Budowy

30.03.2016 r. - uzyskanie Decyzji ZRID nr 4/16 zmieniającą Decyzję 5.4/14

29 kwietnia 2019 r. - rozwiązanie umowy z Wykonawcą,

19 czerwca 2019 r. - wszczęcie postępowania na kontynuację zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ (…)”.

9 września 2019 r. - otwarcie ofert w przetargu

3 października 2019 r. - ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

3-29 października 2019 r. - kontrola uprzednia UZP

20 listopada 2019 r. - podpisanie umowy z nowym Wykonawcą (szczegółówa informacja TUTAJ)

Nowy Wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Prace na odcinku o długości ok. 14,4 km zrealizuje konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex (partnerzy). Wartość umowy to ok. 228,4 mln zł.

 

II. Opis inwestycji:

Odcinek drogi ekspresowej S3 od węzła Lubin Północ do węzła Lubin Południe jest zlokalizowany na terenie województwa dolnośląskiego i stanowi element korytarza paneuropejskiego - Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC - The Central European Transport Corridor), który jako europejska trasa E65 wiodąca z północy na południe Europy, docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji. Na terenie Polski, przebieg drogi ekspresowej S3 poprowadzi południkowo od zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście na północy następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski. Inwestycja ma za zadanie ułatwić międzynarodowy transport drogowy, poprawić warunki jazdy i bezpieczeństwa ruchu, zmniejszyć oddziaływanie na środowisko, dopuścić ruch pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś. Realizacja inwestycji przyczynia się do poprawy jakości infrastruktury, zwiększenia komfortu podróży, a tym samy skrócenia czasu przejazdu, zwiększenia przepustowości, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów, niższej emisji toksycznych składników spalin w terenie zabudowanym, polepszenia klimatu akustycznego, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej, ułatwienia ruchu turystycznego w regionie.

 

1. Przebieg drogi

Odcinek drogi ekspresowej S3 w kilometrażu docelowym od km 254+008 do 268+386 km 279+660 położony jest w całości w województwie dolnośląskim, Mapa w załączniku. ( km realizacyjny od km 33+300 do ok. km 47+678,08”;)

 

2. Podstawowe parametry techniczne

· długość odcinka: 11,3 km

· klasa techniczna: S;

· prędkość projektowa: 100 km/h;

· liczba jezdni: 2;

· liczba pasów ruchu: 2

· szerokość pasa ruchu: 3,5 m;

· szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami: 12,0 m;

· szerokość opaski: 0,5m;

· szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m;

· szerokość pobocza gruntowego: min 0,75m;

· pochylenie poprzeczne na prostej: 2,5%;

· kategoria ruchu: KR6 (przeniesienie 75 mln równoważnych osi standardowych w okresie 30 lat);

· obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś;

· skrajnia pionowa: 4,70m.

 

3. Zakres inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (zoptymalizowanie dokumentacji projektowej) i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08 oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnień, a także uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na podstawie wymagań zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU).

• odcinek drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej;

• węzły drogowe: Kaźmierzów w km 34+056,79, Polkowice w km 41+190,00, Lubin Północ w km 47+142,56;

• Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): przygotowanie terenu pod przyszłe MOP-y II i III kategorii, zlokalizowane w okolicach km 35+800 i km 44+250;

• przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii;

• drogi dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi ekspresowej), w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich przyszłej kategorii;

• w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego;

• w przypadku skrzyżowania drogi innej kategorii niż droga krajowa z linią kolejową – uwzględnienia w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym rozwiązań umożliwiających zaprojektowanie skrzyżowania dwupoziomowego w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego;

• przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową;

• obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, w tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich kategorii w zakresie wywołanym budową drogi ekspresowej;

• system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;

• urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno– naprowadzającym, zieleń;

• infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;

• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych, sieci ciepłowniczych i innych;

• sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego;

• oświetlenie drogowe;

• oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej;

• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;

• oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

• po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę;

• dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązania;

• wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego;

• wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową uzgodnioną z zarządcami dróg publicznych w zakresie wywołanym budową drogi ekspresowej i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

 

4. obiekty inżynierskie

Na odcinku tym wybudowano 25 obiektów inżynierskich, w tym 3 przejścia dla zwierząt pod drogą S3 i jedno przejście pod drogą S3 zintegrowane z drogą gminną

 

5. węzły

• „Kazimierzów” – km 34+101,00 – węzeł typu trąbka z rondem, zlokalizowany na przecięciu z drogą krajową nr 3,

• „Polkowice” – km 41+177,00 – węzeł WA kierunkowy, zlokalizowany na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 3,

• „Lubin Północ” – km 47+165,11 – węzeł WB typu trąbka z rondem zlokalizowanym na przecięciu z drogą krajową Nr 3 w kierunku Lubina,

 

6. MOPy Polkowice

Lubin Północ

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): przygotowanie terenu pod przyszłe MOP-y II i III kategorii, zlokalizowane w okolicach km 35+800 i km 44+250;

 

III. Ochrona środowiska

Urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno– naprowadzającym, zieleń.

 

Strona internetowa kontraktu:

http://www.s3-polnoc-nowasol-legnica.pl/zadanie-iii